Master – Administrarea afacerilor in ospitalitate si turism international (eng)

Master – Administrarea afacerilor in ospitalitate si turism international (eng)

Programul de masterat Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional (cu predare în limba engleză) își propune să ofere industriei turismului și ospitalității persoane calificate, capabile să interacționeze și să administreze într-o manieră sustenabilă fluxurile de turiști internaționali.

Descarcă broșura specializării

Recomandări din partea mediului privat
Acest program a luat naștere ca urmare a discuțiilor cu partenerii din mediul privat, în urma cărora s-a conturat tot mai acut necesitate derulării unui program de studiu masteral de acest profil cu predare în limba engleză.

„… Noi susținem introducerea programului de masterat Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional, având în vedere necesarul de personal pe piața clujeană… Considerăm că este foarte important să avem persoane specializate în administrarea afacerilor, pe linia engleză, care au dobândit, printr-un astfel de Masterat, abilități de comunicare și negociere, cunoștințe de marketing, vânzări, strategii, inovare și altele în domeniul turismului și ospitalității” (General manager, Grand Hotel Italia*****)

„… Introducerea acestui program de masterat este foarte bine-venită. Motivele sunt ca am observat atât o creștere a necesarului de personal calificat pe piața muncii locale și naționale, precum și o cerere tot mai mare de persoane cu studii superioare în ospitalitate din partea clienților noștri din alte țări” (Country manager, Jobs4Hotels Romania)

Competențe și plan de învățământ
Am integrat recomandările făcute de reprezentanții firmelor din acest sector în planul de învățământ pentru ca, la finalizarea studiilor, absolvenții programului de master Administrarea afacerilor în ospitalitate și turism internațional (cu predare în limba engleză) să dețină:

  • abilități de negociere și comunicare
  • cunoștințe de marketing, vânzări și studii de piață
  • noțiuni de fiscalitate specifică domeniului, elemente de analiză financiară la nivel de unitate și de grup
  • cunoștințe despre diferențele culturale și comportamentale ale turiștilor internaționali
  • noțiuni despre inovare și cooperare în turism
  • abilități de utilizare a programelor software specifice, capacitatea de interpretare a rapoartelor generate și de fundamentare a deciziilor la nivel tactic și strategic
  • cunoștințe despre sistemele de certificare a calității (HACCP) și procedurile care pot fi aplicate pentru eliminarea / reducerea riscurilor pe parcursul întregului proces de prestare a serviciilor
  • abilități în utilizarea informațiilor, estimarea trendurilor și previzionarea fluxurilor reale și financiare.

Pentru o imagine completă asupra competențelor și abilităților dobândite prin parcurgerea acestui program de masterat, vă invităm să consultați planul de învățământ și fișele disciplinelor.

Informatii pentru anul universitar 2018-2019

Plan invatamant 2018-2019

Structura anului universitar 2018-2019

Informatii pentru anul universitar 2017 – 2018

Plan de invatamant 2017-2018

Structura Anul I 2017-2018

Structura Anul II 2017-2018

Fise Discipline 2017-2018

Anul I Anul II
IME0028 Accounting and Financial Reporting 2017-2018

IME0029 Taxation in Hospitality and Tourism 2017-2018

IME0032 Estate and facilities management 2017-2018

IME0035 Forecasting in tourism 2017-2018

IME0063 Contracte comerciale 2017-2018

IME0064 Insurance in international hospitality and tourism 2017-2018

IME0026 International tourism mk 2017-2018

IME0027 Economics and politics of international tourism 2017-2018

IME0031 Events management 2017-2018

IME0033 Lodging Operations 2017-2018

IME0034 Tourism Information Systems 2017-2018

IME0037 Regional planning in tourism 2017-2018

IME0039 Sales management in hosp and tourism 2017-2018

IME0043 Economic and financial analysis in hospitality and tourism 2017-2018

IME0037 Regional planning in tourism 2017-2018

IME0039 Cross-cult Competencies 2017-2018

IME0040 Entrepreneurship innovation and development of new tourism products 2017-2018

IME0041 Negotiation 2017-2018

IME0042 Advanced research 2017-2018

IME0044 ITC Solutions for Hospitality and Tourism 2017-2018

IME0045 Reports and analysis for decision process 2017-2018

IME0048 Supply chain management

IME0049 Principles Consumer Behaviour 2017-2018

IME0051 Urban tourism 2017-2018 (opțional)

IME0052 Cultural Tourism 2017-2018 (opțional)

IME0055 Mang Qualit 2017-2018

IME0054 Organizing guiding activities (opțional)

IME0038 European funds for hospitality and tourism

IME0053 Limba straina

Informatii pentru anul universitar 2016-2017

Plan de invatamant pentru anul universitar 2016-2017

Plan de invatamant AAOTI 2016-2017

Structura anului universitar 2016-2017

Strutura 2016-2017 Anul I AAOTI

Structura 2016-2017 Anul II AAOTI

Fise discipline

Anul I

Anul II

Semestrul I

Semestrul II

Semestrul I

Semestrul II

Marketingul turismului internațional Operațiuni şi strategii în industria cazării Competențe interculturale și comportament organizațional în ospitalitatea și turismul internațional Solutii de tehnologia informatiei si comunicare pentru ospitalitate si turism
Economie şi politici în turismul internațional Sisteme informatice pentru turism Antreprenoriat, inovare şi dezvoltare de noi produse turistice Rapoarte şi analize în procesul decizional
Raportare contabilă şi financiară Previziune în turism Negocieri în ospitalitate și turism într-un context durabil  Curs opțional 3 și 4
(se aleg 2 discipline din 4)Turism urban / Turism cultural / Limbă străină / Organizarea activităților de ghidaj turistic
Fiscalitate în ospitalitate şi turism Contracte comerciale și de asigurări în ospitalitate și turism internațional Cercetare avansată şi analiză în ospitalitate şi turism
Managementul vânzărilor în ospitalitate şi turism Planificare regională în turism Analiză economico-financiară în ospitalitate  şi turism Excursie de studiu/Practică în Administrarea Afacerilor în ospitalitate şi turism internațional
Managementul evenimentelor Fonduri europene pentru ospitalitate şi turism Curs opțional 1 și 2
(se aleg 2 discipline din 3)Managementul lanțului logisticPrincipiile comportamentului consumatorului în ospitalitate şi turismManagementul calității serviciilor
Managementul dotărilor

Deschidere spre internațional
Am urmărit să creăm o compatibilitate cât mai mare între cunoștințele și aptitudinile dezvoltate de acest program de masterat și programele similare derulate în străinătate. Grație acestui fapt și avantajului de a studia în limba engleză, studenții noștri vor putea să își completeze pregătirea teoretică și practică la una dintre facultățile partenere pe care Facultatea de Business le are în străinătate.