Admitere 2015 – Nivel Doctorat

Începând cu anul universitar 2015-2016, Facultatea de Business își completează oferta de studii cu un nou nivel, cel doctoral. 

Conducător de doctorat: prof.univ.dr. Smaranda Adina Cosma

Domeniul: Marketing
Forma de învățământ: Cu frecvență și cu frecvență redusă
Durata studiilor: 3 ani (primele două semestre cursuri, următoarele patru semestre cercetare)
Limbile de studiu: Română sau Engleză

Locuri: 1 loc cu taxă
Mențiune: locurile (atât bugetate cât și cu taxă) se pot eventual suplimenta, prin redistribuirea de către Rectoratul UBB a locurilor rămase neocupate la alte facultăți.

Perioada de înscriere: 31 august – 4 septembrie 2015. Înscrierea se va face la Institutul de Studii Doctorale al UBB  din strada Universității nr. 7-9, et. 1.

Calendarul admiterii:
Vineri, 11 septembrie, ora 10.00, sala T3, parter (sediul  FSPAC 2, str. Minerilor 85)

Structura examenului:
Ora 10.00: Probă scrisă, eseu (90 de min) în limba în care va fi dezvoltat proiectul de cercetare și redactată teza
Ora 12.00Prezentarea proiectelor de cercetare ale candidaților (Proiectul va fi redactat și printat standard, Times New Roman c.12; 1,5 r.; și nu va depăși 20 de pagini, în limba în care va fi dezvoltat proiectul de cercetare și teza)

Temele şi bibliografia le găsiţi la: http://polito.ubbcluj.ro/scoaladoctorala/?page_id=184

Confirmarea locurilor: 28 – 30 septembrie 2015, la Institutul de Studii Doctorale al UBB

Comisia de admitere:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Smaranda Adina Cosma
Membri:
Prof.univ.dr. Delia Cristina Bălaș
Conf.univ.dr. Mirela Codruța Abrudan

Pentru mai multe detalii consultați pagina Școlii doctorale de Științe politice și ale comunicării http://polito.ubbcluj.ro/scoaladoctorala/ și cea de admitere http://fspac.ubbcluj.ro/iddifr/admitere-idifr/doctorat/.

Informații suplimentare și depunerea dosarelor de înscriere:
Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul de Studii Doctorale,
Tel. 40-264-405362, 40-264-405363,
email: doctorat@staff.ubbcluj.ro,
web: http://doctorat.ubbcluj.ro

Teme de cercetare:

 1. Guvernanța destinațiilor turistice
 2. Competitivitatea și performanța destinațiilor turistice
 3. Impactul evenimentelor asupra destinațiilor turistice
 4. Inovarea în sfera activităților de timp liber
 5. Cercetarea-dezvoltarea produselor turistice
 6. Promovarea in industria ospitalității
 7. Politici și strategii de marketing în sfera de business
 8. Politici și strategii de marketing în instituții publice
 9. Strategii de branding
 10. Studii și cercetări de marketing
 11. Particularități în marketingul internațional

Bibliografie

 1. Armstrong, G., Harker, M., Kotler, Ph., Brennan, R., Marketing: An Introduction, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, 2009.
 2. Baker, M.J., Saren, M., Marketing Theory: A Student Case, Sage Publications Inc., London, 2010.
 3. Bota, M., Cosma, S., Cercetarea-dezvoltarea noilor produse, Editura Presa Universitară Clujeană, 2014.
 4. Cosma, S., Cercetări de marketing. Aplicaţii, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002.
 5. Cosma, S., Bota, M., Bazele marketingului, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004.
 6. Cosma, S., Promovarea în marketingul internaţional, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2006.
 7. Cosma, S., Cercetări de marketing, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2008.
 8. Hoyle, L. H., Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions, Wiley, New York, 2003.
 9. Kotler, Ph., Haider, D.H., Rein, I, Marketingul locurilor, Editura Teora, 2001.
 10. Kotler, P., Bowen, T.B., Makens, J.C., Marketing for Hospitality and Tourism, 5th ed., Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2010.
 11. Kotler, Ph., Keller, K.L., Marketing Management, 14th edition, Prentice Hall, 2011.
 12. Kozak, M., Baloglu, S., Managing and Marketing Tourist Destinations: Strategies to Gain a Competitive Edge, Taylor & Francis, 2010.
 13. Morgan, N., Pritchard, A., Pride, R., Destination Branding, Taylor & Francis, 2009.
 14. Pike, S., Destination Marketing. An Integrated Marketing Communication approach, Butterworth-Heinemann, 2008.
 15. Pop, C., Cosma, S., Negruşa, A., Ionescu, C., Marinescu, N., Romania as a Tourist Destination and the Romanian Hotel Industry (Hotel industry in Romania – is it ready to support Romania as a tourist destination?), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, UK, 2007.
 16. Reid, R.D., Bojanic, D.C., Hospitality Marketing Management, 5th ed., John Wiley&Sons, New Jersey, 2010.
 17. Torkildsen, G., Leisure and recreation management, Routledge, New York, 2005.
 18. Wang, Y., Pizam, A., Destination Marketing and Management: Theories and Applications, CABI, 2011.