Admitere 2018 – Nivel Licenta

Consultati sectiunea Admitere

Preînscriere ADMITERE ONLINE

Concurs de cunostinte

Regulament de Admitere pentru anul universitar 2017-2018

Comisia de Admitere Licenta 2017

Pentru a deveni studentul Facultății de Business, îți recomandăm să parcurgi următorii 4 pași:

1. Află mai multe despre specializările noastre
2. Uită-te peste calendarul admiterii
3. Pregătește-ți dosarul de înscriere
4. Criteriile de admitere

1. Află mai multe despre specializările noastre

 spec_AA

Descarcă pliantul specializării AA

Descarcă brosura specializării AAE (in limba engleza) 

 spec_AASO

Descarcă pliantul specializării AASO

Descarcă broșura specializării AASO cu predare în limba engleză

Detalii suplimentare despre specializările Facultății de Business

Ești interesat de forma de învățământ la distanță – ID? Află mai multe detalii aici!

Cei mai buni 5% dintre studenții specializărilor de la forma învățământ la distanță admiși în anul 2017 vor beneficia de burse de studiu pe baza performanțelor academice!

Număr de locuri disponibile pentru admitere Septembrie 2017 (cifrele de scolarizare pentru fiecare specializare in parte le gasiti mai jos)

Nr. crt specializare/forma de invatamant buget taxa Etnici A/U

buget

Etnici Non UE

taxa

Capacitate

cf. HG

1

Administrarea Afacerilor

- în limba română/cu frecvenţă

0

65

0

0

3

200

2

Administrarea Afacerilor

- în limba engleză/ frecvenţă

0

9

0

0

8

75

3

Administrarea Afacerilor

- în limba română/cu frecvenţă – Extensia Bistriţa

0

31

0

0

0

75

4

Administrarea Afacerilor

- în limba română/ID

0

98

0

0

0

150

5

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate

- în limba română/cu frecvenţă

0

52

0

0

2

100

6

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate

- în limba engleză/cu frecvenţă

3

32

0

0

5

50

7

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate

- în limba română/ID

0

47

0

0

0

50

TOTAL

3

334

0

0

18

700

2. Uită-te peste calendarul admiterii Sesiunea Septembrie 2017 – Etapa II 

 

Etapa II

Sesiunea Septembrie 2017

1.

Înscrierea candidaţilor

 06.09.2017 – 11.09.2017

2.

Afişarea rezultatelor iniţiale

 11.09.2017

3.

Depunerea contestaţiilor

 11.09.2017 – 12.09.2017

4.

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

 13.09.2017 – 15.09.2017

5.

  Afişarea rezultatelor finale    15.09.2017

 

 


3. Pregătește-ți dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere va avea următoarele acte:

 1. Fișa de înscriere – se va completa la sediul facultatii în momentul înscrierii (pentru a eficientiza procesul de preluare a datelor, îți recomandăm să te preînscrii ON-LINE)
 2. Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința (în original)
 3. Foaia matricolă (în original)
 4. Eseu intocmit conform Anexei 1 (vezi mai jos punctul 5).  ATENTIE! Este obligatoriu ca eseul sa fie tehnoredactat si apoi listat!
 5. Descarca macheta eseu pentru:

  Specializarea

    Administrarea afacerilor – limba romana si extensia Bistrita

  Administrarea afacerilor – limba engleza

  Administrarea afacerilor in Servicii de Ospitalitate – limba romana

  Administrarea afacerilor in Servicii de Ospitalitate – limba engleza

 6. Certificat de naștere în original si copie xerox pentru a fi legalizat la facultate
 7. Buletin/ carte de identitate (copie xerox) sau pașaport (copie xerox) pentru cetățenii străini cu altă nationalitate decât cea română
 8. Adeverința medicala tip (în original)
 9. Două fotografii 3/4 cm (NU se accepta fotografii la minut sau digitale)
 10. Adeverința in original din care să rezulte calitatea de student si anii universitari in care a beneficiat de finantare de la buget (pentru studenții care urmează/au urmat o a doua specializare)
 11. Chitanța cu care se face dovada plății taxei de admitere (plata taxei se va face la sediul Facultății de Business, str. Horea Nr. 7, în perioada înscrierii)
 12. Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Înscrierile vor avea loc în perioada menționată după următorul program:

 • luni – vineri: între orele 09.00 – 17.00
 • sâmbăta si duminica: între orele 09.00 – 12.00
Criteriile de admitere:

Pentru admiterea în anul universitar 2017-2018, nivel licenţă, Facultatea de Business a stabilit următoarele criterii de admitere :

Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă şi pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau absolvire, media de admitere se poate calcula, la alegere, în una dintre următoarele forme (candidatul va semna o declaraţie pe proprie răspundere prin care va şi

·         100% nota concursului de cunoştinţe, doar dacă această notă este cel puţin egală cu 9,00 (nouă 0%);

·      70% media de la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunoştinţe, dacă nota obţinută la concursul de cunoştinţe este cel puţin egală cu 6,00 (şase 0%);

·         100% media examenului de bacalaureat în cazul în care candidatul nu a participat la concursul de cunoştinţe sau nu doreşte să se ţină cont de această notă;

·         Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba română, Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba română învăţământ cu frecvenţă şi ID sau Administrarea Afacerilor (Extensia Bistriţa) – în limba română trebuie să depună la dosar un eseu redactat în limba română, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

·         Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba engleză sau Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba engleză trebuie să depună la dosar un eseu redactat în limba engleză, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

 

Concursul de cunoştinţe se va desfăşura în data de 1.04.2017, la sediul facultăţii, candidaţii susţinând, la alegere, un test din economie sau matematică. Facultatea de Business va afişa pe site bibliografia necesară pregătirii pentru concurs.

Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la programul de pregătire în vederea susţinerii probei, în data de 18 martie 2017, (conform calendarului afişat pe site-ul www.tbs.ubbcluj.ro), la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7.

Criteriile de departajare în caz de medii egale sunt:
 1. nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. nota la proba scrisă a disciplinei de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat;
 3. nota la proba scrisă a disciplinei la alegere din cadrul examenului de bacalaureat.

Cele mai mari și cele mai mici medii înregistrate la BUGET în cadrul concursului de admitere din anii anteriori (2014, 2015 respectiv 2016):

SPECIALIZARE 2014 2014 2015 2015 2016 2016
Prima medie Ultima medie Prima medie Ultima medie

Prima medie

Ultima medie

Administrarea afacerilor – limba română – Buget

9.53

7.59

10.00

8.70

10.00

8.63

Administrarea afacerilor – limba engleză – Buget

9.93

8.08

9.83

9.11

9.90

9.01

Administrarea afacerilor extensia Bistrita – Buget

9.55

8.20

Administrarea afacerilor ID – Taxa

9.84

6.21

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate – limba română – Buget

9.78

7.66

9.90

8.56

10.00

8.55

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate – limba engleză – Buget

 9.70

 7.58

9.41

8.45

9.80

8.40

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate ID – Taxa

9.90

5.28

Legea 140 2016 – Gratuitati Copii Personal Didactic si Auxiliar

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa: ionut-luca-email sau la telefon 0264-599170.

LikeUsOnFacebook1 pentru a afla ultimele noutăți!