Admitere 2018 – Nivel Licenta

Preînscriere ADMITERE ONLINE

Concurs de cunostinte 2018

Comisie de Admitere Nivel Licenta 2018-2019

Pentru a deveni studentul Facultății de Business, îți recomandăm să parcurgi următorii 4 pași:

1. Află mai multe despre specializările noastre
2. Uită-te peste calendarul admiterii
3. Pregătește-ți dosarul de înscriere
4. Criteriile de admitere

1. Află mai multe despre specializările noastre

 spec_AA

Descarcă pliantul specializării AA

Descarcă brosura specializării AAE (in limba engleza) 

 spec_AASO

Descarcă pliantul specializării AASO

Descarcă broșura specializării AASO cu predare în limba engleză

Detalii suplimentare despre specializările Facultății de Business

Ești interesat de forma de învățământ la distanță – ID? Află mai multe detalii aici!

Cei mai buni 5% dintre studenții specializărilor de la forma învățământ la distanță admiși în anul 2018 vor beneficia de burse de studiu pe baza performanțelor academice!

Număr de locuri disponibile pentru admitere 2018 – Sesiunea Septembrie 2018

Nr. crt. Specializare/forma de invatamant

Buget

Taxa

Etnici

Non UE/taxa

1

Administrarea Afacerilor

- în limba română/cu frecvenţă

0

51

0

3

2

Administrarea Afacerilor

- în limba engleză/ frecvenţă

0

21

0

7

3

Administrarea Afacerilor

- în limba română/cu frecvenţă – Extensia Bistriţa

0

49

0

0

4

Administrarea Afacerilor

- în limba română/ID

0

100

0

0

5

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate

- în limba română/cu frecvenţă

0

58

0

2

6

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate

- în limba engleză/cu frecvenţă

0

35

0

5

7

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate

- în limba română/ID

0

44

0

0

TOTAL

 0

 354

0

17 

Notă:  Facultatea de Business are 8 locuri bugetate pentru toate specializările nivel licență pentru candidații provenind din licee din mediu rural.

2. Uită-te peste calendarul admiterii 2018 – Etapa I-a (iulie) si a II-a (septembrie)

 

Etapa I

Iulie 2018

1.

Înscrierea candidaţilor 13.07 – 18.07.2018
2. Afişarea rezultatelor iniţiale 19.07.2018
3. Depunerea contestaţiilor 19.07 – 20.07.2018

4.

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 20.07 – 23.07.2018

5.

Redistribuirea locurilor rămase neocupate 23.07.2018

6.

Confirmarea locurilor după redistribuire 24.07 – 25.07.2018

7.

Afişarea rezultatelor finale

26.07.2018

 

  Etapa II Septembrie 2018
1. Înscrierea candidaţilor 10.09 – 13.09.2018
2. Afişarea rezultatelor iniţiale 13.09.2018
3. Depunerea și soluționarea contestaţiilor 14.09 – 15.09.2018
4. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 15.09 – 16.09.2018
5. Redistribuirea locurilor rămase neocupate 16.09.2018
6. Confirmarea locurilor după redistribuire 17.09 – 18.09.2018
7. Afişarea rezultatelor finale 19.09.2018

3. Pregătește-ți dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere va avea următoarele acte:

 1. Fișa de înscriere – se va completa la sediul facultatii în momentul înscrierii (pentru a eficientiza procesul de preluare a datelor, îți recomandăm să te preînscrii ON-LINE)
 2. Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința (în original)
 3. Foaia matricolă (în original)
 4. Eseu intocmit conform Anexei 1 (vezi mai jos punctul 5).  ATENTIE! Este obligatoriu ca eseul sa fie tehnoredactat si apoi listat!
 5. Descarca macheta eseu pentru:

  Specializarea

   

  Administrarea afacerilor – limba romana si extensia Bistrita

  Administrarea afacerilor – limba engleza

  Administrarea afacerilor in Servicii de ospitalitate – limba romana

  Administrarea afacerilor in Servicii de ospitalitate – limba engleza

   

 6. Certificat de naștere în original si copie xerox pentru a fi legalizat la facultate
 7. Buletin/ carte de identitate (copie xerox) sau pașaport (copie xerox) pentru cetățenii străini cu altă nationalitate decât cea română
 8. Adeverința medicala tip (în original)
 9. Două fotografii 3/4 cm (NU se accepta fotografii la minut sau digitale)
 10. Adeverința in original din care să rezulte calitatea de student si anii universitari in care a beneficiat de finantare de la buget (pentru studenții care urmează/au urmat o a doua specializare)
 11. Chitanța cu care se face dovada plății taxei de admitere (plata taxei se va face la sediul Facultății de Business, str. Horea Nr. 7, în perioada înscrierii)
 12. Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Înscrierile vor avea loc în perioada menționată după următorul program:

 • luni – vineri: între orele 09.00 – 17.00
 • sâmbăta si duminica: între orele 09.00 – 12.00

Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019, nivel licenţă, Facultatea de Business a stabilit următoarele criterii de admitere :

Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă şi pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau absolvire, media de admitere se poate calcula, la alegere, în una dintre următoarele variante (candidatul va opta pentru una din următoarele variante):

Nr.crt.

Modalitatea de calcul a mediei de admitere

 

1. Candidații care nu au participat la Concursul de Cunoștințe sau la  Concursul de eseuri sau nu doresc să se ţină cont de nota obținută la concursuri

 • 100% media examenului de bacalaureat
2. Participanții la Concursul de Cunoștințe (Matematică sau Economie) pot opta pentru stabilirea mediei de admitere pentru una din următoarele variante:

 • 100% nota concursului de cunoştinţe dacă a obținut la concurs cel puţin nota 9,00 (nouă 0%);
 • 70% media de la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunoştinţe, dacă nota la concurs este cel puţin egală cu 6,00 (şase 0%).
3. Participanții la Concursul de eseuri cu titlul “Doing Business in Romania”

 • media examenului de bacalaureat + 0,25 puncte dacă candidatul a obținut o notă la concurs între 9,50 (nouă 50%) și 10,00 (zece 0%);
 • media examenului de bacalaureat + 0,15 puncte dacă candidatul  a obținut o notă la concurs între 9,00 (nouă 0%)  și 9,50 (nouă 50%);
 • media examenului de bacalaureat + 0,10 puncte dacă candidatul  a obținut o notă la concurs între 8,50 (opt 50%)  și 9,00 (nouă 0%). 

Concursul de cunoştinţe se va desfăşura în data de 17.03.2018 și 12.05.2018, la sediul facultăţii, candidaţii susţinând, la alegere, un test din Economie sau Matematică. Facultatea de Business va afişa pe site bibliografia necesară pregătirii pentru concurs.

Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la programul de pregătire în vederea susţinerii probei, în data de 10 martie 2018 și 5 mai 2018, (conform calendarului afişat pe site-ul tbs.ubbcluj.ro), la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7.

Criteriile de departajare utilizate în caz de medii egale sunt:

 1. nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. nota la proba scrisă a disciplinei de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat;
 3. nota la proba scrisă a disciplinei la alegere din cadrul examenului de bacalaureat.

 

Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba română, Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba română învăţământ cu frecvenţă şi ID sau Administrarea Afacerilor (Extensia Bistriţa) – în limba română trebuie să depună la dosar un eseu redactat în limba română, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba engleză sau Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba engleză trebuie să depună la dosar un eseu redactat în limba engleză, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

Cele mai mari și cele mai mici medii înregistrate la BUGET în cadrul concursului de admitere din anii anteriori (2014, 2015 respectiv 2016):
SPECIALIZARE 2014 2014 2015 2015 2016 2016
Prima medie Ultima medie Prima medie Ultima medie

Prima medie

Ultima medie

Administrarea afacerilor – limba română – Buget

9.53

7.59

10.00

8.70

10.00

8.63

Administrarea afacerilor – limba engleză – Buget

9.93

8.08

9.83

9.11

9.90

9.01

Administrarea afacerilor extensia Bistrita – Buget

9.55

8.20

Administrarea afacerilor ID – Taxa

9.84

6.21

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate – limba română – Buget

9.78

7.66

9.90

8.56

10.00

8.55

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate – limba engleză – Buget

 9.70

 7.58

9.41

8.45

9.80

8.40

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate ID – Taxa

9.90

5.28

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa: cristin.fleseriu@tbs.ubbcluj.ro sau la telefon 0264-599170.

LikeUsOnFacebook1 pentru a afla ultimele noutăți!