Admitere 2018 – Nivel Masterat

Preinscriere ADMITERE ON-LINE

Comisie de Admitere Masterat 2018-2019

Pentru a deveni masterand al Facultății de Business, îți recomandăm să parcurgi următorii 4 pași:

1. Află mai multe despre specializările noastre
2. Uită-te peste calendarul admiterii
3. Pregătește-ți dosarul de înscriere
4. Criteriile de admitere

Pasul 1. Află mai multe despre specializările noastre

 master_AA

Administrarea Afacerilor

(Învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă)

 master_MH

Management Hotelier

(Învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă)

 master_AAI

Administrarea Afacerilor Internationale 
(în limba engleză)

descarca brosura specializarii

 master_AAOTI

Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional (în limba engleză)

descarcă broșura specializării

Numărul de locuri disponibile pentru admiterea 2018 – Sesiunea Septembrie 2018

Nr. Crt. Specializare/ forma de invatamant

Buget

Taxa

Etnici

Total

1

Administrarea Afacerilor/cu frecventa

4

25

3

32

2

Administrarea Afacerilor/IFR

0

45

0

45

3

Administrarea Afacerilor Internationale/cu frecventa in limba engleza

11

20

0

31

4

Management Hotelier/cu frecventa

8

23

2

32

5

Management Hotelier/IFR

0

30

0

30

6

Administrarea Afacerilor in Ospitalitate si Turism International/cu frecventa in limba engleza

3

38

0

41

 

TOTAL

26

181

5

211

Pasul 2. Uită-te peste calendarul admiterii 2018 – Etapa I-a (iulie) si a II-a (septembrie)

  Etapa I

Iulie 2018

1. Înscrierea candidaţilor 14.07 – 19.07.2018
2. Evaluarea portofoliului/dosarului de carieră 20.07.2018
3. Afişarea punctajelor obţinute la evaluarea portofoliului/dosarului de carieră 20.07.2018
4. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 21.07 – 22.07.2018
5. Afişarea rezultatelor iniţiale după contestaţii 23.07.2018
6. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 23.07 – 24.07.2018
7. Redistribuirea locurilor rămase neocupate 24.07.2018
8. Confirmarea locurilor după redistribuire 25.07 – 26.07.2018
9. Afişarea rezultatelor finale 27.07.2018
  Etapa II

Septembrie 2018

1. Înscrierea candidaţilor 10.09 – 12.09.2018
2. Evaluarea portofoliului/dosarului de carieră 12.09.2018
3. Afişarea punctajelor obţinute la evaluarea portofoliului/dosarului de carieră 12.09.2018
4. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 13.09 – 14.09.2018
5. Afişarea rezultatelor iniţiale după contestaţii 14.09.2018
6. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 15.09 – 16.09.2018
7. Redistribuirea locurilor rămase neocupate 16.09.2018
8. Confirmarea locurilor după redistribuire 17.09 – 18.09.2018
9. Afişarea rezultatelor finale 19.09.2018


Pasul 3. 
Pregătește-ți dosarul de admitere

La înscriere candidații vor depune un dosar plic cu următoarele acte (se va depune un dosar pentru fiecare specializare pentru care se optează):

 1. fişa de înscriere, care se va obţine de la sediul facultăţii în momentul înscrierii;
 2. diploma de bacalaureat (în original şi copie);
 3. diploma de licenţă/absolvire (în original şi copie), pentru promoţiile anterioare anului 2018 sau adeverinţă (în original şi copie) pentru promoţia 2018;
 4. scrisoare motivaţionalădetalii în Anexa 1 (vezi punctul 5). ATENTIE! Este obligatoriu ca scrisoarea motivationala sa fie tehnoredactata si apoi listata!
 5. Descarca macheta scrisoare motivationala pentru:

  Specializarea

   

  Administrarea afacerilor in ospitalitate si turism international – limba engleza

  Administrarea afacerilor internationale – limba engleza

  Administrarea afacerilor – limba romana

  Management Hotelier – limba romana 

 6. certificat de competenţă lingvistică; (lista certificate lingvistice admitere master 2018). Candidatii la admitere care nu au examenul lingvistic (sau certificat) pot fi testati in zilele de 4 iulie (pentru toate limbile) si in 11 iulie (doar engleza) la Centrul Alpha. Exista si posibilitatea testarii la Centrul Lingua, pentru aceasta va rugam sa-i sunati pentru a afla calendarul.
 7. portofoliu/dosar de carieră - detalii în Anexa 2 la Regulamentul de admitere;
 8. curriculum vitae;
 9. certificat de naştere (în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate);
 10. buletinul/cartea de identitate (copie xerox) sau paşaport (copie xerox) pentru cetăţenii cu alte naţionalitate decât română;
 11. adeverinţă medicală tip (în original);
 12. două fotografii tip buletin/carte de identitate (NU se acceptă fotografii la minut sau digitale);
 13. chitanţa cu care se face dovada plăţii taxei de admitere (plata taxei se va face la sediul Facultăţii de Business, strada Horea nr. 7, în perioada înscrierii).

Pasul 4. Vino la înscriere!
Înscrierile vor avea loc în perioada menționată după următorul program:

 • luni – vineri: intre orele 09.00 – 17.00
 • sambata si duminica: intre orele 09.00 – 12.00

Criterii de admitere

Pentru admiterea în anul universitar 2018-2019, nivel master, Facultatea de Business a stabilit următoarele criterii de admitere ;

 • Media examenului de licenţă (diplomă) cu o pondere de 25% în media finală;
 • Portofoliu/Dosar de carieră cu o pondere de 75% în media finală.
 • Candidaţii trebuie să depună la dosar un atestat/certificat de competenţă lingvistică. Pentru atestatul de competenţă lingvistică pragul minim acceptat pentru admiterea la masterat să fie minim B1.
 • Candidaţii care optează pentru una dintre specialiările Administrarea Afacerilor sau Management Hotelier trebuie să depună la dosar o scrisoare motivaţională redactată în limba română, care va fi notată cu ADMIS/RESPINS
 • Candidaţii care optează pentru una dintre specialiările Administrarea Afacerilor Internaţionale sau Administrarea Afacerilor în Ospitalitate şi Turism Internaţional trebuie să depună la dosar o scrisoare motivaţională redactată în limba engleză, care va fi notată cu ADMIS/RESPINS.

 

Portofoliu/Dosar de carieră

Nr. crt. Denumirea activităţii Numărul maxim de puncte care poate fi acordat
 1.  
Internship – adeverinţă/diplomă care atestă efectuarea un stagiu de practică în ţară/în străinătate 20 de puncte/ 40 de puncte
 1.  
Participare la Şcoli de vară/iarnă – certificat de participare şi/sau Participare la programe de pregătire profesională a studenţilor organizate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior studenţeşti – certificat/adeverinţă de participare 20 de puncte
 1.  
Participare la acţiuni de voluntariat – certificat de participare şi/sau Activităţi derulate în calitate de membru în organizaţii studenţeşti – certificat de participare 20 de puncte
 1.  
Participare la olimpiadă/sesiuni de comunicări ştiinţifice/conferinţe ştiinţifice – certificat de participare şi/sau Participare la diverse proiecte/competiţii organizate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior – certificat/adeverinţă de participare 20 de puncte
 1.  
Beneficiar al unei burse de studiu în străinătate (ex. Erasmus/Erasmus +/Mundus etc.) – adeverinţă care atestă realizarea bursei 10 puncte
 1.  
Experienţă profesională (minim 1 an) – adeverinţă vechime în domeniul economic sau alte domenii conexe 10 puncte
  Punctaj total 100 puncte

b) Criteriile de departajare utilizate în caz de medii egale sunt:

 1. nota obţinută la proba scrisă a examenului de licenţă;
 2. nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la adresa: cristin.fleseriu@tbs.ubbcluj.ro sau la telefon 0264-599170.