Doing Business in Romania, editia a III-a, 2017

Doing Business in Romania, editia a III-a, 2017

REZULTATE: [24.05.2017, ora 17:47]

Doing business in Romania

The secrets of success in the hospitality and tourism industry in Romania

IN partnership for business

Lista elevilor câștigători

Lista elevilor câștigători Lista elevilor și studenților câștigători

Top 5 profesori coordonatori

Top 5 profesori coordonatori  

Lista alfabetică a elevilor înscriși în concurs

Lista alfabetică a elevilor înscriși în concurs

Lista alfabetică a elevilor și studenților înscriși în concurs

Lista alfabetică a profesorilor coordonatori Lista alfabetică a profesorilor coordonatori

 

NOTĂ: În zilele următoare câștigătorii vor fi contactați pentru a stabilii toate detaliile acordării premiilor.

Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca lansează Concursul național de eseuri “Doing Business in Romania“ având următoarele secțiuni:

 • Doing Business in Romania
 • The secrets of success in the hospitality  and tourism industry in Romania
 • In partnership for business

Competiția se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a, profesorilor lor coordonatori și studenților Facultății de Business.
Perioada de desfășurare este 22 martie – 10 mai 2017.

Pentru a se înscrie în concurs, elevii trebuie să redacteze un eseu, care să respecte următoarele cerinţe:

 1. Tema eseului:
  • pentru secțiunea Doing Business in Romania, tema eseului trebuie să se concentreze pe dezvoltarea afacerilor / administrarea afacerilor în România. Eseul va trebui să includă termeni cheie precum: afacere/companie, succes, performanță, acțiune, schimbare, inovare, creativitate, investiție, colaborare, echipă, dezvoltare, România. Titlul eseului este stabilit de către elev împreună cu profesorul coordonator (recomandăm alegerea unui alt titlu decât denumirea oficială a concursului sau a secțiunii).
  • pentru secțiunea The secrets of success in the hospitality and tourism industry in Romania, tema eseului se va concentra asupra modului în care o afacere sau o persoană (întreprinzător) poate obține succesul în administrarea afacerilor în turismul și serviciile de ospitalitate din România. Eseul va trebui să includă termeni cheie precum: turism, ospitalitate, afacere, vacanță, specific local/regional/național, destinaţie turistică, tradiții/obiceiuri, gastronomie, România. Titlul eseului este stabilit de către elev împreună cu profesorul coordonator (recomandăm alegerea unui alt titlu decât denumirea oficială a concursului sau a secțiunii).
  • pentru secțiunea In partnership for business, tema eseului poate face referire la oricare dintre temele primelor două secțiuni. Condiția obligatorie pentru a înscrie un eseu în concurs la această secțiune este ca eseul să fie realizat de către o echipă formată din 2 sau 3 persoane, una dintre ele fiind obligatoriu un student al Facultății de Business.
 2. Lungimea eseului va fi de maxim 1000 de cuvinte, format A4, tehnoredactat în Microsoft Word și va respecta următoarele cerinţe de formă: font Times New Roman, mărime 12, aliniament justify, margini 2,54 cm (1 inch). Va rugăm să folosiți machetele următoare pentru redactarea eseurilor:Limba de redactare a eseului va fi limba română sau limba engleză. Limba în care este redactat eseul nu influențează evaluarea acestuia.
 3. Limba de redactare a eseului va fi limba română sau limba engleză. Limba în care este redactat eseul nu influențează evaluarea acestuia.
 4. Pe prima pagină a eseului vor fi trecute: titlul eseului, secțiunea la care dorește să participe şi datele de identificare ale elevului şi profesorului coordonator (nume şi prenume; telefon; e-mail; specializarea elevului; denumirea, profilul şi adresa liceului; localitatea), respectiv ale elevului/lor și studentului (în cazul elevului: nume şi prenume; telefon; e-mail; specializarea; denumirea, profilul şi adresa liceului; localitatea, iar în cazul studentului: nume şi prenume; telefon; e-mail; specializarea și anul de studiu). Conținutul eseului va începe de pe cea de-a doua pagină. Pe parcursul lucrării (exceptând prima pagină) nu sunt admise referinţe care să permită identificarea autorului/autoarei sau a profesorului coordonator pentru a nu afecta obiectivitatea procesului de evaluare.
 5. Eseul va fi trimis la adresa de e-mail: facultatea.de.business@gmail.com până la data de 10 mai 2017. Doar eseurile trimise pe această adresă de email și care respectă cerințele menționate anterior vor fi înscrise în concurs.
 6. În evaluarea eseurilor se va urmări existența următoarelor aspecte: subiectul aleas să facă referire la tematica stabilită, eseul să conțină o parte din termenii cheie de la punctul 1, titlul să fie original și atractiv.
 7. Plagiatul (a plagia = a copia total sau parțial ideile, operele etc. cuiva, prezentându-le drept creații personale) duce la eliminarea din concurs a lucrării.

Evaluarea şi premierea

Eseurile vor fi evaluate de către o comisie formată din cadre didactice ale Facultăţii de Business, după metoda „double blind review” pentru a asigura premisele unei evaluări obiective. Fiecare membru al comisiei va nota lucrarea cu o notă de la 1 la 10, punctajul final al lucrării fiind reprezentat de media aritmetică a punctajelor fiecărui evaluator. Toți elevii înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare. Pentru fiecare secțiune a concursului se vor acorda câte un premiu I, în valoare de 1000 Lei, un premiu II, în valoare de 600 Lei, un premiu III, în valoare de 400 Lei.

Profesorii coordonatori vor fi evaluaţi de către comisia de evaluare pe baza numărului de lucrări coordonate şi a calităţii acestoraPunctajul final se stabileşte după următorul

algoritm: Pfi  N med

unde este un coeficient cu valori între 0,5 şi 1 stabilit în funcţie de numărul de lucrări coordonate (conform tabelului de mai jos), iar Nmed  este media aritmetică a punctajelor finale ale lucrărilor coordonate.

Număr lucrări

coordonate

Valoarea coeficientului C

1

0.5

2

0.7

3

0.9

Peste 3

1

Pentru fiecare dintre secțiunile Doing Business in Romania și The secrets of succes in the hospitality and tourism industry in Romania se va acorda câte un premiu pentru profesorul coordonator cu cel mai mare punctaj, în valoare de 1000 lei. Toți profesorii coordonatori înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare.

Evaluarea eseurilor înscrise în concurs se va face în perioada 11.05.2017 – 21.05.2017.

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul facultății în data de 22.05.2017.

Date de contact

Persoană de contact: conf.dr. Valentin Toader
Email: email_toader

Rezultatele ediției a II-a, 2016