Doing Business in Romania, editia a IV-a, 2018

Rezultate finale – ediția 2018 [04.05.2018, 08:25]

Rezultatele ediției 2018 [27.04.2018, ora 15:49]

Elevii care au obținut minim nota 8,50 la concurs vor putea opta să folosească punctajul suplimentar obținut (afișat pe coloana Punctaj Admitere a tabelului cu rezultate) în cadrul procesului de admitere la Facultatea de Business. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina de admitere, la punctul dedicat Modalității de calcul a mediei de admitere.

Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca lansează Concursul național de eseuri “Doing Business in Romania“ având următoarele secțiuni:

 • Developing successful companies in Romania
 • The secrets of success in tourism and hospitality industry in Romania

Competiția se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a și profesorilor lor coordonatori. Perioada de desfășurare este 20 ianuarie – 02 aprilie 2018 (prelungită până în 27.04.2018). Pentru a se înscrie în concurs, elevii trebuie să redacteze un eseu, care să respecte următoarele cerinţe:

1. Tema eseului:

a. pentru secțiunea Developing succesful companies in Romania, tema eseului trebuie să se concentreze pe administrarea afacerilor. Eseul va trebui să includă termeni cheie precum: afacere/companie, succes, performanță, acțiune, schimbare, inovare, creativitate, viziune, colaborare, echipă, comunicare, atitudine, puterea exemplului, stil de conducere/leadership, România. Titlul eseului este stabilit de către elev împreună cu profesorul coordonator (recomandăm alegerea unui alt titlu decât denumirea oficială a concursului sau a secțiunii).

b. pentru secțiunea The secrets of succes in tourism and hospitality industry in Romania, tema eseului se va concentra asupra modului în care o afacere sau o persoană (întreprinzător) poate obține succesul în administrarea afacerilor în turismul și serviciile de ospitalitate din România. Eseul va trebui să includă termeni cheie precum: turism, ospitalitate, afacere, vacanță, specific local/regional/național, destinaţie turistică, tradiții/obiceiuri, gastronomie, România. Titlul eseului este stabilit de către elev împreună cu profesorul coordonator (recomandăm alegerea unui alt titlu decât denumirea oficială a concursului sau a secțiunii).

2. Lungimea eseului va fi de maxim 1000 de cuvinte, format A4, tehnoredactat în Microsoft Word va respecta următoarele cerinţe de formă: font Times New Roman, mărime 12, aliniament justify, margini 2,54 cm (1 inch). Pentru realizarea eseului descărcați acest fișier template. Eseul va trebui să urmărească următoarea structură:

1.    Introducere – punctul de vedere al autorului faţă de tema aleasă (100 – 200 de cuvinte)
2.    Conţinutul eseului – argumentează şi susţine poziţia aleasă (pe baza experiențelor proprii sau a unor exemple concrete) (500 – 700 de cuvinte)
3.    Concluzii (200 – 300 de cuvinte)
4.    Bibliografie

3. Limba de redactare a eseului va fi limba română (pentru candidații care optează pentru o specializare în limba română) sau limba engleză (pentru candidații care optează pentru o specializare în limba engleză). Limba în care este redactat eseul nu influențează evaluarea acestuia.

4. Pe prima pagină a eseului vor fi trecute: titlul eseului, secțiunea la care dorește să participe şi datele de identificare ale elevului (nume şi prenume; telefon; e-mail; specializarea elevului; denumirea, profilul şi adresa liceului; localitatea) şi profesorului coordonator (nume şi prenume; telefon; e-mail; discipline predate) . Conținutul eseului va începe de pe cea de-a doua pagină. Pe parcursul lucrării (exceptând prima pagină) nu sunt admise referinţe care să permită identificarea autorului/autoarei sau a profesorului coordonator pentru a nu afecta obiectivitatea procesului de evaluare.

5. Eseul va fi trimis la adresa de e-mail: facultatea.de.business@gmail.com până la data de 19 martie 2018 (prelungită până în 16.04.2018). Doar eseurile trimise pe această adresă de email și care respectă cerințele menționate anterior vor fi înscrise în concurs.

6. În evaluarea eseurilor se va urmări existența următoarelor aspecte:

a. tema eseului să respecte tematica stabilită;

b. eseul să conțină o parte din termenii cheie de la punctul 1;

c. titlul să fie original și atractiv;

d. eseul să fie documentat din minim 5 surse bibliografice (cărți de specialitate, articole, studii de caz). Ideile preluate din sursele bibliografice trebuie să fie însoțite de indicarea sursei între paranteze (autor, anul, pagina – ex. Ionescu, 2015, pg.32).

7. Plagiatul (a plagia = a copia total sau parțial ideile, operele etc. cuiva, prezentându-le drept creații personale) duce la eliminarea din concurs a lucrării.

Evaluarea

Eseurile vor fi evaluate de către o comisie formată din cadre didactice ale Facultăţii de Business, după metoda „double blind review” pentru a asigura premisele unei evaluări obiective. Fiecare membru al comisiei va nota lucrarea cu o notă de la 1 la 10, punctajul final al eseului fiind reprezentat de media aritmetică a punctajelor fiecărui evaluator.
Toți elevii înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare.

Criteriile de evaluare:

 • Claritatea: formularea nu este ambiguă, tema eseului este bine conturată.
 • Coerenţa logică: ideile decurg unele din altele, începeţi cu o idee pe care o dezvoltaţi şi nu finalizaţi argumentarea cu idei care nu au fost prezentate anterior.
 • Interacţiunea cu materialul bibliografic: sunt citate corespunzător sursele bibliografice; prezentarea opiniilor personale este încurajată însă trebuie să se fundamenteze pe analiza diferitelor surse bibliografice.
 • Originalitate, creativitate, inovaţie: unicitatea abordării temei.
 • Aspectul general al eseului: respectarea criteriilor prezentate în continuare: gramatica, ortografia (folosirea diacriticelor este obligatorie), aspectul estetic.

Bibliografia se va redacta astfel:

 • Cărți:
  • Baldegger R. (2007), Management. Strategie, Struktur, Kultur, Growth Publisher, Fribourg.
 • Capitole din cărți:
  • Calabrese, F.A. (2005), “The Early Pathways: Theory to Practice – a Continuum”, în Stankosky, M. (Ed.), Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier, New York, NY, pg. 15-20.
 • Articole din reviste științifice:
  • Capizzi, M.T. and Ferguson, R. (2005), “Loyalty Trends for the Twenty-first Century”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 2, pg. 72-80.
 • Articole de ziar cu autor 
  • Smith, A. (2008), “Money for Old Rope”, Daily News, January 21st, pg. 3-4.
 • Articole de ziar fără autor 
  • Daily News (2008), “Small Change”, February, 2nd, pg. 7.
 • Surse electronice:

Toți profesorii coordonatori înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare.

Evaluarea eseurilor înscrise în concurs se va face în perioada 20.03.2018 – 01.04.2018 (modificată în 17.04 – 26.04.2018).
Rezultatele vor fi afișate pe site-ul facultății în data de 02.04.2018 (modificată în 27.04.2018).

Date de contact

Persoană de contact: conf.dr. Valentin Toader
Email: valentin.toader@tbs.ubbcluj.ro
Rezultatele ediției a III-a, 2017
Rezultatele ediției a II-a, 2016