Concurs national de eseuri: “Doing Business in Romania”

Concurs national de eseuri: “Doing Business in Romania”

Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca lansează Concursul național de eseuri “Doing Business in Romania având următoarele secțiuni:

  • Be a business leader!
  • Succesul în ospitalitate și turism

REZULTATELE CONCURSULUI [04.04.2016, 22:21]

1. Secțiunea Be a business leader!

 Sandra-pI-site

Șandra Ana Maria, elevă a Colegiul Tehnic “Traian Vuia” din Oradea a câștigat premiul I în valoare de 1.000 lei.

 Rusu-pII-site

Rusu Andreea, elevă a Colegiului Național “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului a câștigat premiul II în valoare de 500 lei.

Lista elevilor care au obținut distincții la secțiunea Be a business leader!
Lista completă a participanților la secțiunea Be a business leader!

 Todoran-prof-site

Doamna profesor Todoran Liana de la Colegiul Național “Petru Rareș” din Beclean a obținut premiul în valoare de 1.000 lei ca urmare a faptului că eseurile coordonate de către dânsa au înregistrat cea mai mare medie din concurs la secțiunea Be a business leader!

Lista celor mai bune 5 medii obținute de eseurile coordonate de către cadrele didactice.

2. Secțiunea Succesul în ospitalitate și turism

 Borcila-pI-site

Borcilă Maria Alexandra, elevă a Colegiului Național “Petru Rareș” din Piatra Neamț a câștigat premiul I în valoare de 1.000 lei.

 Corujan-pII-site

Corujan Alexandra, elevă a Liceului de Informatică “Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca a câștigat premiul II în valoare de 500 lei.

Lista elevilor care au obținut distincții la secțiunea Succesul în ospitalitate și turism

Lista completă a participanților la secțiunea Succesul în ospitalitate si turism

 Orhean-Vranceanu-prof-site

Doamna profesor Orhean-Vrânceanu Maria de la Colegiul Național Alexandru cel Bun din Gura Humorului a obținut premiul în valoare de 1.000 lei ca urmare a faptului că eseurile coordonate de către dânsa au înregistrat cea mai mare medie din concurs la secțiunea Succesul în ospitalitate și turism.

Lista celor mai bune 5 medii obținute de eseurile coordonate de către cadrele didactice.

Recomandări pentru realizarea eseurilor

Competiția se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a şi profesorilor lor coordonatori. Perioada de desfășurare este 15 februarie – 20 martie 2016. Pentru a se înscrie în concurs, elevii trebuie să redacteze un eseu, care să respecte următoarele cerințe:

1. Tema eseului este legată de:

  1. administrarea afacerilor (pentru secțiunea Be a business leader!). Eseul va trebui să includă termeni cheie precum: afacere/companie, succes, performanță, acțiune, schimbare, inovare, creativitate, viziune, colaborare, echipă, comunicare, atitudine, puterea exemplului, stil de conducere/leadership, România
  2. administrarea afacerilor în turismul și serviciile de ospitalitate (pentru secțiunea Succesul în ospitalitate și turism) din România. Eseul va trebui să includă termeni cheie precum: turism, ospitalitate, afacere, vacanță, specific local/regional/național, destinaţie turistică, tradiții/obiceiuri, gastronomie, România.

Titlul eseului este stabilit de către elev împreună cu profesorul coordonator (recomandăm alegerea unui alt titlu decât denumirea oficială a concursului sau a secțiunii).

2. Lungimea eseului va fi de maxim 1000 de cuvinte, format A4, tehnoredactat în Microsoft Word va respecta următoarele cerinţe de formă: font Times New Roman, mărime 12, aliniament justify, margini 2,54 cm (1 inch). Limba de redactare a eseului va fi limba română sau limba engleză. Pe site-ul facultății veți găsi un document template pentru realizarea eseului.

3. Pe prima pagină a eseului vor fi trecute titlul eseului, secțiunea la care dorește să participe şi datele de identificare ale elevului şi profesorului coordonator: nume şi prenume; telefon; email; specializarea elevului; denumirea, profilul şi adresa liceului; localitatea. Conținutul eseului va începe de pe cea de-a doua pagină. Pe parcursul lucrării (exceptând prima pagină) nu sunt permise referinţe care să permită identificarea autorului/autoarei sau profesorului coordonator pentru a nu afecta obiectivitatea procesului de evaluare.

4. Eseurile se redactează individual, nu în echipă de două sau mai multe persoane. Fiecare elev are dreptul de a înscrie în concurs un singur eseu pe secțiune. Dacă un concurent dorește să participe la ambele secțiuni ale concursului va trebui să elaboreze două eseuri distincte, fiecare eseu respectând tematica secțiunii respective.

5. În evaluarea eseurilor se va urmări existența următoarelor aspecte: tematica aleasă să se încadreze în una dintre cele două secțiuni, eseul să conțină o parte din termenii cheie de la punctul 1, titlul să fie original și atractiv.

6. Eseurile vor fi trimise prin email la adresa: cne.dbr@gmail.com. Termen: 20.03.2016 (inclusiv)

7. Plagiatul duce la eliminarea din concurs a lucrării.

Evaluarea şi premierea

Eseurile vor fi evaluate de către o comisie formată din cadre didactice ale Facultăţii de Business, după metoda „double blind review” pentru a asigura premisele unei evaluări obiective. Fiecare membru al comisiei va nota lucrarea cu o notă de la 1 la 10, punctajul final al lucrării fiind reprezentat de media aritmetică a punctajelor fiecărui evaluator. Toți elevii înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare. Pentru fiecare secțiune a concursului se vor acorda câte un premiu I, în valoare de 1000 Lei și un premiu II, în valoare de 500 lei.

Profesorii coordonatori vor fi evaluaţi de către comisia de evaluare pe baza numărului de lucrări coordonate şi a calităţii acestora. Punctajul final se stabileşte după următorul

algoritm: Pfi  C N med

unde C este un coeficient cu valori între 0,5 şi 1 stabilit în funcţie de numărul de lucrări coordonate (conform tabelului de mai jos), iar Nmed  este media aritmetică a punctajelor finale ale lucrărilor coordonate.  

Număr lucrări

coordonate

Valoarea coeficientului C

1

0.5

2

0.7

3

0.9

Peste 3

1

 

Pentru fiecare secțiune a concursului se va acorda câte un premiu pentru profesorul coordonator cu cel mai mare punctaj, în valoare de 1000 lei. Toți profesorii coordonatori înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare.

Evaluarea eseurilor înscrise în concurs se va face în perioada 21.03.2016 – 31.03.2016.

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul facultății în data de 31.03.2016. 

Date de contact

Persoană de contact: conf.dr. Valentin Toader

Email: email_toader

Nr. crt.

Eseu

Nume elev

Prenume elev

Liceul

Localitatea

Nota finală

Distincție

1.

E179

Șandra

Ana Maria

Colegiu Tehnic „Traian Vuia”

Oradea

10.00

Premiul I

2

E104

Rusu

Andreea

Colegiul Național „Alexandru cel Bun”

Gura Humorului

9.83

Premiul II

3

E144

Clintoc

Paul Adrian

Colegiul Național „Mihai Eminescu”

Oradea

9.33

Premiul III

4

E099

Marc

Melania Izsabella

Colegiul Economic „Pintea Viteazul”

Cavnic

9.17

Mențiune

5

E029

Țopa

Tatiana

Colegiul Național ”Andrei Șaguna”

Brașov

9.00

Mențiune

6

E059

Popîrda

Vlad-Gabriel

Colegiul Național „Calistrat Hogaș”

Piatra Neamț

9.00

Mențiune

7

E091

Cucu

Adina Florentina

Colegiul Național „Alexandru cel Bun”

Gura Humorului

8.83

Mențiune

8

E060

Biriş

Oana Narcisa

Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”

Șimleu Silvaniei

8.67

Mențiune

9

E064

Gergely

David

Colegiul Național „Petru Rareș”

Beclean

8.67

Mențiune

10

E073

Nemțoc

Teodora Cristiana

Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu”

Toplița

8.67

Mențiune

11

E105

Vartolomei

Mihaela

Colegiul Național „Alexandru cel Bun”

Gura Humorului

8.67

Mențiune

12

E066

Ciobotar

Daria

Colegiul Național „Petru Rareș”

Beclean

8.50

Mențiune

13

E088

Lăutaru

Luiza Alexandra

Colegiul Național „Alexandru cel Bun”

Gura Humorului

8.50

Mențiune

14

E096

Savu

Patricia Gabriela

Colegiul Tehnic Infoel

Bistrița

8.33

Mențiune

15

E097

Rusu

Petru-Vlad

Colegiul Național „Calistrat Hogaș”

Piatra Neamț

8.33

Mențiune

16

E113

Gabor

Ioana-Raluca

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”

Cluj-Napoca

8.33

Mențiune

17

E162

Șpaniuc

Mihaela

Colegiul Național „Alexandru cel Bun”

Gura Humorului

8.33

Mențiune

18

E018

Lupuleț

Ionela-Alexandra

Colegiul Național „Dinicu Golescu”

Câmpulung

8.00

Mențiune

19

E077

Popescu

Mihaela

Liceul “Vasile Conta”

Tg. Neamț

8.00

Mențiune

20

E079

Bob

Alexandra-Diana

Colegiul Național „Petru Rareș”

Beclean

8.00

Mențiune

21

E084

Candrea

Alexandra

Liceul Tehnologic

Dorna Candrenilor

8.00

Mențiune

22

E089

Boloca

Tudor Iulian

Colegiul Național „Alexandru cel Bun”

Gura Humorului

8.00

Mențiune

23

E119

Câţcăuan

Alexandra-Raluca

Colegiul Național „Petru Rareș”

Beclean

8.00

Mențiune