Succesul in ospitalitate si turism

Succesul in ospitalitate si turism

Concursul național de eseuri se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a  şi a XII-a şi profesorilor lor coordonatori, cu scopul de-a identifica și de-a premia elevii și profesorii pasionați de domeniul turismului și al ospitalității. 

REZULTATE

La prima ediție a a concursului s-au înscris 235 de elevi din 22 județe / 50 localități / 81 licee din România. Felicităm toți elevii și profesorii lor coordonatori pentru munca depusă în realizarea lucrărilor înscrise în concurs!

În urma evaluării lucrărilor înscrise în concurs, comisia de evaluare a decis:

1. Elevul LOGIN TUDOR-ȘTEFAN din Cluj-Napoca, Cluj, elev al Liceului de Informatică Tiberiu Popoviciu a obținut premiul I și a câștigat un laptop și un rucsac pentru laptop oferite de către partenerul nostru S.C. SISTEC-SBSOL SRL. 

Lista eseurilor cu cele mai bune 10 medii

Nr. crt. Eseu Nume elev Prenume Oras Judet Premiu

1

E179 Loghin Tudor-Ștefan Cluj-Napoca Cluj premiul I

2

E93 Ciforac Andreea Denisa Topliţa Harghita premiul II

3

E7 Vodă-Marc Ioan Andrei Topliţa Harghita premiul II

4

E195 Borcilă Maria Beclean Bistriţa Năsăud premiul III

5

E6 Cristea Cornel Emil Sebiș Arad premiul III

6

E154 Florea Diana Dorna Candrenilor Suceava premiul III

7

E98 Bîrsan Alexandra Gura Humorului Suceava mențiune I

8

E86 Pușcașu Beatrice Florentina Gura Humorului Suceava mențiune I

9

E97 Şaramet Mădălina-Marilena Botoşani Botoşani mențiune I

10

E33 Vochin Teodora Câmpia Turzii Cluj mențiune I

11

E209 Chiș Ioana Cluj-Napoca Cluj mențiune II

12

E85 Cohut Agneșka Gura Humorului Suceava mențiune II

13

E156 Doroftiese Bianca Dorna Candrenilor Suceava mențiune II

14

E117 Onac Laura Gherla Cluj mențiune III

15

E202 Bîlc Sergiu-Ion Cluj-Napoca Cluj mențiune III

16

E87 Roșca Ionela Petruța Gura Humorului Suceava mențiune III

Lista completă a elevilor înscriși în concurs (în ordine alfabetică)

2. Doamna profesor CUȚUHAN MIHAELA din cadrul Colegiului “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, Suceava a câștigat un laptop și un rucsac pentru laptop oferite de către partenerul nostru S.C. SISTEC-SBSOL SRL. Media eseurilor coordnate de către dânsa a fost cea mai mare medie înregistrată de către profesorii coordonatori.

Lista profesorilor cu cele mai mari 5 medii 

Lista completă a profesorilor coordonatori (în ordine alfabetică)

DETALII PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI

Perioada de desfășurare este 10 ianuarie – 28 februarie 2015. Pentru a participa la concurs, elevii trebuie să redacteze un eseu, care să respecte următoarele cerințe:

  1. Tema eseului este legată de administrarea afacerilor în industria turismului și a ospitalității din România. Eseul trebuie să includă termeni cheie precum: turism, ospitalitate, afacere, vacanță, specific local, regional sau național, destinație turistică, tradiții și obiceiuri, gastronomie, România. Titlul eseului este stabilit de către elev împreună cu profesorul coordonator (recomandăm alegerea unui alt titlu decât denumirea oficială a concursului).
  2. Lungimea eseului va fi de maximum 1.000 de cuvinte, format A4, tehnoredactat în Microsoft Word și va respecta următoarele cerințe de formă: font Times New Roman, dimensiune 12, aliniere justify, margini 2,54 cm (1 inch). Limba de redactare a eseului va fi limba română. Descărcați de aici macheta pentru realizarea eseului.
  3. Pe prima pagină a eseului vor fi trecute titlul eseului şi datele de identificare ale elevului şi ale profesorului coordonator: nume şi prenume; telefon; e-mail; specializarea elevului; denumirea, profilul şi adresa liceului; localitatea. Conținutul eseului va începe de pe cea de-a doua pagină. Pe parcursul lucrării (exceptând prima pagină) nu sunt permise referinţe care să permită identificarea autorului/autoarei sau a profesorului coordonator, pentru a nu afecta obiectivitatea procesului de evaluare.
  4. Eseul va fi trimis la adresa de e-mail: email eseuripână în data de 28 februarie 2015 (inclusiv). Doar eseurile trimise pe această adresă de email și care respectă cerințele menționate anterior vor fi înscrise în concurs.
  5. În evaluarea eseurilor se va urmări existența următoarelor aspecte: tematica aleasă să facă referire la administrarea afacerilor în industria turismului și a ospitalității, eseul să conțină o parte dintre termenii cheie de la punctul 1, titlul și conținutul eseului să fie originale și atractive.
  6. Plagiatul duce la eliminarea din concurs a lucrării.

Evaluarea şi premierea

Eseurile vor fi evaluate de către o comisie formată din cadre didactice ale Facultăţii de Business, după metoda „double blind review” pentru a asigura premisele unei evaluări obiective. Fiecare membru al comisiei va nota lucrarea cu o notă de la 1 la 10, punctajul final al lucrării fiind reprezentat de media aritmetică a punctajelor fiecărui evaluator. Toți elevii înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare. 

Premiul pentru cea mai bună lucrare va consta într-un laptop și un rucsac pentru laptop.

 laptop lenovo mic

 dacă vă place acest concurs!

Profesorii coordonatori vor fi evaluaţi de către comisia de evaluare pe baza numărului de lucrări coordonate şi a calităţii acestora. Punctajul final se stabileşte după următorul algoritm: formula profesori unde C este un coeficient cu valori între 0,5 şi 1 stabilit în funcţie de numărul de lucrări coordonate (conform tabelului de mai jos), iar Nmed este media aritmetică a punctajelor finale ale lucrărilor coordonate.

Număr de lucrări coordonate

Valoarea coeficientului C

1

0.5

2

0.7

3

0.9

Peste 3

1

 

Premiul pentru profesorul coordonator cu cel mai mare punctaj va consta într-un laptop și un rucsac pentru laptop. Toți profesorii coordonatori înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare.

Evaluarea eseurilor înscrise în concurs se va face în perioada 2 martie – 14 martie 2014.

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul facultății în data de 16 martie 2014.

Odată cu participarea la concurs prin trimiterea lucrărilor, autorii își declară acordul ca Facultatea de Business să publice sau să folosească în scopul promovării conținutul lucrărilor.

Premierea câștigătorilor se va face într-un cadru festiv, la sediul Facultății de Business (la o dată care va fi anunțată ulterior).

Date de contact

Persoană de contact: Valentin Toader

Email: email_toader

Concursul este organizat de Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în colaborare cu S.C. SISTEC-SBSOL SRL:

sigle