lect. dr. Cristina-Ioana Balint

lect. dr. Cristina-Ioana Balint

Functia: Lector universitar dr.

Discipline predate: Piete financiare si valutare internationale, Fonduri de investitii, Microfinantare, Medii si proprietati hoteliere, Microfinantarea serviciilor de ospitalitate

Domenii de cercetare: finante, piata de capital

Informatii :

Email: cristina.balint@tbs.ubbcluj.ro
Program consultatii (cu programare prin e-mail):
Miercuri: 11:00 – 12:00
Program tutoriat (cu programare prin e-mail):
Vineri: 12:00 – 13:00

Birou: Sala 212, Etajul II

Lect. dr. Cristina Balint

Balint Cristina este lector universitar în cadrul Facultăţii de Business, UBB Cluj-Napoca. Este absolventă al Facultăţii de Business – secţia Managementul afacerilor în industria hotelieră, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Este doctor în finante din anul 2012. A început colaborarea cu Facultatea de Business din 2004, iar în present predă disciplinele: Piete financiare si valutare internationale, Fonduri de investitii, Microfinantare, Medii si proprietati hoteliere, Microfinantarea serviciilor de ospitalitate. Balint Cristina este autoarea sau coautoarea a 10 articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională sau naţională, precum şi a 19 studii apărute în publicaţii cotate ISI  (4) sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute sau în reviste ştiinţifice având prestigiu recunoscut, la acestea adaugându-se şi faptul că autoarea este coautor a unei cărţi de specialitate, autor al unui capitol de carte publicată într-o editură internaţională şi coautor la două capitole de carte publicate în edituri recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

CV Cristina Balint