Succesul in ospitalitate si turism

Succesul in ospitalitate si turism

Concursul național de eseuri se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a  şi a XII-a şi profesorilor lor coordonatori, cu scopul de-a identifica și de-a premia elevii și profesorii pasionați de domeniul turismului și al ospitalității.

Perioada de desfășurare este 10 ianuarie – 28 februarie 2015. Pentru a participa la concurs, elevii trebuie să redacteze un eseu, care să respecte următoarele cerințe:

  1. Tema eseului este legată de administrarea afacerilor în industria turismului și a ospitalității din România. Eseul trebuie să includă termeni cheie precum: turism, ospitalitate, afacere, vacanță, specific local, regional sau național, destinație turistică, tradiții și obiceiuri, gastronomie, România. Titlul eseului este stabilit de către elev împreună cu profesorul coordonator (recomandăm alegerea unui alt titlu decât denumirea oficială a concursului).
  2. Lungimea eseului va fi de maximum 1.000 de cuvinte, format A4, tehnoredactat în Microsoft Word și va respecta următoarele cerințe de formă: font Times New Roman, dimensiune 12, aliniere justify, margini 2,54 cm (1 inch). Limba de redactare a eseului va fi limba română. Descărcați de aici macheta pentru realizarea eseului.
  3. Pe prima pagină a eseului vor fi trecute titlul eseului şi datele de identificare ale elevului şi ale profesorului coordonator: nume şi prenume; telefon; e-mail; specializarea elevului; denumirea, profilul şi adresa liceului; localitatea. Conținutul eseului va începe de pe cea de-a doua pagină. Pe parcursul lucrării (exceptând prima pagină) nu sunt permise referinţe care să permită identificarea autorului/autoarei sau a profesorului coordonator, pentru a nu afecta obiectivitatea procesului de evaluare.
  4. Eseul va fi trimis la adresa de e-mail: email eseuripână în data de 28 februarie 2015 (inclusiv). Doar eseurile trimise pe această adresă de email și care respectă cerințele menționate anterior vor fi înscrise în concurs.
  5. În evaluarea eseurilor se va urmări existența următoarelor aspecte: tematica aleasă să facă referire la administrarea afacerilor în industria turismului și a ospitalității, eseul să conțină o parte dintre termenii cheie de la punctul 1, titlul și conținutul eseului să fie originale și atractive.
  6. Plagiatul duce la eliminarea din concurs a lucrării.

Evaluarea şi premierea

Eseurile vor fi evaluate de către o comisie formată din cadre didactice ale Facultăţii de Business, după metoda „double blind review” pentru a asigura premisele unei evaluări obiective. Fiecare membru al comisiei va nota lucrarea cu o notă de la 1 la 10, punctajul final al lucrării fiind reprezentat de media aritmetică a punctajelor fiecărui evaluator. Toți elevii înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare. 

Premiul pentru cea mai bună lucrare va consta într-un laptop și un rucsac pentru laptop.

 laptop lenovo mic

Profesorii coordonatori vor fi evaluaţi de către comisia de evaluare pe baza numărului de lucrări coordonate şi a calităţii acestoraPunctajul final se stabileşte după următorul algoritm: formula profesori unde C este un coeficient cu valori între 0,5 şi 1 stabilit în funcţie de numărul de lucrări coordonate (conform tabelului de mai jos), iar Nmed este media aritmetică a punctajelor finale ale lucrărilor coordonate.

Număr de lucrări coordonate

Valoarea coeficientului C

1

0.5

2

0.7

3

0.9

Peste 3

1

 

Premiul pentru profesorul coordonator cu cel mai mare punctaj va consta într-un laptop și un rucsac pentru laptop. Toți profesorii coordonatori înscriși în concurs vor primi o diplomă de participare.

Evaluarea eseurilor înscrise în concurs se va face în perioada 2 martie – 14 martie 2014.

Rezultatele vor fi afișate pe site-ul facultății în data de 16 martie 2014.

Odată cu participarea la concurs prin trimiterea lucrărilor, autorii își declară acordul ca Facultatea de Business să publice sau să folosească în scopul promovării conținutul lucrărilor.

Premierea câștigătorilor se va face într-un cadru festiv, la sediul Facultății de Business (la o dată care va fi anunțată ulterior).

Date de contact

Persoană de contact: Valentin Toader

Email: email_toader

Concursul este organizat de Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în colaborare cu S.C. SISTEC-SBSOL SRL:

sigle