Hospitality International Summer School

Hospitality International Summer School


„Hospitality International Summer School” este un program intensiv de pregătire practică, ce se adreseză în principal studenților, masteranzilor şi nu în ultimul rând tuturor celor interesaţi de dezvoltarea carierei în domeniul industriei ospitalităţii.

Programul este organizat de Facultatea de Business, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană, Bucureşti şi Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava.

Obiectivul principal al programului este cel de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor practice necesare specialiştilor din domeniul industriei ospitalităţii. Scopul programului este crearea oportunităţii de a intra în contact cu profesioniştii din industria ospitalităţii. În cadrul programului sunt organizate vizite de studiu, activităţi culturale şi de socializare.

Cursurile şi seminariile sunt susţiute de către specialişti practicieni de prestigiu naţional şi internaţional, cu vastă experienţă în domeniul turismului, respectiv al ospitalităţii.

Detalii privind cea de-a cincea editie (2017) sunt disponibile aici.
Detalii privind cea de-a patra ediție (2016) sunt disponibile aici.
Detalii privind cea de-a treia ediție (2015) sunt disponibile aici.
Detalii privind cea de-a doua ediție (2014) sunt disponibile aici.
Detalii privind prima ediție (2013) sunt disponibile aici.
Tagged on: ,