Hospitality International Summer School, second edition

Coordonatele programului sunt următoarele:
1. Perioada de desfășurare: 21 – 28 iulie 2014;
2. Locul de desfășurare: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii Ștefan cel Mare din Suceava;
3. Sunt vizați participanți de la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Universitatea Româno-Americană, București, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava dar și de alte centre academice din țară;
4. Durata programului: 63 de ore, din care 20 de ore cursuri, 10 ore seminarii și lucrări practice, 24 de ore de studiu individual și 9 ore Portofoliu de proiecte;
5. Forma de învățământ: zi, modular;
6. Forma de finalizare a programului: susținere portofoliu proiect;
„Portofoliul proiect” are ca temă “Stakeholderii Industriei Ospitalităţii: influenţe şi perspective”. Proiectul va avea ca structură problematica dezbătută în cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul programului școalii de vară.
7. Programul include module de cursuri de specialitate în domeniul industriei ospitalității
8. În cadrul programului sunt organizate vizite de studiu, activități culturale și de socializare;
9. Taxa de participare: 380 de lei;

Directori coordonatori program
Prof. univ. dr. Daniela Firoiu, Universitatea Româno-Americană, București
Prof. univ. dr. Smaranda Cosma, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Carmen Năstase, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

Persoană de contact:
prof.dr. Smaranda Cosma
smaranda.cosma@tbs.ubbcluj.ro

http://www.hiss.usv.ro/