Licenta Administrarea Afacerilor

Absolvenții specializării Administrarea Afacerilor vor fi licențiați în științe economice și vor putea ocupa o gamă variată de posturi în funcție de interesul și personalitatea fiecăruia.

Pe parcursul celor trei ani, studenții acestei specializări au o gama variată de oportunități de dezvoltare personală și profesională: internship-uri și stagii de practică, parteneriate cu mediul de afaceri, prelegeri ținute de oameni de afaceri de succes, conferințe și sesiuni de instruire, întreprinderi simulate și firme de exercițiu pentru studenți, vizite de studiu pentru prezentarea unor bune practici, toate urmărind o integrare eficientă, actualizată, a mediului academic cu mediul business. Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Informatii pentru anul universitar 2018-2019

Plan invatamant ID 2018-2019

Plan invatamant ZI 2018-2019

Plan invatamant extensia Bistrita 2018-2019

Structura anului universitar 2018-2019

Fise Discipline 2018-2019

Anul I

Anul II

Anul III

 Management General 2018-2019

Leadership 2018-2019

Macroeconomie 2018-2019

Informatica pt Afaceri 2018-2019

Microeconomie 2018-2019

 

 Principiile marketingului 2018-2019

Economia Mediului 2018-2019

Economia Firmei 2018-2019

Sisteme de Gest. a Bazelor de Date 2018-2019

Simulari de mrk. si mng. 2018-2019

Cercetari de marketing 2018-2019

MRU 2018-2019

 Management operational 2018-2019

Negocieri in afaceri 2018-2019

E-Business 2018-2019

Cercetarea dezv. produselor 2018-2019

Economia Mediului 2018-2019

MRU 2018-2019

Managementul Relatiilor cu Clientii 2018-2019

Sisteme Informatice in Afaceri 2018-2019

Manag Intercult 2018-2019

Comportamentul consumatorului 2018-2019

Antreprenoriat 2018-2019

Fise Discipline Extensia Bistrita 2018-2019

Anul I

Anul II

Anul III

 Management general 2018-2019

Leadership 2018-2019

Informatica pt Afaceri 2018-2019

Microeconomie 2018-2019

Macroeconomie 2018-2019

 Principiile Marketingului 2018-2019

Economia Firmei 2018-2019

Sist. de Gest a Bazelor de Date  2018-2019

Simulari de mrk. si mng. 2018-2019

Cercetari de marketing 2018-2019

MRU 2018-2019

Tehnologii Internet pt Afaceri 2018-2019

 Management operational 2018-2019

Negocieri in afaceri 2018-2019

E-Business 2018-2019

Cercetarea dezvoltarea produselor 2018-2019

Economia Mediului 2018-2019

MRU 2018-2019

Managementul Relatiilor cu Clientii 2018-2019

Sisteme Informatice in Afaceri 2018-2019

ManagIntercultural 2018-2019

Comportamentul consumatorului 2018-2019

Antreprenoriat 2018-2019

Informatii pentru anul universitar 2017-2018

Plan invatamant ID 2017-2018

Plan de invatamant ZI 2017-2018

Structura Anul I 2017-2018

Structura Anul II 2017-2018

Structura Anul III 2017-2018

Extensia Bistrita

Plan invatamant Bistrita 2017-2018

Structura Anul I Bistrita 2017-2018

Structura Anul II Bistrita 2017-2018

Structura Anul III Bistrita 2017-2018

Fise Discipline 2017-2018

Anul I Anul II Anul III
ILR0009 Bazele Contabilitatii 2017-2018

ILR0010 Dreptul afacerilor 2017-2018

ILR0062 Statistica aplicata in business 2017-2018

ILR0073 Finante Publice 2017-2018

ILR0086 Matematica aplicata 2017-2018

ILR0003 Management General 2017-2018

ILR0004 Leadership 2017-2018

ILR0065 Macroeconomie 2017-2018

ILR00071 Informatica pt Afaceri 2017-2018

ILR0083 Microeconomie 2017-2018

ILR0014 Contabilitate Financiara 2017-2018

ILR0018 Piete financiare 2017-2018

ILR0019 Contabilitate Manageriala 2017-2018

ILR0029 Prelucrari statistice 2017-2018

ILR0063 Introducere in econometrie 2017-2018

ILR0077 Contabilitate aplicata 2017-2018

ILR0011 Principiile marketingului 2017-2018

ILR0016 Cercetari de marketing 2017-2018

ILR0065 Macroeconomie 2017-2018

ILR0068 Tehnologii Internet pt Afaceri 2017-2018

ILR0074 Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date 2017-2018

ILR0023 Asigurari reasigurari 2017-2018

ILR0026 Analiza economica si financiara 2017-2018

ILR0033 Fonduri de investitii 2017-2018

ILR0038 Ealuarea afacerii 2017-2018

ILR0041 Control si Audit Financiar 2017-2018

ILR0042 Microfinantare 2017-2018

ILR0069 Metodologia cercetarii 2017-2018

ILR0021 Management operational 2017-2018

ILR0022 Negocieri in afaceri 2017-2018

ILR0024 E-Business 2017-2018

ILR0025 MRU 2017-2018

ILR0027 Managementul Relatiilor cu Clientii 2017-2018

ILR0032 Cercetarea dezv produselor 2017-2018

ILR0037 Sisteme Informatice in Afaceri 2017-2018

ILR0039 Manag Intercult 2017-2018

ILR0040 Comportamentul consumatorului 2017-2018

ILR0058 Antreprenoriat 2017-2018

Fise Discipline Extensia Bistrita 2017-2018

Anul I Anul II Anul III
ILR0009 Bazele contabilitatii 2017-2018

ILR0010 Dreptul afacerilor 2017-2018

ILR0062 Statistica aplicata in business 2017-2018

ILR0073 Finante Publice 2017-2018

ILR0086 Matematica aplicata 2017-2018

ILR0004 Leadership 2017-2018

ILR0065 Macroeconomie 2017-2018

ILR00071 Informatica pt Afaceri 2017-2018

ILR0083 Microeconomie 2017-2018

ILR0014 Contabilitate Financiara 2017-2018

ILR0018 Piete financiare 2017-2018

ILR0019 Contabilitate Manageriala 2017-2018

ILR0029 Prelucrari statistice 2017-2018

ILR0063 Introducere in econometrie 2017-2018

ILR0077 Contabilitate aplicata 2017-2018

ILR0011 Principiile Marketingului 2017-2018

ILR0016 Cercetari de marketing 2017-2018

ILR0065 Macroeconomie 2017-2018

ILR0074 Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date 2017-2018

ILR0023 Asigurari reasigurari 2017-2018

ILR0026 Analiza economica si financiara 2017-2018

ILR0033 Fonduri de investitii 2017-2018

ILR0038 Evaluarea afacerii 2017-2018

ILR0041 Control si Audit Financiar 2017-2018

ILR0042 Microfinantare 2017-2018

ILR0069 Metodologia cercetarii 2017-2018

ILR0021 Management operational 2017-2018

ILR0022 Negocieri in afaceri 2017-2018

ILR0024 E-Business 2017-2018

ILR0025 MRU 2017-2018

ILR0027 Managementul Relatiilor cu Clientii 2017-2018

ILR0032 Cercetarea dezvoltarea produselor 2017-2018

ILR0037 Sisteme Informatice in Afaceri 2017-2018

ILR0040 Comportamentul consumatorului 2017-2018

ILR0058 Antreprenoriat 2017-2018

Informatii pentru anul universitar 2016-2017

Planuri de invatamant pentru anul universitar 2016-2017

Plan de invatamant AA ID 2016-2017

Plan de invatamant AA Bistrita 2016-2017

Plan de invatamant AA 2016-2017

Structura anului universitar 2016-2017

Structura anului 2016-2017 Anul I AA

Structura anului 2016-2017 Anul I AA Bistrita

Structura anului 2016-2017 Anul II AA

Structura anului 2016-2017 Anul II AA Bistrita

Structura anului 2016-2017 Anul III AA Bistrita

Structura anului 2016-2017  Anul III AA

Fise Discipline pentru anul universitar 2016-2017

Licenta Cluj-Napoca

Anul I Anul II Anul III
ILR0073 Finante Publice

ILR0003 Management general

ILR0004 Leadership

ILR0009 Bazele contabilitatii

ILR0010 Dreptul afacerilor

ILR0059 Economia firmei

ILR0060 Matematica Economica

ILR0062 Statistica aplicata in business

ILR0071 Informatica pentru afaceri

ILR0072 Concurenta si preturi

ILR0068 Tehnologii internet pentru afaceri

ILR0011 Principiile marketingului

ILR0014 Contabilitate financiara

ILR0015 Baze de date

ILR0016 Cercetari de marketing

ILR0017 Macroeconomie

ILR0018 Piete financiare

ILR0019 Contabilitate manageriala

ILR0029 Prelucrari statistice

ILR0031 Contabilitate aplicata

ILR0063 Introducere in econometrie

ILR0064 Finantele firmei

ILR0069 Metodologia cercetării

ILR0021 Management operational

ILR0022 Negocieri in afaceri

ILR0023 Asigurari reasigurari

ILR0024 E-Business

ILR0025 Managementul resurselor umane

ILR0026 Analiza economica si financiara

ILR0027 Managementul relatiilor cu clientii

ILR0032 Cercetarea dezvoltarea produselor

ILR0033 Fonduri de investitii

ILR0034 Economia Mediului

ILR0037 Sisteme informatice in afaceri

ILR0038 Evaluarea afacerilor

ILR0039 Management intercultural

ILR0040 Comportamentul consumatorului

ILR0041 Control audit financiar

ILR0042 Microfinantare

ILR0058 Antreprenoriat

Licenta Extensia Bistrita

Anul I Anul II Anul III
ILR0004 Leadership

ILR0009 Bazele contabilitatii

ILR0010 Dreptul afacerilor

ILR0059 Economia firmei

ILR0060 Matematica Economica

ILR0062 Statistica aplicata in business

ILR00071 Informatica pentru afaceri

ILR0072 Concurenta si preturi

ILR0073 Finante Publice

ILR0068 Tehnologii internet pentru afaceri

ILR0011 Principiile Marketingului

ILR0014 Contabilitate financiara

ILR0015 Baze de date

ILR0016 Cercetari de marketing

ILR0017 Macroeconomie

ILR0018 Piete financiare

ILR0019 Contabilitate manageriala

ILR0029 Prelucrari statistice

ILR0031 Contabilitate aplicata

ILR0063 Introducere in econometrie

ILR0064 Finantele firmei

ILR0069 Metodologia cercetării

ILR0021 Management operational

ILR0022 Negocieri in afaceri

ILR0023 Asigurari reasigurari

ILR0024 E-Business

ILR0025 Managementul resurselor umane

ILR0026 Analiza economica si financiara

ILR0027 Managementul relatiilor cu clientii

ILR0032 Cercetarea dezvoltarea produselor

ILR0033 Fonduri de investitii

ILR0034 Economia Mediului

ILR0037 Sisteme informatice in afaceri

ILR0038 Evaluarea afacerilor

ILR0039 Management intercultural

ILR0040 Comportamentul consumatorului

ILR0041 Control audit financiar

ILR0042 Microfinantare

ILR0058 Antreprenoriat

Informatii pentru anii universitari anteriori

Planul de învățământ pentru anul universitar 2015-2016

Plan invatamant Licenta AA ID 2015 – 2016

Licență AA 2015 – 2016, Cluj-Napoca Licenta AA 2015 – 2016, extensia Bistrița

Structura anului universitar 2015 – 2016

Anul I

Anul I, extensia Bistrița 

Anul II

Anul II, extensia Bistrita

Anul III

Anul III, extensia Bistrița

Fișe discipline pentru anul universitar 2015-2016

 Anul I

ILR0059 Economia firmei

ILR0062 Statistica aplicata in business

ILR0003 Management general

ILR0004 Leadership

ILR0005 Tehnologia informatiei

ILR0008 Finante Generale

ILR0009 Bazele contabilitatii

ILR0010 Dreptul afacerilor

ILR0060 Matematica Economica

ILR0061 Microeconomie

Anul II

ILR0011 Principiile Marketingului

ILR0063 Introducere în econometrie

ILR0013 Finanțele firmei

ILR0014 Contabilitate financiara

ILR0015 Baze de date

ILR0016 Cercetari marketing

ILR0017 Macroeconomie

ILR0018 Piete financiare

ILR0019 Contabilitate manageriala

ILR0029 Prelucrari statistice

ILR0031 Contabilitate aplicata

ILR0068 Solutii online pentru afaceri

Anul III

ILR0069 Metodologia cercetarii

ILR0021 Management operational

ILR0022 Negocieri în afaceri

ILR0023 Asigurari și reasigurari

ILR0024 E-Business

ILR0025 MRU

ILR0026 Analiza economica si financiara

ILR0027 MRC

ILR0032 Cercetare dezvoltare produse

ILR0033 Fonduri de investitii

ILR0034 Economia Mediului

ILR0037 Sisteme info in afaceri

ILR0038 Evaluarea afacerilor

ILR0039 Management intercultural

ILR0040 Comportamentul consumatorului

ILR0041 Control audit financiar

ILR0042 Microfinantare

ILR0058 Antreprenoriat

Plan de învățământ pentru anul universitar 2014-2015

AA Licenta 2014-2015, învățământ cu frecvență AA Licență 2014-2015, ID AA Licenta 2014-2015, extensia Bistrița

Structura anului universitar 2014-2015

 Anul I  Anul II  Anul III

Fișele disciplinelor 2014-2015

Anul I

ILR0001 Principiile economiei

ILR0002 Matematica I

ILR0003 Management general

ILR0004 Leadership

ILR0005 Tehnologia informatiei

ILR0006 Piete concurenta preturi

ILR0007 Matematica II

ILR0008 Finante generale

ILR0009 Bazele contabilitatii

ILR0010 Dreptul afacerilor

Anul II

ILR0011 Principiile marketingului

ILR0012 Statistica

ILR0013 Finante antreprenoriale

ILR0014 Contabilitate financiara

ILR0015 Baze de date

ILR0016 Cercetari marketing

ILR0017 Politici Macroeconomice

ILR0018 Piete financiare

ILR0019 Contabilitate manageriala

ILR0029 Prelucrari statistice

Anul III

ILR0021 Management operational

ILR0022 Negocieri

ILR0023 Asigurari

ILR0024 E-Business

ILR0025 MRU

ILR0026 Analiza economico financiara

ILR0027 MRC

ILR0028 Antreprenoriat

ILR0032 Cercetare dezvoltare

ILR0034 Economia mediului

ILR0035 Metodica cercetarii

ILR0037 Sisteme info in afaceri

ILR0038 Evaluarea afacerilor

ILR0039 Management intercultural

ILR0040 Comportament consumatorului

ILR0041 Control și audit financiar