Business Administration in Hospitality Services (licență)

Business Administration in Hospitality Services (licență)

Absolvenții specializării Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate vor fi licențiați în științe economice și vor putea avea o gamă variată de ocupații în industria turismului și ospitalității, în funcție de interesul și personalitatea fiecăruia. Pentru mai multe informații despre perspectivele de carieră și despre facilitățile oferitedați click aici sau descarcă broșura specializării.

Informatii pentru anul universitar 2018-2019

Plan invatamant 2018-2019

Structura anului universitar 2018-2019

Fișele disciplinelor 2018-2019

Anul I

Anul II

Anul III

General Management 2018-2019

Leadership 2018-2019

Macroeconomics 2018-2019

Business Informatics 2018-2019

Microeconomics 2018-2019

 Principles of marketing 2018-2019

Business economics 2018-2019

Database Management Systems 2018-2019

Marketing research 2018-2019

MRU 2018-2019

Intercult. Behavior 2018-2019

Internet technologies for business  2018-2019

Marketing and management Simulations 2018-2019

Sociology of Tourism 2018-2019

Travel Agency Management 2018-2019

Economics of Hospitality and tourism 2018-2019

Management of Hospitality Services

Leisure and recreation 2018-2019

E-commerce for Tourism 2018-2019

MRU 2018-2019

Customer Relationship Management 2018-2019

Destination marketing 2018-2019

Entrepreneurship in hospitality services 2018-2019

Hospitality Information Systems 2018-2019

Intercult. Behavior 2018-2019

ILE0065 International Tourism Operations 2018-2019

Managementul serviciilor de ospitalitate

Informatii pentru anul universitar 2017-2018

Plan de invatamant 2017-2018

Structura Anul I 2017-2018

Structura Anul II 2017-2018

Structura Anul III 2017-2018

Fise Discipline 2017-2018

Anul I Anul II Anul III
ILE0009 Bazele contabilitatii 2017-2018

ILE0010 Dreptul afacerilor 2017-2018

ILE0047 Statistica aplicata in business 2017-2018

ILE0069 Finante publice 2017-2018

ILE0086 Matematica aplicata 2017-2018

ILE0003 General Management 2017-2018

ILE0004 Leadership 2017-2018

ILE0017 Macroeconomics 2017-2018

ILE0067 Business Informatics 2017-2018

ILE0083 Microeconomics 2017-2018

ILE0014 Contabilitate financiara 2017-2018

ILE0018 Piete financiare 2017-2018

ILE0019 Contabilitate manageriala 2017-2018

ILE0029 Prelucrari statistice 2017-2018

ILE0048 Introducere in econometrie 2017-2018

ILE0011 Principles of marketing 2017-2018

ILE0016 Marketing research 2017-2018

ILE0017 Macroeconomics 2017-2018

ILE0070 Database Management Systems 2017-2018

ILE0035 Metodologia cercetarii 2017-2018

ILE0052 Structuri si prop hotel 2017-2018

ILE0059 Microfinantarea serv ospitalitate 2017-2018

ILE0025 MRU 2017-2018

ILE0027 Customer Relationship Management 2017-2018

ILE0048 Travel Agency Management 2017-2018

ILE0051 Economics of Hospitality Industry 2017-2018

ILE0053 Mangt Servici iOspitalitate 2017-2018

ILE0054 Destination marketing 2017-2018

ILE0055 Entrepreneurship in hospitality services 2017-2018

ILE0057 Leisure and recreation 2017-2018

ILE0058 E-Tourism 2017-2018

ILE0062 Intercult Behavior 2017-2018

ILE0065 International Tourism Operations 2017-2018

Informatii pentru anul universitar 2016-2017

Plan de invatamant pentru anul universitar 2016-2017

Plan de invatamant AASOE 2016-2017

Structura anului universitar 2016 – 2017

Structura anului 2016-2017 Anul I AASOE

Structura anului 2016-2017 Anul II AASOE

Structura anului 2016-2017 Anul III AASOE

Fise discipline pentru anul universitar 2016-2017

Pentru a consulta conținutul disciplinelor, dați click în lista de mai jos:

Anul I Anul II Anul III
Semestrul 1 Semestrul 1 Semestrul 1
Business Economics Principles of Marketing Economics of Hospitality Industry
Mathematic for Economics Introduction to Econometrics Structuri și proprietăți hoteliere
General Management Corporate Finance Management of hospitality services
Leadership Financial Accounting Travel Agency Management
Business Informatics Database
Semestrul 2 Semestrul 2 Semestrul 2
Competition and Prices Marketing research Destination Marketing
Business Statistics Macroeconomics Human Resources Management
Public Finance International Financial Markets Customer Relationship Management
Basic Accounting Managerial Accounting Entrepreneurship in the Hospitality Industry
Business Law
Opțional – Semestrul 2 Opționale – Semestrele 1 și 2
Marketing and Management Simulations on the Computer Leisure and recreation
Computer Applied Statistics Eco-tourism Sociology of Tourism
Internet Technologies for Business Microfinance of Hospitality Services
Scientific Research Intercultural behavior
Hospitality Information Systems
International Tourism Operations

Mai multe detalii puteți obține la sediul facultății (str. Horea, nr. 7, Cluj-Napoca), prin telefon (0264.599.170) sau email (email_toader).

Informații despre anii universitari anteriori:

Structura anului universitar 2015-2016

Structura anului 2015 – 2016 Anul I AASOE

Structura anului 2015 – 2016 Anul II AASOE

Plan de invatamant pentru anul universitar 2015-2016

Plan invatamant licenta AASOE 2015 – 2016

Fise discipline pentru anul universitar 2015-2016

Anul I Anul II Anul III
ILE0004 Leadership

ILE0005 Information Technology

ILE0008 Public finance

ILE0009 Basic Accounting

ILE0044 Business economics

ILE0045 Mathematics

ILE0046 Microeconomics

ILE0047 Business Statistics

ILR0003 Management General

Principiile marketingului

ILE0014 Financial Accounting

ILE0015 Database

ILE0016 Marketing research

ILE0017 Macroeconomics

ILE0018 IFM

ILE0019 Managerial Accounting

ILE0048 Introduction to Econometrics

ILE0056 Marketing and Management Simulations

ILE0029 Computer Applied Statistics

ILE0050 Online solutions for business

ILE0052 Hotel facilities and properties

ILE0061 SISO

ILE0039 Intercultural Mng

ILE0057 Leisure

ILE0058 E-tourism

ILE0059 Microfinance of hospitality services