Masterat Management Hotelier

Acest program oferă oportunitatea de a acumula atât cunoștințe aprofundate pentru administrarea afacerilor hoteliere cât și de a-ți dezvolta competențele necesare practicii manageriale.

Pornind de la cerințele pieței, programul s-a adaptat continuu oferind un pachet complex de instrumente și tehnici specifice industriei  și abilitățile necesare pentru o carieră în domeniu industriei ospitalității atât la nivel național cât și internațional.

Cunoștințele dobândite le permit absolvenților noștri să obțină Brevetul de turism, iar Facultatea de Business le acordă tot sprijinul în acest demers.

Structura programului

Programul de masterat oferă cursuri de specialitate obligatorii și opționale, pentru o perioadă de 2 ani. Studiile se finalizează cu susținerea proiectului de disertație. Pentru a consulta planurile de învățământ ale specializării Management Hotelier, nivel master, descărcați următoarele fișiere în varianta PDF:

Informatii pentru anul universitar 2018-2019

Plan invatamant 2018-2019

Structura anului universitar 2018-2019

Fise Discipline 2018-2019

Anul I

Anul II

Management hotelier 2018-2019

Metode Cantitative 2018-2019

Dezvoltarea proprietatilor hoteliere 2018-2019

Comportamentul consumatorului 2018-2019

Catering 2018-2019

Manag. fin-contabil in ind hot 2018-2019

Asigurari in industria hoteliera 2018-2019

Finantarea prop hot fonduri europene 2018-2019

Antreprenoriat si afaceri de familie 2018-2019

Strategii de resurse umane 2018-2019

Managementul evenimentelor 1 2018-2019

Economie si politici in turismul international 2018-2019

Management de proiect 2018-2019

Management strategic 2018-2019

Comportament organizational 2018-2019

Practica de specialitate 2018-2019

Instrumente software pentru MH 2018-2019

Politici si strategii de promo online master MH 2018-2019

Proceduri asigurare calitatii 2018-2019

Dezvoltare durabila 2018-2019

Managementul aprovizionarii 2018-2019

Managementul evenimentelor 2 2018-2019

Control eval risc ind hotel 2018-2019

Tehnici de negociere 2018-2019

Tehnici de vanzare in industria hoteliera 2018-2019

Turism urban 2018-2019

Rapoarte analize decizii manageriale 2018-2019

Notiuni dreptul muncii 2018-2019

Regimul juridic adm afacerilor 2018-2019

Informatii pentru anul universitar 2017-2018

Plan de invatamant IFR 2017-2018

Plan de invatamant ZI 2017-2018

Structura Anul I 2017-2018

Structura Anul II 2017-2018

Fise Discipline 2017-2018

Anul I Anul II
IMR0028 Metode Cantitative 2017-2018

IMR0029 Dezvoltarea proprietatilor hoteliere 2017-2018

IMR0051 Management Financiar Contabil 2017-2018

IMR0054 Asigurari 2017-2018

ILR0032 Cater Manag Rest 2017-2018

IMR0025 Manag Hotel 2017-2018

IMR0030 Marketing Hotelier 2017-2018

IMR0031 Comp Cons de Serv Hoteliere 2017-2018

IMR0056 Antreprenoriat și afaceri de familie in industria hoteliera 2017-2018

IMR0057 Strategii RU 2017-2018

IMR0073 Economie si politici in turismul international 2017-2018

IMR0055 Finantarea proprietatilor hoteliere din fonduri europene

IMR0059 Control eval risc ind hotel 2017-2018

IMR0060 Legislatia muncii 2017-2018

IME0068 Rapoarte analize si decizii manageriale 2017-2018

IMR0014 Management de Proiect 2017-2018

IMR0015 Management strategic 2017-2018

IMR0036 Instrumente Software 2017-2018

IMR0058 Managementul evenimentelor 2017-2018

IMR0062 Tehnici de vanzare in industria hoteliera 2017-2018

IMR0063 Turism urban

IMR0039 Politici si strategii de promovare online

IMR0041 Dezvoltare durabila în industria hotelieră

IMR0043 Managementul aprovizionarii

IMR0061 Tehnici de negociere

IMR0021 Comportament organizațional

IMR0040 Proceduri de asigurare a calității în industria hotelieră

Informatii pentru anul universitar 2016-2017

Planuri de invatamant pentru anul universitar 2016-2017

Plan de invatamant MH IFR 2016-2017

Plan de invatamant MH 2016-2017

Structura anului universitar 2016-2017

Structura 2016-2017 Anul I MH

Structura 2016-2017 Anul II MH

Fise discipline pentru anul universitar 2016-2017

Disciplinele studiate oferă studenților noștri posibilitatea de a dobândi competențe și abilități personale folositoare în creșterea eficienței în comunicare și în coordonarea echipelor de muncă.

 Anul I Anul II
 Semestrul I Semestrul I
Management hotelier Managementul evenimentelor
Metode cantitative în industria hotelieră Controlul și evaluarea riscului în industria hotelieră
Management financiar-contabil în industria hotelieră Instrumente software pentru management hotelier
Aspecte legislative în industria hotelieră Legislația muncii
Economia turismului internațional Curs opțional 1-4
Asigurări în industria hotelieră
Finanțarea proprietăților hoteliere din fonduri europene
 Semestrul II Semestrul II 
Dezvoltarea proprietăților hoteliere Management de proiect
Marketing hotelier Management strategic
Comportamentul consumatorului de servicii hoteliere Rapoarte, analize și decizii manageriale
Catering și tehnologia restaurantului Practică de specialitate
Antreprenoriat și afaceri de familie în industria hotelieră
Strategii de RU
Discipline opționale
Tehnici de negociere
Tehnici de vânzare în industria hotelieră
Turism urban
Proceduri de asigurare a calității în industria hotelieră
Managementul aprovizionării
Politici și strategii de promovare online
Dezvoltare durabilă în industria hotelieră
Comportament organizațional

Perspective de carieră

Studenții au posibilitatea de a face practică de specialitate în hoteluri din Cluj-Napoca, din țară sau din străinătate ca urmare a parteneriatelor pe care facultatea le are  cu diferite asociații.

Absolvenții programului de master sunt capabili să desfășoare independent orice activitate în organizațiile din industria hotelieră și din turism, să inițieze și să conducă eficient o afacere hotelieră, să ocupe poziții de manager de nivel superior în cadrul oricărei organizații : hotel, restaurant, pensiune turistică, turoperator, agenție de turism detailistă etc.

Câteva dintre unitățile în care sunt angajați absolvenții noștri: Alex&George Boutique Hotel Cluj-Napoca; Ary Hotel Cluj-Napoca; Black Tulip Hotel, Dej; City Plaza Hotel Cluj-Napoca; Golden Tulip Ana Dome; Grand Hotel Italia Cluj-Napoca; Grand Hotel Napoca Cluj-Napoca; Hilton Hotels, (Cluj-Napoca, Romania, UK și SUA); Hotel Bistrița; Hotel Capitolina Chic City Cluj-Napoca; Hotel Coroana de Aur Bistrița; Hotel Premier Cluj-Napoca; Hotel Mara Baia Mare; Hotel Stil Cluj-Napoca; Hotel Sunny Hill Cluj-Napoca; Hotel Transilvania Cluj-Napoca; Royal Classic Hotel Cluj-Napoca; Seven Hotel Cluj-Napoca; Sungarden Golf&Spa Resort Cluj-Napoca; Superski Cavnic; Topaz Boutique Hotel Cluj-Napoca; Opera Plaza Hotel Cluj-Napoca; West City Hotel Cluj-Napoca.

Mai multe detalii puteți obține la sediul facultății (str. Horea, nr. 7, Cluj-Napoca), prin telefon (0264.599.170) sau email (email_toader).

Informații despre anii universitari anteriori:

Structura anului universitar 2015 – 2016

Structura anului 2015 – 2016 MH Anul I

Structura anului 2015 – 2016 MH Anul II

Plan de invatamant valabil pentru anul universitar 2015-2016

Plan invatamant master MH IFR 2015 – 2016

Plan invatamant master MH IF 2015 – 2016

Fise discipline pentru anul universitar 2015-2016

Anul I Anul II
Marketing hotelier

IMR0025 Mng hotelier

IMR0028 Metode Cantitative

IMR0029 Dezv prop hoteliere

IMR0031 Comp Cons de Serv Hoteliere

IMR0032 Cater Mng rest

IMR0041 Dezvoltare Durabila

Mng strategic

IMR00 Tehnici de negociere

IMR0031 Comp Cons de Serv Hoteliere

IMR0036 Instrumente Software

IMR0037 Organizarea de congrese ev si reun

IMR0039 Politici si streteg online master

Calendarul anului universitar 2014-2015

Calendarul anului I

Calendarul anului II

Fisele disciplinelor studiate

Pentru a consulta fisele disciplinelor in format PDF alegeti anul de studiu:

Anul I Anul II 
Contabilitate Modificari Patrimoniale

Regimul juridic

Metode cantitative

Marketing hotelier

Comportamentul Consumatorului Servicii Hoteliere

Catering si tehnologia restaurantului

Politici si strategii de promovare online

Management strategic

Managementul performantei

Instrumente Software

Organizare evenimente

Portofoliul_asigurarilor