Olimpiada AFER

Olimpiada AFER

Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare

 

Editia a IX-a

Secţiunea Administrarea afacerilor

9 – 10 Mai 2014, Cluj-Napoca

Facultatea de Business a Universităţii Babeş-Bolyai a găzduit în perioada 9 – 10 mai 2014, faza naţională a Olimpiadei Naţionale a Economiştilor în Formare, eveniment organizat sub egida Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER).

În competiţie au fost înscrise 56 de lucrări (40 la nivel licenţă şi 16 la nivel master), fiind prezenţi 73 de studenţi, care au reprezentat 24 de facultăţi cu profil administrarea afacerilor din România.

În urma evaluării conţinutului lucrărilor şi a prezentărilor efectuate în faţa comisiilor, au fost acordate următoarele premii:

  • subsecţiunea licenţă:
Nr.crt. Premiu Nume laureaţi Facultatea / Universitatea Denumirea lucrării
1. Marele premiu “D.P. Marţian” Risipitu Liana, Popa Maria-Andreea Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova Merchandisingul senzorial aplicat în comercializarea alimentelor bio-organice
2. Premiul pentru Originalitate Nemeş Cristian Facultatea de Business, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Impactul atestarii staţiunii turistice Straja asupra afacerilor din turism
3. Premiul pentru Creativitate Cocerhan Bianca, Onofrei Ruxandra Mădălina Facultatea de Ştiințe Economice și Administrație Publică, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava Femeia întreprinzător – o radiografie a antreprenoriatului feminin din România
4. Premiul pentru Aplicabilitate Dumitrescu Iulia Facultatea de Ştiințe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Studiu privind influenţa calității serviciilor asupra satisfacției și loialității clienților în cazul magazinelor de fashion
5. Menţiune Nicolae Elena Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice Responsabilitatea socială – între avantaj pentru mediu şi pentru întreprindere
6. Menţiune Prodan Radu Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara Studiu privind inovarea în cadrul organizaţiilor din turism
  • subsecţiunea masterat:
Nr.crt. Premiu Nume laureaţi Facultatea / Universitatea Denumirea lucrării
1. Marele premiu “D.P. Marţian” Boboc Denisa – Georgiana, Marica Andreea – Gabriela, Năstăsoiu George – Bogdan, Vijoli Cristina – Victoria Facultatea de Ştiințe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Transilvania” din Brașov Brandul de oraş – identitate, poziţionare şi imagine. Studiu de caz: oraşul Braşov
2. Premiul pentru Creativitate Mititiuc Corina-Elena Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al. Ioan Cuza” Iași Nume negative de brand
3. Premiul pentru Aplicabilitate Cojocea Lumitiţa Facultatea de Business, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca Promovarea online a hotelurilor din România: compromis între deficienţe și avantaje?
4. Menţiune Muntean Lucian Gabriel, Vrancuta Elena Facultatea de Ştiințe Economice, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița Ambivalenţa şi divergenţa mentalităţii antreprenoriale într-o economie a nisipurilor mişcătoare
5. Menţiune Tunea Carmen Daniela, Samson Alin Constantin Facultatea de Ştiințe Economice și Administrație Publică, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava Noua generaţie de instrumente antreprenoriale – modelul de afaceri Canvas

Olimpiada Naţională a Economiştilor in Formare

Editia a IX-a

Secţiunea Administrarea afacerilor

9 – 10 Mai 2014, Cluj-Napoca

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Olimpiada studenţilor economişti se va desfăşura sub forma unei competiţii de comunicări, separat pe cele două niveluri de pregătire: licenţă şi masterat.

Competiţia de comunicări presupune trimiterea unei lucrări de cercetare, care va fi susţinută public în faţa comisiei de jurizare. Pentru a fi admise în concurs, lucrările trebuie să respecte criteriile de redactare, menţionate mai jos şi să fie trimise organizatorilor până cel târziu în data de 28 Aprilie 2014.

Tematica lucrărilor trebuie să se încadreze în una dintre următoarele subsecţiuni: administrare turistică şi afaceri în turism, administrarea serviciilor de comerţ, administrarea afacerilor mici şi mijlocii şi antreprenoriat economic.

În redactarea lucrărilor trebuie să fie respectate următoarele cerinţe:

v  lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă şi pot avea maxim 10 pagini, redactate în Microsoft Word 2003;

v  formatul paginii – A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2cm;

v  Titlul lucrării – font Times New Roman, mărime 14, bold, centrat;

v  Autorul(ii) lucrării: font TNR, mărime 12, bold, centrat. Între titlul lucrării şi numele autorului se lasă un rând liber. ATENŢIE! Nu se trece numele cadrului didactic îndrumător;

v  Sub autor(i), se precizează universitatea şi facultatea pe care o reprezintă; font TNR, mărime 11, bold, centrat;

v  Rezumatul – maxim 300 de cuvinte (în limba română şi în limba engleză/franceză); font TNR, mărime 10, cursiv (italic), aliniat stânga-dreapta (Justify); între numele autorului şi rezumat se lasă un rând liber;

v  Cuvinte cheie – maxim 6 cuvinte cheie; font TNR, mărime 10; între rezumat şi cuvintele cheie se lasă un rând liber;

v  Titlurile capitolelor se scriu cu font TNR, mărime 12, bold;

v  Textul articolului se scrie cu font TNR, mărime 12, normal, spaţiere la un rând, aliniat stânga-dreapta (Justify);

v  Figurile vor fi integrate în text; sub fiecare figură se scrie centrat prescurtarea Fig. şi numărul curent urmate de explicaţii – scrise cu font TNR, mărime 11, normal. Sub fiecare figură, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic);

v  Tabelele introduse în text se vor numerota cu cifre arabe. Cuvântul Tabel şi numărul curent se scriu aliniat la dreapta, deasupra tabelului, iar explicațiile centrat pe rândul imediat următor – font TNR, mărime 11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în mod unitar pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic);

v  Formulele se vor redacta cu font TNR, mărime 11, normal, respectând convenţiile uzuale privind stilul şi dimensiunile pentru variabile, funcţii, vectori etc. Fiecare formulă va fi amplasată centrat şi se numerotează în dreapta, între paranteze rotunde;

v  Trimiterile la sursele bibliografice se inserează în subsolul paginii, ca note de subsol, menţionându-se numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei şi pagina;

v  Bibliografia se poziţionează la sfârşitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată (scrisă cu font TNR, mărime 12, normal). Pentru titlul lucrărilor din bibliografie se foloseşte TNR, mărime 12, cursiv (italic).

CALENDARUL OLIMPIADEI

14 – 18 Aprilie 2014: Facultăţile transmit listele cu participanţii
28 Aprilie 2014: Termen limită pentru transmiterea lucrărilor, formularului de înscriere şi a atestatului
29 Aprilie – 7 Mai 2014: Evaluarea conţinutului teoretic al lucrărilor
9 – 10 Mai 2014: Derularea olimpiadei

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Fiecare facultate este invitată să participe cu maxim 2 lucrări la fiecare subsecţiune.

Toate lucrările înscrise în competiţie vor fi publicate într-un volum (CD).

CONTACT

Conf.univ.dr. Valentin TOADER

Facultatea de Business, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj – Napoca

Str. Horea, nr. 7, Cluj Napoca, 400174

Tel: 0264.599.170

Fax: 0264.590.110

Email: valentin.toader@tbs.ubbcluj.ro