conf. univ. dr. Valentin Toader

conf. univ. dr. Valentin Toader

Funcția: Conferentiar universitar dr., Director de studii ID-IFR pentru Departamentul Servicii de Ospitalitate

DepartamentServicii de Ospitalitate

Specializare: Economie

Email

Program consultații și tutoriat:
Marți: 12.00 – 13.00
Miercuri: 11:00 – 12:00

Birou: sala 206, etajul II

Toader Valentin predă cursuri de Economia firmei, Microeconomie, Macroeconomie, Economia industriei ospitalității (nivel licență) și Economie managerială, Economia turismului internațional, International economics și Economics and politics of international tourism . El este absolvent a Facultății de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Asistență Managerială, fiind șeful promoției 2002. A urmat studiile de masterat în Administrarea Afacerilor în cadrul aceleiași facultăți. Este doctor în Relații Economice Internaționale din 2008.

A beneficiat de stagii de specializare și predare la universități din Belgia și Spania.  Competența în cercetare științifică este susținută de 7 cărți și peste 30 de lucrări științifice. A fost membru în 2 granturi de cercetare și 3 proiecte finanțate din fonduri europene. A fost manager de proiect pentru un subproiect internațional INTERREG IVC: Innovative and Responsible Tourism Territories – IART Territories.