Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Masterat

Admitere la Facultatea de Business

Raspuns Contestatii - Portofoliu

Rezultate Evaluare - Portofoliu - Sesiunea Iulie 2020 [16.07.2020]

Contestatii - Sesiunea Iulie 2020 [16.07.2020]

Ghid admitere (video):Pasul 1. Preînscriere Pasul 2. Înscriere

Începe preinscrierea ON-LINE

Oferta educaţională pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, nivel master, sesiunea iulie-septembrie 2020, aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Business din 18 decembrie 2019:

 Domeniul: Administrarea Afacerilor

 Specializarea: Administrarea Afacerilor

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;

 - Învăţământ cu frecvenţă redusă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română;

Specializarea: Management Hotelier

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;

 - Învăţământ cu frecvenţă redusă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română;

Specializarea: Administrarea Afacerilor Internaţionale

 - Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;

Specializarea: Administrarea Afacerilor în Ospitalitate şi Turism Internaţional

- Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (2 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;

Regulamentul de admitere pentru masterat, poate fi consultat aici.

Informațiile referitoare la plata taxei de admitere pot fi consultate aici.

Număr de locuri disponibile pentru admitere – Sesiunea Septembrie 2020

Nr.Crt Specializare/forma de invatamant Buget Taxa Etnici buget CPV Capacitate
1 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă 14 22 0 2 75
2 Administrarea Afacerilor - în limba romana/ cu frecvenţă redusa- IFR 0 32 0 0 35
3 Administrarea Afacerilor Internationale - în limba engleza/cu frecvenţă 5 30 0 10 70
4 Management Hotelier - în limba română/cu frecventa 8 25 0 0 50
5 Management Hotelier - în limba română/cu frecventa redusa- IFR 0 15 0 0 20
6 Administrarea Afacerilor în Ospitalitate si Turism International - în limba engleză/cu frecvenţă 2 28 0 10 50
TOTAL 29 152 0 22 300

2. Uită-te peste calendarul admiterii 2020 – Etapa I-a (iulie) si a II-a (septembrie)

Nr.Crt Etapa I Iulie 2020
1 Înscrierea candidaţilor 13.07 – 15.07.2020
2 Evaluarea portofoliului/dosarul de cariera 16.07.2020
3 Afisarea punctajelor obtinute la evaluarea portofoliului/dosarul de cariera 16.07.2020
4 Depunerea contestatiilor on-line (E-mail: secretariat[@]tbs.ubbcluj.ro) 16.07-17.07.2020
5 Solutionarea si afisarea rezultatelor initiale dupa contestatii 18.07.2020
6 Confirmarea locurilor obtinute prin concurs 20.07 – 21.07.2020
7 Redistribuirea locurilor ramase neocupate 21.07.2020
8 Confirmarea locurilor dupa redistribuire 22.07.2020
9 Afisarea rezultatelor finale 23.07.2020
Nr.Crt Etapa a II-a Septembrie 2020 (calendar reactualizat!)
1 Înscrierea candidaţilor 07.09 – 08.09.2020, ora 23:59
2 Evaluarea portofoliului/dosarului de cariera 09.09.2020
3 Afisarea punctajelor obtinute la evaluarea portofoliului/dosarului de cariera: 09.09.2020, ora 12:00
4 Depunerea contestatiilor on-line 09.09.2020 - 10.09.2020, ora 12:00
5 Solutionarea si afisarea rezultatelor initiale dupa contestatii 10.09.2020, ora 16:00
6 Confirmarea locurilor obtinute in concurs 11.09 – 12.09.2020, ora 23:59
7 Redistribuirea locurilor ramase neocupate 13.09.2020
8 Confirmarea locurilor dupa redistribuire 14.09.2020, ora 23:59
9 Afisarea rezultatelor finale 15.09.2020

3. Pregătește-ți dosarul de înscriere, acte necesare.

 • Fișa de înscriere – se va completa ONLINE, preînscriere ON-LINE)
 • Fișa de opțiuni - MASTER , "(Calculator taxă de admitere - fișier MS Excel)”
 • Diploma de Bacalaureat și foaia matricolă sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverința
 • Diploma de licenţă/absolvire, pentru promoţiile anterioare anului 2020 sau adeverinţă pentru promoţia 2020;
 • Certificat de competenţă lingvistică (Anexa 1 din Regulamentul de Admitere);
 • Portofoliu de activități/dosar de carieră (consultati sectiunea CRITERII DE ADMITERE!);
 • Curriculum vitae;
 • Certificat de naștere
 • Buletin/ carte de identitate sau pașaport pentru cetățenii străini cu altă nationalitate decât cea română
 • Adeverința medicala tip
 • Două fotografii tip buletin de identitate 3/4 cm (se vor aduce la facultate in momentul inceperii activitatilor didactice)
 • Adeverința din care să rezulte calitatea de student si anii universitari in care a beneficiat de finantare de la buget (pentru studenții care urmează/au urmat o a doua specializare)
 • Chitanța cu care se face dovada plății taxei de admitere (plata taxei se va face ONLINE, in momentul inscrierii)
 • Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor depune la înscriere o recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, nivel master, Facultatea de Business a stabilit prin regulamentul de admitere următoarele criterii de admitere ;

1. Media examenului de licenţă (diplomă) cu o pondere de 60% în media finală;

2. Portofoliu de activități/Dosar de carieră cu o pondere de 40% în media finală.

3. Candidaţii trebuie să depună la dosar un atestat/certificat de competenţă lingvistică. Pentru atestatul de competenţă lingvistică pragul minim acceptat pentru admiterea la masterat este minim B1.

Portofoliu de activități/Dosar de carieră

Nr.Crt Denumirea activitatii Nota
I.

I.1.Stagiu de practică, Internship sau experiență profesională în domeniul economic (document – foaia matricolă sau adeverință care atestă efectuarea unui stagiu de practică/experiență profesională în țară sau străinătate)

I.2.Participare la acțiuni de voluntariat și/sau activități derulate în calitate de membru în organizații studențești (document – certificat de participare/adeverință care atestă activitatea desfășurată)

4

2

II.

II.1 Participare la Școli de vară/iarnă sau competiții organizate de instituții de învățământ superior (document –certificat de participare)

II.2 Participare la programe de pregătire profesională/ proiecte organizate de instituții de învățământ superior (document – certificat/adeverință de participare)

1

1

III.

III.1 Participare la olimpiadă/sesiuni de comunicări științifice/conferințe științifice naționale sau internaționale organizate în cadrul unor instituții de învățământ superior (document – certificat/adeverință de participare)

III.2 Burse de studiu/cercetare în țară sau străinătate (ex. Erasmus+, burse speciale pentru activitatea științifică etc.); (document – adeverință care atestă realizarea bursei/certificat de participare)

1

1

Nota maximă care poate fi obținută de către fiecare candidat 10

Nota obținută pentru portofoliu de activități reprezintă 40% din nota finală de admitere. Nota pentru fiecare dintre activități se obține pe baza existenței la dosar a unui document justificativ pentru fiecare activitate.