Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Anunturi Importante Studenti - An Universitar 2020-2021

Vineri 25 Septembrie 2020 08:26:45

Anunturi Importante Studenti - An Universitar 2020-2021

Adresa MEC Competitia DigiEduHack 2020

1. Contracte de scolarizare

Studenţii anului I, II, III nivel licenţă învățământ cu frecvență și la distanță și anului I, II nivel master, învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă: Conform aprobării Senatului din data de 21 septembrie 2020 contractele de studiu cu disciplinele cuprinse în planul de învăţământ pentru anul universitar 2020/2021 se completează în aplicaţia AcademicInfo.

Contractele se exporta/listează și se semnează (de mână sau electronic). În perioada 24 septembrie – 1 octombrie 2020 studenții vor putea încărca pe platforma AcademicInfo contractele de studii semnate și scanate.

Contractele se încheie pentru un an universitar care conține 2 semestre. Numărul de credite pe semestrul este de 32 la învățământul cu frecvență (2 credite sunt alocate disciplinei Educație fizică) și 30 la învățământul la distanță, pentru anul I de studiu.

Contractele originale vor fi aduse la secretariatul facultății în momentul în care studentul începe activitatea didactică față în față.

Studenții anului I de studiu nivel licență învățământ cu frecvență și la distanță vor completa în contractul de studiu O SINGURĂ limbă străină obligatorie din cele 5 (engleză, franceză, italiană, spaniolă și germană) alături de celelalte discipline obligatorii. Cei care doresc să studieze a doua limba străină aceasta poate fi trecută ca disciplină facultativă.

2. Carnete de Student

Pentru studenţii anului I carnetele de student şi legitimaţiile reducere transport se vor elibera în momentul în care studentul începe activitatea didactică faţă în faţă, moment în care aduce 2 poze mărimea ¾. În caz de forță majoră studenții își pot ridica carnetul de student și legitimaţia reducere transport prin programare prealabilă la adresa de mail:

Anul I nivel licență și master învățământ cu frecvență dumi.rognean[at]tbs.ubbcluj.ro

Anul I nivel licență învățământ la distanță și master învățământ fără frecvență

claudia.huszar[at]tbs.ubbcluj.ro

Studenții anului II si III nivel licență, învățământ cu frecvență în caz de forță majoră se pot prezenta pentru pentru vizarea carnetului si a legitimației reducere transport cu planificare prealabila prin e-mail:

Anul II lidia.beudean[at]tbs.ubbcluj.ro

Anul III lidia.beudean[at]tbs.ubbcluj.ro

Studentii anului II si III nivel licență, învățământ la distanță în caz de forță majoră se pot prezenta pentru vizarea carnetului și a legitimației reducere transport cu planificare prealabila prin e-mail:

claudia.huszar[at]tbs.ubbcluj.ro

Studentii anului II nivel master, învățământ cu frecvență în caz de forță majoră se pot prezenta pentru pentru vizarea carnetului și a legitimației reducere transport cu planificare prealabila prin e-mail:

claudia.huszar[at]tbs.ubbcluj.ro

Secretariatul Facultății de Business

3. Modul Pedagogic - Facultativ

Program de pregatire psiho-didactică numit "Modulul Pedagogic", nivel I (licenta) dar si nivel II (Master).

Studentii care doresc au sansa specializarii in cariera didactica, prin intermediul unui modul facultativ. Instructiuni privind documentele si inscrierea pot fi accesate la următorul link:

Inscrieri Modul Pedagogic

Inscrierile pot fi operate doar până cel târziu în data de miercuri, 7 octombrie 2020.

Vineri 25 Septembrie 2020 08:26:45