Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Anunturi Posturi Didactice 2023

Vineri 20 Ianuarie 2023 08:51:12

Concurs post conferentiar universitar - Pozitia 11 Departamentul Servicii de Ospitalitate

Rezultat concurs post conferentiar - Pozitia 11

Barem post conferentiar - pozitia 11

Calendarul alegerilor pentru directorul Departamentului Servicii de Ospitalitate și a membrilor consiliului departamentului

1. Alegerea directorului de departament și a membrilor consiliului Departamentului Servicii de Ospitalitate va avea loc în data de 9 februarie 2023.

Candidaţii vor depune dosarul de candidatură în perioada 25 ianuarie - 1 februarie 2023, ora 14.00, la secretariatul Facultății de Business, sala 101. Ora de desfășurare a ședinței de alegeri este stabilită pentru intervalul orar 10,00-12,00 și este anunțată prin e-mail membrilor departamentului cel târziu în data de 2 februarie 2023.

Comisia alegeri director - Departament Servicii de Ospitalitate

.

Tema probei orale a concursului pentru ocuparea postului de LECTOR UNIVERSITAR, poziția 17, Departamentul Servicii de Ospitalitate

Proba orală va avea loc în data de 26.01.2023, ora 10:00, sala 120, Facultatea de Business, strada Horea, nr. 7, Cluj-Napoca.

Tema probei: The stages of the planning process, and strategic planning at the level of organizations / Etapele procesului de planificare, si planificarea strategica la nivelul organizațiilor.

Limba de desfășurare a probei orale: engleză

Anunțul concursului în format PDF poate fi vizualizat aici.

Data afișării anuntului: 24.01.2023, ora 10:00

Rezultat Concurs Lector - Pozitia 17 (Data afisarii: 26.01.2022, ora 13:00)

.

Concurs pentru ocupare post Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Business, Departamentul de Business

Proba orală - tematică

Poziția în statele de funcții: 31

Funcție: Asistent universitar

Data suținerii: 26.01.2023

Ora susținerii: 12.00

Locul susținerii: Sala 121, Facultatea de Business, Str. Horea Nr.7, 400174, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

    Tematica probei:

  • 1. Metoda inventarul permanent şi intermitent a stocurilor
  • 2. Metoda ABC şi metoda tradițională de calcul a costului – exemplu practic

Anunțul concursului în format PDF poate fi vizualizat aici.

Data afișării anuntului: 24.01.2023, ora 08:51

Barem Concurs Asistent - Pozitia 31 (Data afisarii: 26.01.2022, ora 11:00)

Rezultat Concurs Asistent - Pozitia 31 (Data afisarii: 26.01.2022, ora 14:00)

.

Anunţ fracţiuni de posturi didactice vacante pentru Departamentul de Business

Semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023

Depunerea dosarelor: 26.01.2023 – 27.01.2023 - ora 9.00 - 14,00

Str. Horea, nr. 7, etajul I biroul 101, Oana Boian sau pe mail oana.boian@ubbcluj.ro

Interviurile se vor organiza pe platforma MS Teams în data de: 31.01.2023 – ora va fi comunicată ulterior după înscrierea candidaţilor.

Conținutul dosarului de angajare poate fi accesat aici.

Fractiuni posturi didactice

Programare Interviuri

Data afișării anuntului: 20.01.2023, ora 15:00

.

Anunţ fracţiuni de posturi didactice vacante pentru Departamentul Servicii de Ospitalitate

Semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023

Depunerea dosarelor: 26.01.2023 – 27.01.2023 - ora 9.00 - 14,00

Str. Horea, nr. 7, etajul I biroul 101, Oana Boian sau pe mail oana.boian@ubbcluj.ro

Interviurile se vor organiza pe platforma MS Teams în data de: 31.01.2023 – ora va fi comunicată ulterior după înscrierea candidaţilor.

Conținutul dosarului de angajare poate fi accesat aici.

Fractiuni posturi didactice

Programare Interviuri

Data afișării anuntului: 20.01.2023, ora 15:00

Vineri 20 Ianuarie 2023 08:51:12