Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Concurs de cunostinte 2020

Marți 04 Februarie 2020 01:53:00

Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021 în cadrul Facultăţii de Business pentru nivel licenţă (toate specializările şi toate formele de învăţământ) candidaţii pot opta pentru participarea la Concursul de Cunoştinţe din Economie sau Matematică, conform regulamentului de organizare al concursului.

CALENDAR

Dragi candidați,

Ca urmare a ultimelor decizii privind activitatea didactică în România (cauzate de evoluția Coronavirus), Facultatea de Business a decis suspendarea temporară a înscrierilor la Concursul de Cunoștințe. Instruirea planificată pentru data de 14.03.2020 și prima sesiune a concursului din data de 28.03.2020 vor fi reprogramate. În momentul în care se va stabili data exacta a acestora, toți candidații înscriși deja vor fi anunțați.

Pentru orice alte informații, vă rugăm să contactați secretariatul Facultății de Business: 0264-599170

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Înscriere pentru prima sesiune a concursului: până în data de 26.03.2020, prin completarea formularului de înscriere

Sesiune instruire: 14.03.2020, ora 11:00 - Matematică; ora 14:00 - Economie. Sesiunea de instruire va fi disponibilă și online (fiecare candidat înscris va primi detalii pe email cu 1-2 zile înainte).

Sesiunea I a concursului: 28.03.2020, ora 10:00

Înscriere pentru a doua sesiune a concursului: 30.03.2020 - 06.07.2020, prin completarea formularului de înscriere

Sesiunea a II-a de concurs: 08.07.2020. ora 10:00

UTILIZAREA REZULTATELOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2020

Participanții la concursul de cunoștinte pot utiliza rezultatul obținut în calculul mediei de admitere la Facultatea de Business, pe baza uneia dintre următoarele formule:

• 100% nota concursului de cunoştinţe, doar dacă această notă este cel puţin egală cu 9,00 (nouă 0%);

• 10% din nota concursului de cunoștințe se adaugă la nota de la Bacalaureat, dacă nota de la concursul de cunoștințe este între 6.00 și 8.99; în acest caz media finală nu poate depăși nota 10.00

• 100% media examenului de bacalaureat în cazul în care candidatul nu a participat la concursul de cunoştinţe sau nu doreşte să se ţină cont de această notă;

DETALII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul de cunoştinţe se va desfăşura la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7, Cluj-Napoca, Romania. Candidații au posibilitatea de a participa la ambele sesiuni ale concursului în cuantumul aceleiași taxe de concurs. De asemenea, în cazul în care participă la ambele sesiuni, candidații pot opta să susțină de 2 ori proba la aceeași disciplină sau pot alege ca în fiecare sesiune să sustină proba la o altă disciplină.

Pentru înscrierea la concursul de cunoștințe candidații trebuie sa achite taxa de concurs de cunoștinte de 170 RON. Indiferent de rezultatul obținut la concurs, taxa de 170 RON se echivalează cu taxa de înscriere la admitere (în anul 2020), participanții la concurs trebuind să achite la sediul facultății (sau online) doar taxa de procesare a dosarului de admitere în valoare de 30 RON pentru fiecare opțiune în parte.

Taxa de participare la concurs se poate achita:

• la casieria Facultății de Business str. Horea nr.7 de luni până vineri de la 9,00-12,00

• prin virament bancar efectuat până în data de 23.03.2020. Datele financiare pentru efectuarea plăţii sunt: Destinatar Universitatea Babeș-Bolyai-Facultatea de Business, Cont. IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la B.N. Trezoreria Cluj, Cod Fiscal 4305849. La rubrica explicații se completează: „Taxă concurs cunoștințe ........................ (Nume și prenume)”.

Documente utile:

Date financiare pentru plata taxei de concurs

Tematica concursului de cunoștinte 2020

Economie

Matematică

Subiecte Matematică

Ediția 2015

Ediția 2016

Ediția 2017

Ediția Mai 2018

Ediția Martie 2018

Ediția 2019 - Subiect 1 barem

Ediția 2019 - Subiect 2 barem

Subiecte Economie - Grila, Barem

Model ediția 2015

Model ediția 2015 - raspunsuri

Ediția 2015

Ediția 2015 - Grila

Ediția 2016

Ediția 2016 - grilă

Ediția 2017 - subiect cu răspunsuri

Ediția martie 2018

Grila corectare - martie 2018

Subiect cu rezolvari - mai 2018

Ediția 2019 - subiect 1

Ediția 2019 - subiect 1 grila

Ediția 2019 - subiect 2

Ediția 2019 - subiect 2 grila

Marți 04 Februarie 2020 01:53:00