Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Concurs de cunostinte 2021

Joi 07 Ianuarie 2021 07:44:56

Facultatea de Business organizează pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, nivel licență Concursul de Cunoștințe în două etape, și anume:

  • Etapa I - 21 mai 2021
  • Etapa II - 9 iulie 2021.

Concursul se vor organiza la sediul facultății, str. Horea, nr. 7 sau on-line pe o platforma care va fi comunicată ulterior după înscrierea candidaților, în funcție de contextul cu Covid19 la data organizării acestuia.

Toate informațiile privind desfășurarea Concursului de Cunoștințe vor postate (ulterior) pe site-ul facultății.

CALENDAR

UTILIZAREA REZULTATELOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2020

Participanții la concursul de cunoștinte pot utiliza rezultatul obținut în calculul mediei de admitere la Facultatea de Business, adăugând 10% din nota concursului de cunoștințe la nota de la Bacalaureat, dacă nota de la concursul de cunoștințe este cel puțin 6.00; în acest caz media finală nu poate depăși nota 10.00

NOTĂ: Candidații participanți la edițiile anterioare anului 2021 la concursul de cunoștințe, pot opta pentru calcularea mediei de admitere la Facultatea de Business pe baza uneia dintre următoarele formule:

• 100% nota concursului de cunoştinţe, pentru candidații care au obținut cel puțin nota 9,00 (nouă 0%). ;

• 10% din nota concursului de cunoștințe se adaugă la nota de la Bacalaureat, dacă nota de la concursul de cunoștințe este între 6.00 și 8.99; în acest caz media finală nu poate depăși nota 10.00

DETALII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Concursul de cunoştinţe se va desfăşura la sediul facultății, str. Horea nr. 7, sau ONLINE pe o platforma. Candidații au posibilitatea de a participa la ambele sesiuni ale concursului. De asemenea, în cazul în care participă la ambele sesiuni, candidații pot opta să susțină de 2 ori proba la aceeași disciplină sau pot alege ca în fiecare sesiune să sustină proba la o altă disciplină.

Documente utile:

Tematica concursului de cunoștinte 2020

Economie

Matematica

Joi 07 Ianuarie 2021 07:44:56