Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Concurs de cunostinte 2022

Luni 07 Februarie 2022 20:31:23

Rezultate Concurs de cunoștințe 2022

Etapa II - 9 Iulie 2022

Etapa I - 21 Mai 2022

Concurs de cunoștințe 2022

.

Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează concursul de cunoștințe la disciplinele Matematică sau Economie (la alegere).

- Concursul se adresează elevilor de liceu din clasele a XI-a și a XII-a sau absolvenților din promoțiile anterioare.

- Concursul are caracter opțional în vederea înscrierii la concursul de admitere în cadrul Facultății de Business.

Scopul Concursului de cunoștințe este de a verifica competențele candidaților la Matematică sau Economie;

În plus, acest concurs, oferă posibilitatea candidaților de a fi admiși la Facultatea de Business pe baza rezultatului obținut. Astfel, dacă nota obținută este minimum 6,00 (șase), candidatul poate opta, conform Regulamentului de admitere al Facultății de Business pentru calcularea mediei de admitere pe baza următoarei formule.

.

Pentru participanții la Ediția 2022 a Concursului de cunoștințe

• 10% din nota de la Concursul de cunoștințe se adaugă la media examenului de bacalaureat, dacă nota de la concursul de cunoștințe este cuprinsă între 6,00 (șase) și 10,00 (zece). (Atenție! Media de admitere nu poate fi mai mare de 10,00 (zece)).

Alegerea metodei de calcul a mediei de admitere se face de către candidat, în baza Regulamentului de Admitere la Facultatea de Business, la data înscrierii la concursul de admitere.

Înscrierea candidaților la Concursul de cunoștințe se face prin completarea formularului disponibil pe site-ul facultății.

Fiecare candidat trebuie să aleagă una dintre cele două discipline ale Concursului (Economie sau Matematică) la care dorește să participe.

Deoarece dorim să stimulăm performanța, toți elevii care vor obține minim nota 8.00 (opt %) la oricare dintre probele Concursului de cunoștințe 2022 vor fi înscriși automat într-o tombolă. Extragerea se va face după afișarea rezultatelor candidaților, iar premiul constă într-un telefon mobil (Apple iPhone 11, 128GB).

.

Facultatea de Business organizează Concursul de cunoștințe în două sesiuni conform calendarului afișat pe site-ul facultății:

Etapa I – sâmbătă 21 mai 2022,

Etapa II – sâmbătă 9 iulie 2022,

Pentru a sprijini candidații în pregătirea lor pentru Concursul de cunoștințe, Facultatea de Business organizează o sesiune de instruire. Candidații care se vor înscrie la concursul de cunoștințe vor fi invitați să participe la o sesiune de consultații în care se va detalia susținerea probei alese. Sesiunile de instruire se vor desfășura on-line și vor avea loc:

• Etapa I – sesiune de consultații - miercuri 18 mai 2022, ora 14:00, pe MS Teams.

• Etapa II – sesiune de consultații - miercuri 06 iulie 2022, ora 14:00, pe MS Teams.

.

Pentru înscrierea la concursul de cunoștințe Ediția 2022 candidații trebuie să achite o taxă de concurs în valoare de 120 lei.

Pentru candidații care se înscriu în sesiunea de admitere iulie/septembrie 2022 la Facultatea de Business, taxa achitată pentru participarea la concursul de cunoștințe se echivalează cu taxa de înscriere la concursul de admitere. Aceștia vor mai achita la înscriere doar taxa de procesare (30 lei/specializare). Sunt scutiți de la plata taxei de înscriere angajații și copiii angajaților Universității Babeș-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice și ai restaurantelor și cafeteriilor Universității, precum și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar. Fac excepție candidații orfani de ambii părinți și tinerii proveniți din Casele de Plasament care sunt scutiți atât de la plata taxei de admitere (formată din taxa de înscriere de 120 lei și taxa de procesare de 30 lei), cât și de la taxa de înscriere la concursul de cunoștințe de 120 lei. Pentru a beneficia de această scutire, candidații în cauză trebuie să încarce documentele justificative (adeverință angajator, copii ale certificatelor de deces ale părinților sau adeverința din care să rezulte faptul că solicitantul se află în plasament) în formularul de înscriere.

Taxa se achită prin transfer bancar la orice bancă sau Mandat Poștal la Oficiile Poștale, în contul următor:

.

Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Business

Cont IBAN : RO35TREZ21620F330500XXXX

Deschis la : B.N. Trezoreria Cluj

Cod fiscal: 4305849

Numele și prenumele candidatului

Taxă concurs cunoștințe

.

În caz de retragere de la concursul de cunoștințe după finalizarea perioadei de înscriere, taxa de concurs de 120 lei NU se returnează.

Ca urmare a reluării cursurilor fața în față, concursul se va desfașura în format fizic, la sediul Facultății de Business, str. Horea, nr. 7.

Durata Concursului este de 60 de minute.

Forma de examinare pentru disciplina Matematică: test grilă cu o singură variantă corectă de răspuns.

Forma de examinare pentru disciplina Economie: întrebări teoretice și practice de tip grilă cu o singură variantă corectă de răspuns.

Subiectele vor fi formulate de către Comisia de organizare a Concursului de cunoștințe, pe baza tematicii afișate pe pagina web a facultății.

Corectarea lucrărilor se va face de către Comisia de evaluare stabilită de către Consiliul Facultății de Business.

Rezultatele la concursul de cunoștințe vor fi afișate pe pagina web a Facultății de Business

Eventualele contestații se pot depune în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, la secretariatul Facultății de Business sau la adresa de email: secretariat.tbs@ubbcluj.ro

În urma soluționării contestațiilor, se vor afișa listele finale cu rezultatele obținute în urma Concursului de cunoștințe.

.

Cerințe

Pentru a participa la concurs, candidații sunt obligați să respecte următoarele cerințe:

• prezentarea cu cel puțin 15 minute inainte de începerea concursului în amfiteatrul Facultății de Business;

• prezentarea unui act de identitate cu poză (CI/Pasaport);

• pe durata concursului de cunoștințe este interziză utilizarea telefoanelor mobile;

• participanții la concursul de cunoștințe pot avea asupra lor un calculator de buzunar.

.

Informații și documente utile

Persoană de contact: Levinschi Iuliana - E-mail: iuliana.levinschi@ubbcluj.ro

Broșura concursului de cunoștințe și Regulamentul concursului de cunoștințe 2022 în format PDF pot fi vizualizate mai jos:

.

Arhiva - Tematica concursului de cunoștinte 2021

Economie

Matematica

Luni 07 Februarie 2022 20:31:23