Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Concurs de cunostinte - Admitere 2019

Luni 07 Ianuarie 2019 21:25:30

Rezultate Concurs de cunostinte 2019

Rezultate Contestatii Economie

Rezultate Contestatii Matematica

Rezultate finale Economie (24.04.2019)

Rezultate finale Matematica (24.04.2019)

Pentru admiterea în anul 2019-2020 în cadrul Facultăţii de Business pentru nivel licenţă, la toate specializările şi toate formele de învăţământ, candidaţii pot opta pentru participarea la Concursul de Cunoştinţe din Economie sau Matematică.

Media de admitere se poate calcula, la alegere, în una dintre următoarele forme (candidatul va semna o declaraţie pe proprie răspundere prin care va menţiona metoda de evaluare dorită):

• 100% media examenului de bacalaureat în cazul în care candidatul nu a participat la concursul de cunoştinţe sau nu doreşte să se ţină cont de această notă;

• 100% nota concursului de cunoştinţe, doar dacă această notă este cel puţin egală cu 9,00 (nouă 0%);

• 70% media de la examenul de bacalaureat + 30% nota concursului de cunoştinţe, dacă nota obţinută la concursul de cunoştinţe este cel puţin egală cu 6,00 (şase 0%);

Candidaţii vor susţine in cadrul concursului de cunostinte, la alegere, un test din economie sau matematică. Facultatea de Business va afişa pe site bibliografia necesară pregătirii pentru concurs. Concursul de cunoştinţe se va desfăşura în data de 13.04.2019, ora 11:30, respectiv 14:30 la sediul Facultăţii de Business, str. Horea , nr. 7, Cluj-Napoca, Romania. Candidatii care doresc, pot opta sa sustine testul, atat din economie cat si din matematica. In acest caz, fiecare candidat va mentiona in formularul de inscriere ora pentru fiecare dintre aceste 2 optiuni (11:30 si/sau 14:30). Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la programul de pregătire în vederea susţinerii probei organizat la sediul Facultatii de Business, în data de 6 aprilie 2019, ora 14,00 (conform calendarului stabilit prin regulamentul de organizare a concursului afişat pe site-ul www.tbs.ubbcluj.ro).

Înscrierea candidaților la Concursul de cunostinte se face on-line pana cel tarziu in data de 08.04.2019, prin completarea formularului de inscriere.

Pentru înscrierea la concursul de cunoștințe candidații trebuie sa achite taxa concurs de cunostinte de 120 RON. Aceasta se poate achita:

• la casieria Facultății de Business str. Horea nr.7 de luni până vineri de la 9,00-12,00 (cel târziu până la data de 13.04.2019, ora 10.00)

• prin virament bancar efectuat pana cel tarziu la data de 08.04.2019. Datele financiare pentru efectuarea plăţii sunt: Destinatar Universitatea Babeș-Bolyai-Facultatea de Business, Cont. IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la B.N. Trezoreria Cluj, Cod Fiscal 4305849. La rubrica explicații se completează: „Taxă concurs cunoștințe ........................ (Nume și prenume)”.

Documente utile:

Regulament Concurs Cunostinte

Date Financiare Efectuare Plata Taxa Concurs Cunostinte

Formular de inscriere

Tematica Matematica 2019

Tematica Matematica 2019

Subiecte Matematica

Subiect Matematica 2015

Subiect Matematica 2016

Subiect Matematica 2017

Subiect Matematica Mai 2018

Subiect Matematica Martie 2018

Matematica 2019 - Subiect 1 barem

Matematica 2019 - Subiect 2 barem

Tematica Economie 2019

Tematica Economie 2019

Subiecte Economie - Grila, Barem

Model economie 2015

Model Economie 2015 - raspunsuri

Subiect Economie 2015

Subiect Economie 2015 - Grila

Subiect Economie 2016

Economie - Grila corectare 2016

Subiect Economie 2017 - subiect cu răspunsuri

Economie subiect - martie 2018

Economie - grila corectare - martie 2018

Economie - Subiect cu rezolvari - mai 2018

Economie 2019 - subiect 1

Economie 2019 - subiect 1 grila

Economie 2019 - subiect 2

Economie 2019 - subiect 2 grila

Luni 07 Ianuarie 2019 21:25:30