Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Concurs gradatii cadre didactice

Luni 18 Octombrie 2021 13:43:45

În perioada 21.10-29.10.2021, se organizează concursul de acordare a gradațiilor de merit pentru cadrele didactice. Pentru participare, vă rugăm să consultați următoarele detalii:

a) numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs

 • 3 gradații în cadrul departamentului de Business
 • 3 gradații în cadrul departamentului de Servicii de Ospitalitate

b) condițiile de participare

 • condițiile descrise în art. 6 al Metodologiei-cadru și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, aprobată în Senatul UBB prin Hotărârea nr. 15483/19.10.2020, modificată și republicată în baza Hotărârii Senatului nr. 15483/19.10.2020

c) perioada de înscriere la concurs

 • 21.10 – 22.10.2021

d) documentele necesare pentru înscriere

 • documentele precizate în art. 7, aliniatul (2) al Metodologiei-cadru și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai, aprobată în Senatul UBB prin Hotărârea nr. 15483/19.10.2020, modificată și republicată în baza Hotărârii Senatului nr. 15483/19.10.2020

e) locul și intervalul orar în care se depune dosarul de concurs, adresa electronică la care se trimite (în cazul desfășurării activităților on-line)

 • aplicațiile se vor depune încărcând dosarul de concurs în format electronic în MS Teams, clasa COMPETITII BUSINESS în assignmentul creat. (Observație: doar în situații extreme, în care volumul documentelor justificative este prea mare și platforma nu permite încărcarea acestora, documentele justificative se vor trimite prin mesaj privat în MS Teams președintelui comisiei de evaluare – data și ora recepționării trebuie să fie înainte de închiderea procesului de depunere a aplicațiilor. În această situație, cadrul didactic trebuie să încarce în assignmentul creat cererea de înscriere, CV-ul în format Europass, fișa de autoevaluare și declarația pe proprie răspundere – doar documentele justificative se trimit prin mesaj)

f) criteriile de evaluare

 • evaluarea dosarelor se face pe baza criteriilor stabilite prin metodologia proprie de acordare a gradațiilor de merit, articolele 4 și 5

g) componența comisiei de evaluare și contestații

Comisia de evaluare:

Membri titulari:

 • 1. Conf.univ. dr. Valentin Toader, decan
 • 2. Prof.univ.dr. Smaranda Adina Cosma
 • 3. Conf.univ.dr. Dragoș Păun

Membri supleanți

 • 1. Lect.univ.dr. Emanuel Săvan
 • 2. Lect.univ.dr. Daniela Cîmpean

Comisia de contestații

Membri titulari:

 • 1. Lect.univ.dr. Aurelian Sofică, prodecan
 • 2. Prof.univ.dr. Ramona Paula Răchișan
 • 3. Lect.univ.dr. Monica Ionaș-Sălăgean

Membri supleanți

 • 1. Lect.univ.dr. George Cordoș
 • 3. Lect.univ. dr. Traian – Ionuț Luca

h) data afișării rezultatelor evaluării: 26.10.2021

i) perioada de contestații: 27.10-28.10.2021

j) locul și intervalul orar în care se depun contestațiile: Email către secretariat.tbs@ubbcluj.ro

k) data afișării rezultatelor finale: 29.10.2021

.

Documente utile:

Rezultate gradatii de merit cadre didactice - 26.10.2021

Comisia gradatii cadre didactice 2021

Luni 18 Octombrie 2021 13:43:45