Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Desfasurare activitati didactice din 28 Martie 2022

Marți 22 Martie 2022 05:42:47

Incepând cu data de 28.03.2022, activitățile didactice la nivelul Facultății de Business se vor desfașura față în față, ținând cont de următoarele precizări:

  • activitățile didactice care presupun prezența fizică, dar la care participarea nu este obligatorie (activitățile de curs) se vor desfășura față în față și online prin intermediul platformei MS TEAMS
  • activitățile didactice care presupun prezența fizică și participarea obligatorie (activitățile de seminar și laborator) se vor desfășura față în față în sălile de clasă de la sediul facultății. Întelegând situațiile care pot limita posibilitatea unor studenti de a participa fizic la activitățile de seminar/laborator, pentru fiecare disciplina se va asigura și posibilitatea de participare și în format online prin intermediul platformei MS TEAMS.

Examenele din sesiune, precum și cele de finalizare a studiilor se vor desfașura doar față în față, pe baza calendarului anunțat de facultate.

Orarul valabil din data de 28 Martie 2022 poate fi accesat aici.

.

Decan

Conf. univ. dr. Valentin TOADER

Marți 22 Martie 2022 05:42:47