Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Gradatii personal didactic auxiliar

Vineri 17 Septembrie 2021 00:42:20

ÎN ATENŢIA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR CONCURS PENTRU OBŢINEREA GRADAŢIEI DE MERIT

Calendarul de desfăşurare a concursului :

  • Depunerea cererii: 17-22 septembrie 2021 - secretariatul facultății
  • Fișa de evaluare completată la rubrica Autoevaluare și semnată la rubrica candidat (Anexa nr.2): 17-22 septembrie 2021 - secretariatul facultății;
  • Evaluarea cererilor depuse: 23 septembrie 2021;
  • Afișarea rezultatelor inițiale: 23 septembrie 2021;
  • Depunerea contestațiilor: 24, 27 septembrie 2021;
  • Comunicarea rezultatelor finale ale concursului pentru acordarea gradațiilor de merit la DRU: 28 septembrie 2021.

Pentru înscrierea la concursul organizat în vederea acordării gradației de merit angajații vor depune la Secretariat un dosar cuprinzând următoarele documente:

- Cererea de înscriere la concurs avizată de Decan/Directorul de departament/secretar sef /administrator şef , sub aspectul îndeplinirii condițiilor de participare (Anexa nr.1),

- Fișa de evaluare completată la rubrica Autoevaluare și semnată la rubrica candidat (Anexa nr.2).

Documente utile:

Rezultate Gradatii auxiliar

Cerere gradatie merit 2021

Anexa3 - Declaratie pe propria raspundere

Decizia 10948 numire Comisie gradatii auxiliar

Regulament gradatii auxiliar

Anexa 2 - Gradatii auxiliar

Vineri 17 Septembrie 2021 00:42:20