Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Gradatii personal didactic auxiliar 2022-2023

Joi 22 Septembrie 2022 09:51:03

ÎN ATENȚIA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR CONCURS PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT

Calendarul de desfășurare a concursului:

  • Depunerea cererii: 21-23 septembrie 2022 – secretariatul facultății
  • Fișa de evaluare competată la rubrica Autoevaluare și semnată la rubrica candidat (Anexa nr.2): 21-23 septembrie 2022
  • Evaluarea cererilor depuse: 26 septembrie 2022
  • Afișarea rezultatelor inițiale: 26 septembrie 2022
  • Depunerea contestațiilor: 27-28 septembrie 2022
  • Comunicarea rezultatelor finale ale concursului pentru acordarea gradațiilor de merit la DRU: 29 septembrie 2022.

Pentru înscrierea la concursul organizat în vederea acordării gradației de merit, angajații vor depune la Secretariat un dosar cuprinzând următoarele documente:

- Cererea de înscriere la concurs avizată de Decan/Directorul de departament/secretar șef/administrator șef, sub aspectul îndeplinirii condițiilor de participare (Anexa nr.1);

- Fișa de evaluare completată la rubrica Autoevaluare și semnată la rubrica candidat (Anexa nr.2).

Documente utile

Metododologie acordare gradatii de merit

Joi 22 Septembrie 2022 09:51:03