Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Hotărârea nr. 51/2018

Luni 19 Noiembrie 2018 20:40:38

Hotărârea nr. 51/2018
privind taxa pentru examenele restante,
aprobată în şedinţa Biroului Consiliului Facultăţii din 7 noiembrie 2018

Studenţii înmatriculaţi în anul universitar 2018-2019, indiferent de forma de învăţământ: licenţă cu frecvenţă și ID sau master, inclusiv studenții aflați în prelungire de studii sunt obligaţi să achite taxa pentru examenele restante și examenele de diferenţă înscrise în contractul de studiu pentru semestrul I până cel târziu în data de 16 ianuarie 2019 (casieria este închisă în perioada 21.12.2018-06.01.2019).

Pentru disciplinele care au prevăzut în planul cu învătământ ca formă de evaluare colocviul (care se vor susține în ultimele 2 săptămâni de școală), taxele pentru examenele restante și examenele de diferenţă înscrise în contractul de studiu trebuie achitate până cel târziu în data de 20 decembrie 2018.

Neachitarea taxelor de mai sus în termenul menţionat atrage imposibilitatea prezentării la examenul/exemenele în sesiunea din perioada 21 ianuarie 2018-10 februarie 2019. Studenții care nu au achitat taxele menționate mai sus la termenele stabilite, se pot prezenta pentru a susține examenele restante și examenele de diferență în sesiunea de restanțe (18 februarie-24 februarie 2019), cu condiția să achitate taxele respective în perioada 11 februarie- 14 februarie 2019.

Menționăm că trebuie respectate termene stabilite, deoarece aplicația pentru încasarea taxelor va fi blocată în afara termenelor menționate mai sus.

Luni 19 Noiembrie 2018 20:40:38