Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Mobilitati de studiu Erasmus

Marți 28 Septembrie 2021 03:11:32

Selectie mobilitati Erasmus+ pentru anul academic 2021-2022

Facultatea de Business organizează, în data de 12 octombrie 2021, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu ERASMUS care vor fi efectuate în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel masterat, iar in limita locurilor ramase disponibile la nivel licenta, anul 2 și 3 de studiu.

Criterii de eligibilitate:

  • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universtiatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
  • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
  • să dețină un certificate de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

Pentru detalii suplimentare legate de procesul de selectie va rugam sa accesati fisierele PDF de mai jos:

Locuri Selectie Erasmus 2021

SELECTIE - Erasmus Semestrul I 2021-2022

Marți 28 Septembrie 2021 03:11:32