Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Mobilitati de studiu Erasmus +

Joi 06 Octombrie 2022 05:51:19

Mobilități de studiu cu țări partenere Non-UE

Facultatea de Business organizează, în perioada 21 Octombrie – 03 Noiembrie 2022, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu CU ȚĂRI PARTENERE NON-UE care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023 până la data de 30.09.2023 pentru 1 mobilitate Azerbaidjan, 1 mobilitate Japonia, 1 mobilitate SUA.

Selecția se adresează cu preponderență studenților de nivel licență și masterat.

Mai multe informații referitoare la selecție, puteți găsi în fișierul atașat aici.

.

Mobilități de studiu ERASMUS+

Rezultate selectie mobilitati Erasmus+

Facultatea de Business organizează, în perioada 06 Octombrie – 19 Octombrie 2022, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu ERASMUS+ care vor fi efectuate în anul universitar 2022-2023 pentru semestrul II.

Selecția se adresează cu preponderență studenților de nivel masterat, iar în limita locurilor disponibile și studenților nivel licență.

.

Criterii de eligibilitate:

 Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxă”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).

 Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)

 să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

 Media generală al semestrului anterior trebuie să fie minim 7,00.

 Cunoașterea procedurii Erasmus: aici.

.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

  • 1. Afișarea anunțului de selecție 06.10.2022
  • 2. Transmiterea în format electronic a dosarului de selecție, pe adresa de mail: claudia.huszar@ubbcluj.ro (cel târziu până în data de 19.10.2022 la ora 10.00)
  • 3. Comunicarea programării interviurilor de selecție 19.10.2022, ora 16 pe mail.
  • 4. Desfășurarea interviului 20.10.2022 pe platforma MS Teams, începând cu ora 12.00.
  • 5. Derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei MS TEAMS va fi transmisă pe mailul de înscriere al candidaților.
  • 6. Comunicarea rezultatelor procesului de selecție în data de 21.10.2022, ora 10.00 pe mail.
  • 7. Transmiterea în format electronic, prin e-mail la claudia.huszar@ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până în data de 21.10.2022 la ora 16.00)
  • 8. Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție 21.10.2022 pe mail.

Dosarul de candidatură, transmis în format electronic aici, care va cuprinde următoarele documente.

.

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 dosar de candidatură: 30%

 interviu: 40%;

 media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%.

.

Comisia de selecție a candidaţilor:

 Prof. univ. dr. Adina-Letiția Negrușa - coordonator departament Erasmus

 Lector dr. Aurelian Sofică - prodecan responsabil Relații Internaționale

 Oana Andreea Cozmuță - international officer

 Claudia-Elisabeta Huszar – international office

.
Documente utile:

Anunt selectie Erasmus +

Lista mobilitati

Locuri disponibile

Joi 06 Octombrie 2022 05:51:19