Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Mobilitati de studiu Erasmus + 2023

Vineri 29 Septembrie 2023 07:57:27

Rezultate Selectie - ERASMUS OCTOMBRIE 2023

Facultatea de Business organizează, în perioada 29 Septembrie – 12 Octombrie 2023, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu ERASMUS+ care vor fi efectuate în anul universitar 2023-2024 pentru semestrul II.

Selecția se adresează cu preponderență studenților de nivel masterat, iar în limita locurilor disponibile și studenților nivel licență.

Criterii de eligibilitate:

  • ➢ Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxă”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).
  • ➢ Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)
  • ➢ să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție
  • ➢ Media generală al semestrului anterior trebuie să fie minim 7,00.
  • ➢ Cunoașterea procedurii Erasmus

Mai multe detalii puteti gasi in fisierul PDF atasat mai jos:

SELECTIE ERASMUS - Semestrul I 2023-2024

Vineri 29 Septembrie 2023 07:57:27