Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Mobilitati Erasmus + Aprilie 2023

Vineri 10 Martie 2023 06:46:10

Rezultate Selectie ERASMUS

Centralizator selectie ERASMUS

Mobilități BURSE SEMP ELVETIA

Facultatea de Business organizează, în perioada 24 Martie 2023 – 5 Aprilie 2023, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu SEMP ELVETIA care vor fi efectuate în anul universitar 2023-2024. La această selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență și nivel master 2023-2024.

Toate informațiile referitoare la procesul de selecție si aplicare le găsiți în fișierele PDF de mai jos:

Selectie Burse Elvetia

Formular de aplicare SEMP

Mobilități de studiu ERASMUS+

Facultatea de Business organizează, în perioada 13.03.2023-03.04.2023, procesul de selecţie pentru mobilități de studiu ERASMUS+ care vor fi efectuate în anul universitar 2023-2024 pentru semestrul I. Selecția se adresează cu preponderență studenților de nivel licență și masterat.

Criterii de eligibilitate:

➢ Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxă”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”).

➢ Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență)

➢ să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție

➢ Media generală al semestrului anterior trebuie să fie minim 7,00.

➢ Cunoașterea procedurii Erasmus: aici.

Toate informațiile referitoare la procesul de selecție le găsiți în fișierele PDF de mai jos:

Lista mobilitati Erasmus Suplimentare 2023

Selectie Erasmus 2023

Vineri 10 Martie 2023 06:46:10