Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Premiile Excellentia 2024

Luni 08 Aprilie 2024 08:45:47

Evenimentul „Premiile Excellentia” are scopul de a exprima recunoștința și aprecierea față de acei studenți și acele cadre didactice universitare, care, prin muncă, voluntariat și rezultatele lor, dau dovadă de excelență în domeniul academic de activitate.

Gala Excellentia se derulează anual, prin premierea studenților, doctoranzilor și cadrelor didactice, respectând principiul multiculturalității ce stă la baza comunității Universității Babeș-Bolyai. Astfel, studenții laureați (licență și master) vor fi în număr de trei pentru fiecare facultate, acolo unde este cazul – unul de la linia română, unul de la linia maghiară și unul de la lina germană.

În semn de gratitudine pentru prestația didactică și științifică deosebită, pentru implicarea şi dedicarea dovedită în îndeplinirea misiunii de educare şi formare a studenţilor, acordăm titlul de Profesor Excellentia câte unui cadru didactic universitar din fiecare facultate.

De asemenea, pentru eforturile depuse în cercetare, pentru activitatea didactică, dar și pentru implicarea în viața studențească vom acorda titlul de Doctorand Excellentia câte unui student doctorand din fiecare școală doctorală, per facultate.

Nu în ultimul rând, în semn de apreciere a activităților de voluntariat, a performanţei academice deosebite şi a pasiunii dovedite pentru domeniul studiat, dorim să acordăm titlul de Student Excellentia câte unui student din cadrul fiecărei facultăți, respectând cele trei linii de studiu din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Procedura de stabilire a criteriilor de ierarhizare în vederea acordării Premiilor Excellentia la Facultatea de Business:

Modificare comisie - Premiile Excellentia

Procedura stabilire criterii - Ierarhizare Premii Excellentia

Luni 08 Aprilie 2024 08:45:47