Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Protectia Datelor cu Caracter Personal

Vineri 20 Noiembrie 2020 09:10:56

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB Cluj) are plăcerea de a vă informa că, în vederea îndeplinirii misiunii de universitate comprehensive, de cercetare avansată şi educaţie, care urmărește pregătirea tinerilor pentru societatea contemporană și pentru viitor, prelucrează date cu caracter personal.

Protecția datelor cu caracter personal la UBB Cluj are drept procupare centrală și constantă aceea de a asigura membrilor comunității noastre - precum și celor care ni se asociază sau ne vizitează - drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în spiritul Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. În acest fel este probată și cu această ocazie vocația europeană și umanistă a Universității noastre.

Misiunea generală a Universităţii constă în generarea şi transferul de cunoaştere printr-un proces intensiv de cercetare, formarea studenţilor şi a cercetătorilor - cetăţeni activi şi responsabili – promovarea învăţământului și cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaștere și pe valori, prin formare iniţială, educaţie continuă și integrare în circuitul de valori universale.

Pentru a asigura persoanelor care ne încredințează datele cu caracter personal securitatea acestor date, UBB Cluj implementează un sistem de colectare, prelucrare, stocare a datelor cu caracter personal modern, flexibil și sigur, în conformitate cu legislația europeană și română în domeniu.

Toate Informatiile referitoare la Protectia Datelor cu Caracter Personal pot fi consultate aici

Vineri 20 Noiembrie 2020 09:10:56