Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Departamentul de Business

Plan privind activitatea de cercetare ştiinţifică

Organizarea Departamentului de Business

Departamentul de Business din cadrul Facultăţii de Business este format din 15 cadre didactice, organizate în patru colective şi anume:

 • Finanţe;
 • Contabilitate;
 • Drept;
 • Matematică şi Statistică aplicată;

Tematica cercetării în cadrul Departamentului de Business

Cercetarea în cadrul Departamentului de Business este centrată pe câteva teme fundamentale şi anume:

 • Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în economia României;
 • Comportament fiscal;
 • Raportări financiare;
 • Asigurări şi reasigurări;
 • Pieţe de capital;
 • Etică în Afaceri.

Temele mai sus menţionate presupun cercetări inter şi multidisciplinare astfel că ele conduc la o colaborare atât interdepartamentală în cadrul Facultăţii de Business cât şi cu alte facultăţi ale Universităţii Babeş Bolyai (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Ştiinţe Politice şi ale Comunicării) sau din cadrul altor universităţi din ţară (Academia de Studii Economice) ori străinătate (University of Vienna).

În cadrul temelor mai sus menţionate, cercetarea se desfăşoară pe subiecte cum ar fi:

Colectivul de Finanţe:

 • Costul capitalului
 • Capitalul circulant
 • Analiza rezultatelor financiare;
 • Fiscalitatea în Romania;
 • Sistemul de asigurări din România;
 • Pieţe financiare de tip frontieră si relaţia cu pieţele emergente si dezvoltate;
 • Volatilitatea si lichiditatea pe pieţele financiare;
 • Aspecte etice în serviciile financiare;
 • Aspecte etice în decizia de investiţii;
 • Aspecte etice în pieţele financiare;

Colectivul de Contabilitate

 • Fuziuni şi achiziţii;
 • Guvernanţă corporatistă;
 • Raportări financiare şi audit;
 • Performanţa financiară a entităţilor prin prisma utilităţii acesteia pentru utilizatori;
 • Informaţia financiară şi non-financiară în managementul IMM-urilor.

Colectivul de Drept

 • Regimul juridic al administrării afacerilor.

Colectivul de Matematică şi Statistică aplicată

 • Modelare economică;
 • Economii matematice;
 • Aplicaţii ale teoremelor de punct fix în teoria echilibrului economic si teoria jocurilor.