Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Departamentul de Servicii de Ospitalitate

Plan privind activitatea de cercetare ştiinţifică

Organizarea Departamentului Servicii de Ospitalitate

Departamentul Servicii de Ospitalitate din cadrul Facultăţii de Business este format din 14 cadre didactice, organizate n patru colective şi anume:

 • Management
 • Marketing
 • Economie
 • Informatică aplicată

Tematica cercetării n cadrul Departamentului Servicii de Ospitalitate

Principalele teme de cercetare abordate în cadrul Departamentului de Servicii de Ospitalitate Business sunt următoarele:

 • Creativitate, inovare şi antreprenoriat în industria ospitalităţii
 • Destinaţii turistice
 • Leadership
 • Strategii privind resursele umane
 • Cultură organizaţională
 • Studii şi analize de marketing
 • Reţele şi clustere în dezvoltarea activităţii IMM-urilor
 • Studii privind comportamentul consumatorului
 • Dezvoltare durabilă
 • Turism online
 • Turism durabil,
 • Eco-turism și turism rural
 • Turism cultural
 • Managementul evenimentelor
 • Negocieri şi acorduri naţionale şi internaţionale
 • Politici și analize macroeconomice
 • Soluții IT-C pentru turism

Temele mai sus menţionate presupun cercetări multidisciplinare, astfel că ele conduc la o colaborare atât departamentală, între colectivele de cercetare, cât şi interdepartamentală în cadrul Facultăţii de Business sau cu alte facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Studii Europene, Facultatea de Sociologie, Facultatea de Psihologie, Facultatea de Geografie, Facultatea de Biologie) sau din cadrul altor universităţi din ţară (Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest Timişoara, Academia de Studii Economice, Universitatea Româno-Americană etc.) ori străinătate (Anadolu University Turkey, Fachoschule Dortmund, HTW Chur, Burgundy School of Business etc.).

Temele de cercetare principale de mai sus sunt studiate în cadrul colectivelor de cercetare ale departamentului după cum urmează:

Colectivul de Management:

procesul de inovare în turism şi industria ospitalitatii

 • profilul întreprinzătorului român dinTransilvania
 • orientarea antreprenorială a studenţilor şi masteranzilor

antreprenoriat în industria ospitalităţii turismul sustenabil, eco-turism și turism rural

 • managementul destinațiilor turistice
 • managementul evenimentelor;
 • turism cultural
 • turismul gastronomic
 • practice modern de management a resurselor umane în vederea atragerii generației Y
 • agențiile de turism în contextual economic actual
 • studii privind comportamentul participanților la festivaluri/evenimente
 • Colectivul de Marketing

managementul și marketingul destinaţiilor turistice strategii de branding în industria ospitalităţii studii de marketing în industria hotelieră analiza industriei timpului liber; servicii de recreere şi divertisment marketing farmaceutic; marketing în sistemul de sănătate

 • comportamentul consumatorului de produse turistice ecologice
 • comportamentul consumatorului: preferinte, credinte, obiceiuri legate de alimente
 • negocieri și dezvoltare durabilă
 • marketingul serviciilor
 • managementul și marketingul evenimentelor
 • tendințele etnocentrice ale consumatorilor în industria hotelieră din România
 • Colectivul de Economie
 • impactul economic al industriei ospitalităţii și turismului
 • turismul motor de dezvoltare economică
 • analiza fluxurilor turistice
 • reţele şi clustere în turism şi industria ospitalităţii
 • politici și analize macroeconomice
 • Colectivul de Informatică aplicată

Gamification, realitate virtuală și augmentată, smart tourism platforme mobile și aplicații pentru turism și industria ospitalităţii soluții software pentru turism și industria ospitalităţii turism online e-business