Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Lector dr.

Cristina Balint

@ubbcluj.ro cristina.balint@ubbcluj.ro

Biografie

Discipline: Piete financiare si valutare internationale, Fonduri de investitii, Microfinantare, Medii si proprietati hoteliere, Microfinantarea serviciilor de ospitalitate

Informatii:

Program consultatii:

Luni: 14:00-15:00

Cu programare prin e-mail sau chat Teams.

Birou: Etajul II, Sala 212

Bio

Balint Cristina este lector universitar în cadrul Facultăţii de Business, UBB Cluj-Napoca. Este absolventă al Facultăţii de Business – secţia Managementul afacerilor în industria hotelieră, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Este doctor în finante din anul 2012. A început colaborarea cu Facultatea de Business din 2004, iar în present predă disciplinele: Piete financiare si valutare internationale, Fonduri de investitii, Microfinantare, Medii si proprietati hoteliere, Microfinantarea serviciilor de ospitalitate. Balint Cristina este autoarea sau coautoarea a 10 articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională sau naţională, precum şi a 19 studii apărute în publicaţii cotate ISI (4) sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute sau în reviste ştiinţifice având prestigiu recunoscut, la acestea adaugându-se şi faptul că autoarea este coautor a unei cărţi de specialitate, autor al unui capitol de carte publicată într-o editură internaţională şi coautor la două capitole de carte publicate în edituri recunoscute pe plan naţional şi internaţional.