Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Conferentiar dr., Director Departamentul Servicii de Ospitalitate

Marius Bota

@ubbcluj.ro marius.bota@ubbcluj.ro

Biografie

Discipline: Marketing

Informatii:

Consultatii:/Audiente:

Miercuri: 11:00-12:00

Cu programare prealabila pe chatul Teams. Codul clasei Teams: f15w0bm

Birou: Etajul II, Sala 207

E-mail: marius.bota[at]ubbcluj.ro

Bio

Bota Marius este conferentiar universitar în cadrul Facultăţii de Business, UBB Cluj-Napoca. Este licenţiat al Facultăţii de Business, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Este doctor în management din anul 2010. Unul dintre subiectele majore studiate în timpul doctoratului a fost perfecţionarea procesului de realizare a noilor produse, dobândind astfel o experienţă importantă pentru prezentul proiect. Competenţele în domeniul administrarea afacerilor pot fi dovedite şi prin susţinerea de cursuri la disciplinele: cercetări de marketing, cercetarea-dezvoltarea noilor produse, servicii de recreere şi divertisment şi managementul evenimentelor.

Bota Marius a publicat în calitate de autor sau co-autor 5 cărţi de specialitate, peste 35 de lucrări ştiinţifice şi a participat la peste 20 de conferinţe naţionale şi internaţionale de profil.

Domnul Bota a fost membru în echipele a 5 granturi de cercetare şi a unui proiect de cercetare cu mediul de afaceri.

PROIECTE DE CERCETARE:

Membru în colectivul de cercetare al grantului AT 2005 ( 2 ani ), COD CNCSIS 36

Tema 4 „Studiu privind percepţia absolvenţilor instituţiilor de învăţământ economic superior din Cluj-Napoca asupra perspectivelor carierei profesionale”

Director grant: Conf. dr. Adina Letiţia NEGRUŞA

Membru în colectivul de cercetare al grantului AT 2006 ,( 2 ani ), COD CNCSIS 82 [p]Tema 4 „Studiu privind potenţialul turistic al municipiului Cluj-Napoca în vederea conturării identităţii sale în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană”

Director grant: Conf. dr. Smaranda Adina COSMA

Membru în echipa proiectului internaţional, Comisia Europeana II, INTERREG 4C, 0799R2-IART TERRITORIES (2011-2013)

Titlul: „INNOVATIVE AND RESPONSIBLE TOURISM TERRITORIES”

Manager de proiect: Lect. dr. Valentin TOADER

Membru în echipa proiectului internaţional, Comisia Europeana II, INTERREG 4C, (2011-2013)

Titlul: „SMEs Go Global Network”

Manager de proiect: Conf. dr. Adina Letiţia NEGRUŞA

Membru (expert pe termen scurt) în echipa proiectului internaţional, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” – Contract POSDRU/7/2.1/S/1

Titlul: „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă”

Manager de proiect: Prof. dr. Cristina CIUMAŞ

PROIECTE DE CERCETARE CU MEDIUL DE AFACERI:

Membru (consilier marketing) în echipa de cercetare a proiectului de cercetare Nr. 51/11.06.2007 contractant SC SCHULLER EH KLAR SRL

Tema: „Studiu de piaţă privind percepţia vânzătorilor din magazine faţă de marfa, calitatea acesteia şi brandul societăţii”

Manager proiect: prep. drd. Marius BOTA, prep. drd. Ionuţ Traian LUCA

Printre publicaţiile relevante pentru domeniul administrarea afacerilor putem aminti:

Cărţi:

Cosma Smaranda, Bota Marius, Bazele marketingului, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004. (ISBN 973-8397-87-1)

Bota Marius, Perfecţionarea managementului în întreprinderile din industria de îmbrăcăminte, Editura Presa Universitară Clujeană, 2011. (ISBN 978-973-595-284-6)

Toader Valentin, Sofică Aurelian, Mocan Gabriela Ioana, Bota Marius, Petrescu Dacnia Crina, Gică Oana Adriana, Balint Cristina Ioana, Tutunea Mihaela Filoftea, Bune practici in turismul rural din judetul Cluj, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2012. (ISBN 978-973-53-0188-15)

Negrusa Adina-Letitia, Petrescu Dacinia-Crina, Gica Oana-Adriana, Bota Marius, Rus Rozalia-Veronica, Perspective asupra clusterelor, inovării şi bunelor practici din domeniul ştiinţelor vieţii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013. (ISBN 978-973-53-1047-9)

Bolog Cristina, Toader Valentin, Bota Marius, Sofica Aurelian, Comori Turistice Clujene. Trasee turistice în judeţul Cluj, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013. (ISBN 978-973-53-1053-0)

Articole în reviste ISI

Morgovan, C., Cosma, S., Ghibu, S., Burta, C., Bota, M., Poliniceanu, C., Study of diabets mellitus care cost in Romania during 2000-2008, Fundamantal&Clinical Pharmacology, Vol. 24, Published APR, 2010, pp. 92-92, [p]Articole în reviste indexate BDI

Bota Marius, Cosma Smaranda, The perspectives of the Romanian clothing industry in the European Union, Analele Universităţii din Oradea, Seria: Ştiinţe Economice, vol. I, Secţiunea Management and Marketing, Ediţie pe support CD-ROM, TOM XVI, 2007, pp. 852-856, ISSN-1582-5450,

Cosma Smaranda, Negruşa Adina, Bota Marius, Comparative study of the hotel market from Cluj-Napoca and Timisoara, Romania, Analele Universităţii din Oradea, Seria: Ştiinţe Economice, vol. I, Secţiunea Management and Marketing, Ediţie pe support CD-ROM, TOM XVI, 2007, pp. 86-90, ISSN-1582-5450,

Bota Marius, Gut Carmen, The employment situation in SME in the Romanian Textile and Clothing Industry , Studia Universitatis, Seria Negotia, No. 1/2007, Cluj – Napoca , pp. 207-212,

Cosma Smaranda, Negrusa Adina, Bota Marius, Romania branding process as a tourist destination, International Journal of Business Research, Las Vegas, SUA, 2007, ISSN: 1554-5466.

Negrusa Adina, Cosma Smaranda, Bota Marius, Romanian rural tourism development. Case Study: Rural tourism in Maramures, International Journal of Business Research, Las Vegas, SUA, 2007, pag. 129-135, ISSN: 1554-5466.

Bota Marius, Cosma Smaranda, Negruşa Adina , The European Clothing Industry Post the Agreement on Textile and Clothing, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Negotia, nr. 2, Cluj-Napoca, 2007, pp. 121-128,

Bota Marius, Boriceanu Monica, Cosma Smaranda, The relation between the Romanian customers’s income and the demand on clothes, International Journal of Business Research, Academy of International Business and Economics, Volume 8, No. 5/2008, pp. 79-83,

Bota Marius, Boriceanu Monica, Cosma Smaranda, The segmentation of the Romanian clothing market, Analele Universităţii din Oradea, Seria: Ştiinţe Economice, vol. IV, Ediţie pe support CD-ROM, TOM XVII, 2008, pp. 740-746, ISSN-1582-545

Gut Carmen Maria, Bota Marius, Study concerning professional training offer in the Romanian companies involving in textile and clothing sector, Studia Universitatis, Seria Negotia, No. 1/2009, Cluj – Napoca, pp. 117-129

Morgovan Claudiu, Cosma Smaranda, Ghibu Steliana, Bota Marius, Burta Călin, Poliniceanu Constantin, A study on anti-diabetic drug delivery from pharmacies, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Seria Negotia, nr. 2, Cluj-Napoca, 2009, pp. 75-88,

Bota Marius, The Romanian clothing market, Studia Universitatis, Seria Negotia, No. 3/2009, Cluj – Napoca, pp. 103-107

Gică Oana Adriana, Pop Ioan, Bota Marius, Elements of strategic planning practices in Transylvanian SMEs, Studia Universitatis, Seria Negotia, No. 4/2009, Cluj – Napoca, pp. 139-148

Bota Marius, Gică Oana Adriana, Study regarding the identification of the supply on clothes characteristics from Cluj-Napoca, Managerial Challenges of The Contemporary Society Proceedings, Editura Risoprint, 2009, Cluj-Napoca, pp. 38-42, ISBN 978-973-53-0182-8

Bota Marius, Cosma Smaranda, Fleşeriu Cristina, Marketing mix analysis for Romanian clothing market, Revista Economica, Journal of economic-financial theory and practice, Supplement No. 3/2012, pp. 22-30, ISSN: 1582-6260

Toader Valentin, Bota Marius, Negrusa Adina-Letitia, Gavriletea Marius-Dan, Tutunea Mihaela-Filofteia, Networks, clusters and innovation in Romanian tourism, International Journal of Arts and Science, 2013, pp. 81-89

Articole publicate în volumele conferinţelor indexate ISI Proceedings sau internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate (cu ISBN sau ISSN)

Bota Marius, The impact of the accession to the UE on the Romanian textile industry”. Internaţional Conference, “Small and Medium Size Enterprises in European Economies and all over the world”, Alma Mater, Cluj-Napoca, 2005, pp. 170-175, ISBN: 973-7898-16-8.

Bota Marius, Luca Traian Ionuţ, Dacia Logan – a successfully car idea, „4th International Conference for Young Researchers of Economics”, Volume II/2006, Publisher: Szent Istvan Egyetemi Kiado, Godollo, Ungaria, pp. 137- 144, ISBN: 963 9483 68 0.

Cosma Smaranda, Bota Marius, Negrusa Adina, Marketing mix analysis for Cluj-Napoca hotel market, Romania, Pro-Active Partnership in Creativity for the Next Generation, Proceedings on the 31th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, Presses Internationales Polytechnique, Quebec, Canada, 31 July – 5 August 2007, pp. 282-286, ISBN 978-2-553-01412-3

Rus Veronica Rozalia, Bota Marius, Modern manufacturing systems in textile and clothing industry, Proceedings of the IV-th. International Conference Economy and Transformation Management, Editura Universităţii de Vest, 2008, Timişoara, pp. 889-893

Morgovan, C., Cosma, S., Ghibu, S., Bota, M., Burta, C., Polinicencu, C., Features of the global and Romanian anti-diabetic drug market between 1999 and 2007, Proceedings of 16th International Economic Conference, Industrial Revolutions, from the Globalization and Post-Globalization Perspective, May 2009, pp. 220-229, ISBN: 978-973-739-775-1,

Bota Marius, Naghi Mihai, Morgovan Claudiu, The Romanian clothing customer’s profile, Proceedings of 16th International Economic Conference, Industrial Revolutions, from the Globalization and Post-Globalization Perspective, 2009, pp. 62-69, ISBN: 978-973-739-775-1, ISI Proceedings

Bota Marius, Rus Veronica, Boriceanu (Bota) Monica, Cosma Smaranda, Benefits of ERP systems in Romanian clothing industry, Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, Volume 20, No. 1, 2009, Vienna, Austria, pp. 251-252, ISI Proceedings

Cosma Smaranda, Urcan Alexandra, Bota Marius, Study about brand identity for Romania as a tourist destination, Selected topics in Economy & Management transformation, Proccedings of the WSEAS International Conference on Economy and Management transformation, Vol. I, WSEAS Press, 2010, pp. 109-112, ISBN 978-960-474-241-7, ISI Proceedings

Morgovan Claudiu, Ghibu Steliana, Bota Marius, Fleşeriu Cristina, Cosma Smaranda, Cost for diabets mellitus care in Romania and the world in the interval 1998-2007, Selected topics in Economy & Management transformation, Proccedings of the WSEAS International Conference on Economy and Management transformation, Vol. II, WSEAS Press, 2010, pp. 714-719, ISBN 978-960-474-241-7, ISI Proceedings

Cosma Smaranda, Fleşeriu Cristina, Morgovan Claudiu, Bota Marius, International hotel chain strategies used into the world compared with Romania, Selected topics in Economy & Management transformation, Proccedings of the WSEAS International Conference on Economy and Management transformation, Vol. II, WSEAS Press, 2010, pp. 726-731, ISBN 978-960-474-241-7, ISI Proceedings

Cosma Smaranda, Tutunea Mihaela, Bota Marius, Features And Behavioural Differentiation In Using Online Tourism Products, Conference Proceedings of the 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, University of the Aegean Press, pp. 1-7, 2012, ISBN 978-960-287-139-3. Indexată BDI [p]Cosma Smaranda, Tutunea Mihaela, Bota Marius, Study about customer preferences in using online tourism products, Emerging Markets Queries in Finance and Business, Procedia Economics and Finance, ELSEVIER, 2012, pp. 1-6, ISSN 2212-5671, ISI Proceedings

Fleseriu Cristina, Cosma Smaranda-Adina, Bota Marius, International hotel chain strategies used on the Romanian market, International Conference Business Excellence 2012, Business Excellence Challenges during the Economic Crises, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2012, ISBN 978-606-19-0103-6, ISI Proceedings

Cosma Smaranda-Adina, Bota Marius, Fleseriu Cristina, Innovation – a differentiation tool in rural tourism, Entrepreneurship in the Hospitality Industry, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2012, Conferinţă internaţională

Negrusa Adina-Letitia, Bota Marius, Petrescu Dacinia-Crina, Toader Valentin, Successful Factors for Developing Business Networks in Life Science: A Case Study from Cluj County, Romania, International Conference on Tourism, Transport and Logistics, UP Organizer and Publication CO., Ltd, 2013, Conferinţă internaţională