Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Profesor dr.

Partenie Dumbravă

@ubbcluj.ro partenie.dumbrava@ubbcluj.ro

Biografie

Discipline: Contabilitate

Informatii:

Program Consultatii:

Luni 12:00-14:00

Miercuri 15:00-16:00

Birou: 104

Absolvent al Liceului ,,Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureş în anul 1960, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice din Cluj-Napoca, specializarea Finanţe-Contabilitate în anul 1966, cadru didactic la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca din anul 1968 parcurgând succesiv treptele carierei universitare: stagiar, preparator, asistent, lector, conferenţiar şi profesor începând cu anul universitar 1991-1992, conducător de doctorat pentru specializarea „Contabilitate”, participant la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, autor şi coautor pentru numeroase materiale ştiinţifice publicate în diverse edituri de prestigiu, membru a mai multor organisme profesionale din domeniul economic.

Lista lucrari publicate:

I) Articole publicate în reviste indexate BDI

1. Dumbravă Partenie, Ionas-Salagean Monica, Rachisan Paula Ramona, Berinde Sorin-Romulus, The diagnosis of the situation of Romanian entities and its generating causes, http://www.ijern.com/journal/September-2013/22.pdf, International Journal of Education and Research, 2013, P.61-68;

2. Dumbravă Partenie, Sfetcu Marian, Analiza legaturii dintre domeniile auditate si nivelul riscurilor in auditul public intern, http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15835812&AN=88876491&h=eSng9wqRdB2ge4UFyyoRP%2beiTHoOLy1KC%2f3sSA9z5UtQIdQFJJqOakR%2fE2P5scLBCAB9ZEK5ag4IehmLWUKmVQ%3d%3d&crl=c, Audit financiar, 2013, P.11-17

3. Csosz Csongor, Dumbravă Partenie, Márton Albert, Creative accounting – tangible assets and amortization, http://ideas.repec.org/a/tdt/annals/vxviiiy2012p767-774.html, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara – Anale. Seria Ştiinţe Economice, 2012, P.767-774;

4. Csosz Csongor, Dumbravă Partenie, Márton Albert, Reevaluarea activelor corporale si imaginea fidelă, http://www.ebscohost.com/, http://www.ceeol.com, http://econpapers.repec.org, Revista Tinerilor Economişti din Craiova, 2012, P.50-61

5. Szabo Tunde, Bogdan Laura, Dumbravă Partenie, Improving processes controlling capabilities, DOAJ, http://www.doaj.org/doaj?func=search&template=&uiLanguage=en&query=modelling+the+new+europe, Modelling the New Europe, 2012, P.108-122;

6. Csosz Csongor, Dumbravă Partenie, Accounting policies applied by entities and the value of fixed assets, www.ceeol.com, www.proquest.com, Studia Universitis „Vasile Goldiş”, 2012, P.62-76;

7. Pop Cornelia, Chifu Ioan-Cristian, Gavriletea Marius-Dan, Dumbravă Partenie, The Influence of SIFs on the Bucharest Stock Exchange Indices, http://connection.ebscohost.com/c/articles/55599557/influence-sifs-bucharest-stock-exchange-indices, Journal of International Finance and Economics, 2010, P.89-94;

8. Dumbravă Partenie, Gavriletea Marius-Dan, Bank Fraud Vs. Bank Credibility, Academy of International Business and Economics, http://www.freepatentsonline.com/article/International-Journal-Business-Research/190617008.html, International Journal of Business Research, 2008, P.28-34;

9. Dumbravă Partenie, Gavriletea Marius-Dan, Romania’s aderance to european directives and international standards for financial accounting in insurance companies, http://connection.ebscohost.com/c/articles/35637616/romanias-adherence-european-directives-international-standards-financial-accounting-insurance-companies, Journal of International Business and Economics, 2008, P.98-102;

10. Gavriletea Marius-Dan, Dumbravă Partenie, Risk management practical aspects for protection of romanian unesco sites, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2008/crete/cuht/cuht07.pdf, New aspects of cultural heritage and tourism, 2008, P.49-55;

11. Rachisan Paula Ramona, Grosanu Adrian, Dumbravă Partenie, La pratique des fusions des entites economiques en Roumanie, http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/, Accounting and Management Information Systems, 2008, P.200-217;

12. Gavriletea Marius-Dan, Dumbravă Partenie, Integration of Romanian Tourism into the National Policy for Sustainable Development, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2007creteeeesd/papers/562-204.pdf, Proceeding of WSEAS – EEFSD, 2007, P.425-430;

13. Gavriletea Marius-Dan, Dumbravă Partenie, Pop Cornelia, Risk Transfer Solution for Natural catastrophes in Romania, Ulrich International Periodicals, Cabell’s Directory, http://www.iabe.org/domains/iabeX/Documents/Proceedings/IABE-2007%20Proceedings.pdf, Proceedings of IABE, 2007, P.121-129;

14. Dumbravă Partenie, Crisan Cornel, Analiza comparativa a conceptelor de audit intern si control intern la entitatile publice, Revista Audit financiar, nr. 2, Bucuresti, 2007, P.10-16

15. Dumbrava Partenie, Crisan Cornel, Analiza comparativa a conceptelor de audit intern si control intern la entitatile publice, Revista Audit Financiar, nr.3, Bucuresti, 2007, P.19-24

16. Gavriletea Marius-Dan, Dumbravă Partenie, Accounting Aspects for Captive Insurance Companies’ Feasibility Study, Ulrich’s International Periodicals, Cabell’s Directory, International Journal of Business Research, 2005, P.85-92.

II) Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS

1. Dumbravă Partenie, Crisan Cornel, Obiective, atributii si raspunderi ale controlului intern si auditului intern la entitatile publice, Revista Audit Financiar, Categ CNCSIS B+, 3, 2007, P.19 – 23;

2. Dumbravă Partenie, Pop I, Fazakas Jozsef, Breban Ludovica , The enviromental impact of beer production, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia, Categ CNCSIS B+, 2, 2008, P.61 – 72;

3. Dumbravă Partenie, Rachisan Paula Ramona, Berinde Sorin-Romulus, Doctrinal and financial accounting aspects regarding insolvent economic entities, Analele Universitătii din Oradea – Ştiinţe Economice, , Categ CNCSIS B+, TOM XVIII, VOL. 3, 2009, P.936 – 941

4. Raduly Istvan, Dumbravă Partenie, Analysis of the Portofoliu Management Methods, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia, Categ CNCSIS B+, 3, 2009, P.149 – 154;

5. Fazakas Rozalia Eniko, Fazakas Jozsef, Dumbravă Partenie, The Environmental Impact of Beer Production, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia, Categ CNCSIS B+, LIII (2), 2008, P.61 – 72;

6. Raduly Istvan, Dumbravă Partenie, Agricultural Direct Marketing and Rural Development, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia, Categ CNCSIS B+, 3, 2009, P.149 – 154;

7. Podoabă Lucia, Dumbravă Partenie, The just evaluation of non-current intangible assets for financial reporting, Revista Facultatii de Stiinte Economice Oradea, Oradea, 2008, P.1086-1091;

8. Dumbravă Partenie, Reflectarea in contabilitatea financiara si manageriala a operatiilor economice specifice silviculturii , Contabilitate, Expertiza si Auditul Afacerilor nr.4 , Bucuresti, 2007, P.21-28.

III) Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS

1. Dumbravă Partenie, Pop Atanasiu, Contabilitatea de gestiune în industrie, Editia a II-a, Ed. Intelcredo, Deva, 2011, P. 392;

2. Dumbravă Partenie, Berinde Sorin-Romulus, Rachisan Paula Ramona, Batrancea Larissa-Margareta, Pop Iustin-Atanasiu, Contabilitatea manageriala (de gestiune), Ed. Alma Mater Cluj-Napoca 2010, P. 194;

3. Petrescu Dacinia-Crina, Chifu Ioan-Cristian, Cosma Smaranda-Adina, Dumbravă Partenie, Vorzsak Magdalena, Vlad Grigore, Consumatorii şi protecţia mediului/ The Customers and the Environment Protection, Ed. EFES, Cluj-Napoca, Editor: Petrescu, D. C., Vlad, G., 2009, P. 127;

4. Dumbravă Partenie, Bătrâncea Larissa-Margareta, Management contabil, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, P. 242;

5. Crişan Cornel, Dumbravă Partenie, Breban Ludovica, Management, evidenţă, bugetarea şi auditarea entităţilor publice, Ed. Alma Mater, Bacău, 2008, P. 208;

6. Matiş Dumitru, Pop Atanasiu, Pântea Petru, Fătăcean Gheorghe, Achim Sorin-Adrian, Groşanu Adrian, Mureşan Mariana-Leontina, Filip Crina-Ioana, Muller Victor-Octavian, Paşca Nicolae, Podoabă Lucia, Nistor Cristina-Silvia, Oprean Victor-Bogdan, Popa Ioan, Bonaci Carmen-Giorgiana, Cardoş Vasile-Daniel, Fekete-Pali-Pista Szilveszter, Mustaţă Răzvan-Valentin, Dumbravă Partenie, Muţiu Alexandra-Ileana, Tiron-Tudor Adriana, Contabilitate financiara, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, Editor: Dumitru Matiş; Atanasiu Pop, 2007, P. 790;

7. Bătrâncea Ioan, Dumbravă Partenie, Bătrâncea Larissa-Margareta, Borlea Nicolae Sorin, Controlul şi auditul financiar al entităţii economice, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, P. 249;

8. Bătrâncea Ioan, Dumbravă Partenie, Bătrâncea Larissa-Margareta, Bilanţul entităţii economice, Ed. Alma Mater, Bacău, 2006, P. 236.

IV) Proiecte instituţionale-membru echipă

1. Petrescu Dacinia-Crina, Proiectare şi elaborare documentaţie de analiză economică, ctr. 30/2007, Dumbravă Partenie/membru echipă, Chifu Ioan-Cristian/membru echipă;

2. Raduly Istvan, Studiul de evaluare a impactului asupra mediului inconjurator, Fazakas Rozalia Eniko/membru echipă, Dumbravă Partenie/membru echipă, Fazakas Jozsef/membru echipă, SC TOTAL PROIECT SRL/Alte instituţii/ partener;

3. Raduly Istvan, Studiul de impact asupra mediului privind înfiinţarea reţelelor de distribuţie gaze naturale în comuna Ozun, judeţul Covasna, Dumbravă Partenie/membru echipă, Fazakas Rozalia Eniko/membru echipă, Fazakas Jozsef/membru echipă, SC TOTAL PROIECT SRL/Alte institutii/ partener;

4. Lazăr Ioan, Contribuţii privind dezvoltarea managementului exploataţiilor agricole după modelele europene, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, Dumbravă Partenie/membru echipă, Gică Oana-Adriana/membru echipă.