Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Profesor Dr. habilitat

Smaranda Adina Cosma

@ubbcluj.ro smaranda.cosma@ubbcluj.ro

Biografie

Discipline: Marketing

Informatii:

Program consultatii:

Luni: 14:00 - 15:00

Codul clasei TEAMS este: vt69977

Se programeaza in TEAMS, documentul din Files.

Birou: Sala 207

E-mail: smaranda.cosma[at]ubbcluj.ro

Bio

Smaranda Cosma este cadru didactic titular la cursurile de Principiile marketingului, Marketingul destinațiilor turistice, Strategii de marketing, Marketing hotelier și International Marketing. Este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Marketing, fiind şefa promoţiei 1999. A urmat studiile aprofundate de Strategii şi politici de marketing şi management în unitățile economice în cadrul aceleiaşi facultăţi. Este doctor în Marketing din 2004. A beneficiat de pregătiri de specialitate la universităţi din Europa şi Statele Unite ale Americii. Smaranda Cosma și-a susținut teza de abilitare în vara anului 2014 și este conducător de doctorat pe domeniul Marketing în cadrul Școlii doctorale "Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate"

Competenţa în cercetarea ştiinţifică este susţinută de publicarea a 11 cărţi şi peste 110 lucrări ştiinţifice. A condus şi participat în colectivele a 16 granturi de cercetare şi proiecte. Smaranda Cosma este membru în Editorial Board la Studia Negotia din 2009, membru în Scientific Board al BRAND: Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution din 2010, membru în Scientific Committee la Annals of the University of Oradea. Economic Sciences, din 2012 și Associate Editor la Ecoforum, din 2014.

Smaranda Cosma este conference chair a Conferinţei internaţionale Entrepreneurship in Hospitality Industry, desfăşurată la Facultatea de Business din doi în doi ani începând cu 2010. Este iniţiator şi coordonator a programului de dezvoltare profesională şi personală Zilele Ospitalităţii Clujene, dedicat studenţilor specializării AASO, ce se desfăşoară de două ori pe an și director a şcolii de vară International Hospitality Summer School, organizată în colaborare cu Universitatea Româno-Americană, Bucureşti şi Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava.