Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Conferentiar dr.

Sorin Berinde

@ubbcluj.ro sorin.berinde@ubbcluj.ro

Biografie

Discipline: Contabilitate financiară, Control și audit financiar, International Accounting and Reporting

Informatii:

Program consultatii cu programare prin e-mail:

Miercuri 15:00-16:00

Codul clasei TEAMS ESTE: 3opfn5o

Birou: Sala 124

Sorin Romulus Berinde a obținut diploma de doctor în specialitatea contabilitate în anul 2007 în cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în cadrul Departamentului de Contabilitate. În cadrul aceleiași universități a absolvit studiile aprofundate în specializarea „Management Contabil și Audit” în anul 2002, fiind licențiat în specializarea „Contabilitate și Informatică de Gestiune din anul 2001.

Activitatea științifică și de cercetare este susținută de calitatea de autor și coautor la 5 cărți de specialitate, 46 de articole științifice publicate în reviste recunoscute din fluxul științific național și internațional, de către numeroase participări la conferințe internaționale și de către calitatea de membru în echipa a 3 proiecte de cercetare cu finanațare internațională.

Preocupările didactice și de cercetare sunt completate de experiența practică în domeniul contabilității acumulată ca și economist (din 2002), precum și de calitatea de membru în organizații profesionale naționale recunoscute în domeniul contabilității: auditor financiar (din 2012), expert contabil (din 2007) și consultant fiscal (din 2011).