Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Licență

Administrarea Afacerilor in Servicii de Ospitalitate - Invatamant la distanta

Informații Generale despre program

Obiectiv: Programul de licență Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – învățământ la distanță oferă studenților cunoștințele și competențele necesare pentru o carieră de succes în domeniul afacerilor din turism și ospitalitate.

Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)

Orarul activităilor față în față: sâmbăta și duminica (ocazional vinerea), de 4-6 ori pe semestru

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020: 2800 lei/an, se achită în 4 rate (prima la confirmarea locului - iulie sau septembrie 2019. Dacă taxa de școlarizare se achită în întregime la confirmarea locului, se beneficiaza de 10% reducere).

Responsabili de program: Prodecan - Prof. dr. habilitat Marius Gavriletea, e-mail: dan.gavriletea [at] tbs.ubbcluj.ro, Director de program - Conf.univ.dr. Marius Bota, e-mail: marius.bota [@] tbs.ubbcluj.ro

Acreditarea AASO ID

Programele oferite sunt evaluate periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ultima reacreditare a acestui program având loc în anul 2019.

Ce este forma de învățământ la distanță?

Învățământul la distanță este o formă modernă de studiu, care reușește cu succes să învingă distanță dintre profesor și student datorită tehnologiei moderne (internet) și a materialelor de curs specifice, care asigură studentului o flexibilitate sporită în procesul de învățare, oferindu-i posibilitatea de a-și însuși o mare parte a materiei în condiții de confort, acasă, prin studiu individual.

Evaluarea activității studenților are două componente: o evaluare pe parcursul semestrului (prin rezolvarea unor teme de control) și o evaluare la finalul semestrului în sesiunea de examene.

La finalizarea studiilor, absolvenții specializării vor fi licențiați în științe economice și vor deține cunoștințele și competențele necesare pentru a-și iniția și administra propria afacere în industria turismului sau pentru a ocupa o gamă variată de posturi în turism și ospitalitate, în funcție de interesul și personalitatea fiecăruia. Aceste perspective de carieră în industria turismului și ospitalității rezultă ca urmare a competențelor dobândite de către studenți prin parcurgerea disciplinelor din planul de învățământ:

Structura anului universitar 2020-2021

Structura anului universitar 2019-2020

Plan de invatamant 2019-2020

Plan de invatamant 2018-2019

Învățământul la distanță se desfășoară doar în regim cu taxă, în cuantumul taxei plătite, fiecare student având dreptul să beneficieze de:

 • Sprijin din partea cadrelor didactice și a tutorilor în procesul de învățare. Acest aspect se realizează prin:
  1. întâlniri față în față cu cadrul didactic în cadrul orelor de activități tutoriale (didactice), conform orarului
  2. consultații online prin intermediul aplicațiilor Skype for Business sau Microsoft Teams
  3. consultații prin email
 • acces la platforma eLearning a UBB pe baza unui user și a unei parole personalizate
 • acces la aplicațiile Microsoft Teams și Skype for Business
 • suporturi de curs în format electronic, disponibile on-line pe platforma de eLearning și în aplicați Microsoft Teams
 • materiale suplimentare în format electronic, disponibile on-line pe platforma de eLearning și în aplicați Microsoft Teams
 • posibilitatea de a participa în sistem de videoconferință la întâlnirile față în față și de a viziona înregistrările acestor întâlniri
 • bursă, în funcție de performanțele obținute, în cuantum de până la 25% din taxa de școlarizare (conform regulamentului CFCIDFR, începând cu anul universitar 2017-2018)
 • posibilitatea de a evalua activitatea cadrelor didactice la finalul fiecărui semestru

Scopul principal al întregului mecanism auxiliar al cursurilor de la distanță este de a ajuta studenții. Acest ajutor poate fi însă productiv numai dacă studenții depun efortul necesar în vederea atingerii țelului pe care și l-au propus. Sistemul de învățământ la distanță se bazează în cea mai mare măsură pe energia de autoperfecționare a studentului, care presupune voință, perseverență, putere de muncă și conștiinciozitate, dar oferă în schimb posibilitatea planificării rezonabile a timpului, a organizării propriului ritm de studiu, a îmbinării vieții curente cu cea de student, fără afectarea activităților specifice locului de muncă.

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresați d-lui Prodecan, Prof. dr. habilitat Marius Gavriletea, prin email: marius.gavriletea [at] tbs.ubbcluj.ro sau d-lui Conf. univ. dr. Marius Bota prin e-mail: marius.bota [at] tbs.ubbcluj.ro