Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Licență

Administrarea Afacerilor - Invatamant la distanta

Informații generale despre program

Obiectiv: Programul de licență Administrarea Afacerilor – învățământ la distanță oferă studenților cunoștințele și competențele necesare pentru o carieră de succes în domeniul afacerilor.

Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)

Orarul activităilor față în față: sâmbăta și duminica (ocazional vinerea), de 4-6 ori pe semestru

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020: 2800 lei/an, se achită în 4 rate (prima la confirmarea locului - iulie sau septembrie 2019. Dacă taxa de școlarizare se achită în întregime la confirmarea locului, se beneficiaza de 10% reducere).

Responsabili de program: Prodecan - Prof. dr. habilitat Marius Dan Gavriletea, e-mail: dan.gavriletea [@] tbs.ubbcluj.ro, Director de program - Lect. univ. dr. Ionut-Traian Luca, e-mail: ionut.luca [at] tbs.ubbcluj.ro

Absolvenții specializării Administrarea Afacerilor Invatamant la distanta vor fi licențiați în științe economice și vor putea ocupa o gamă variată de posturi în funcție de interesul și personalitatea fiecăruia.

Acreditarea AA ID

Programele oferite sunt evaluate periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), ultima acreditare având loc în anul 2017.

Ce este forma de învățământ la distanță?

Învățământul la distanță este o formă modernă de studiu, care reușește cu succes să învingă distanță dintre profesor și student datorită tehnologiei moderne (internet) și a materialelor de curs specifice, care asigură studentului o flexibilitate sporită în procesul de învățare, oferindu-i posibilitatea de a-și însuși o mare parte a materiei în condiții de confort, acasă, prin studiu individual. Evaluarea activității studenților are două componente: o evaluare pe parcursul semestrului (prin rezolvarea unor teme de control) și o evaluare la finalul semestrului în sesiunea de examene.

Testimonial: Echilibrul perfect între Carieră, Studiu și Familie!

Majoritatea studenților cred că acest concept reprezintă o barieră în ziua de azi pentru a acumula cunoștințe de specialitate și în același timp a obține o diplomă care este recunoscută nu doar în România ci și peste hotare. Cu toate că trăiesc în străinătate, Facultatea de Business, mi-a oferit o posibilitate prin învățământul la distantă cu o formulă modernă si eficientă. Din cauza distanței și a timpului limitat la dispoziție, pe parcursul celor trei ani nu am reușit să fiu prezent la nici o întâlnire cu profesorii față in față dar cu ajutorul înregistrărilor online pe care facultatea le pune la dispoziție mă simțeam ca și cum aș fi prezent în amfiteatru. Cu o gândire „out of the box” fiecare poate să își găsească echilibrul perfect!

Mihai Radeș, Category Director, Greenyard Fresh Germany GmbH

Structura anului universitar 2020-2021

Structura anului universitar 2019-2020

Plan de invatamant 2019-2020

Plan de invatamant 2018-2019

Învățământul la distanță se desfășoară doar în regim cu taxă, în cuantumul taxei plătite, fiecare student având dreptul să beneficieze de:

 • Sprijin din partea cadrelor didactice și a tutorilor în procesul de învățare. Acest aspect se realizează prin:
  1. întâlniri față în față cu cadrul didactic în cadrul orelor de activități tutoriale (didactice), conform orarului
  2. consultații online prin intermediul aplicațiilor Skype for Business sau Microsoft Teams
  3. consultații prin email
 • acces la platforma eLearning a UBB pe baza unui user și a unei parole personalizate
 • acces la aplicațiile Microsoft Teams și Skype for Business
 • suporturi de curs în format electronic, disponibile on-line pe platforma de eLearning și în aplicați Microsoft Teams
 • materiale suplimentare în format electronic, disponibile on-line pe platforma de eLearning și în aplicați Microsoft Teams
 • posibilitatea de a participa în sistem de videoconferință la întâlnirile față în față și de a viziona înregistrările acestor întâlniri
 • bursă, în funcție de performanțele obținute, în cuantum de până la 25% din taxa de școlarizare (conform regulamentului CFCIDFR, începând cu anul universitar 2017-2018)
 • posibilitatea de a evalua activitatea cadrelor didactice la finalul fiecărui semestru

Scopul principal al întregului mecanism auxiliar al cursurilor de la distanță este de a ajuta studenții. Acest ajutor poate fi însă productiv numai dacă studenții depun efortul necesar în vederea atingerii țelului pe care și l-au propus. Sistemul de învățământ la distanță se bazează în cea mai mare măsură pe energia de autoperfecționare a studentului, care presupune voință, perseverență, putere de muncă și conștiinciozitate, dar oferă în schimb posibilitatea planificării rezonabile a timpului, a organizării propriului ritm de studiu, a îmbinării vieții curente cu cea de student, fără afectarea activităților specifice locului de muncă.

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresați d-lui Prodecan, Prof. dr. habilitat Marius Gavriletea, prin email: dan.gavriletea [at] tbs.ubbcluj.ro sau d-lui Director de program, Lect. univ. dr. Ionut-Traian Luca, prin e-mail: ionut.luca [at] tbs.ubbcluj.ro