Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Hospitality International Summer School

Program intensiv de pregătire practică

Hospitality International Summer School

„Hospitality International Summer School” este un program intensiv de pregătire practică, ce se adreseză în principal studenților, masteranzilor şi nu în ultimul rând tuturor celor interesaţi de dezvoltarea carierei în domeniul industriei ospitalităţii.

Programul este organizat de Facultatea de Business, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană, Bucureşti şi Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava.

Obiectivul principal al programului este cel de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor practice necesare specialiştilor din domeniul industriei ospitalităţii. Scopul programului este crearea oportunităţii de a intra în contact cu profesioniştii din industria ospitalităţii. În cadrul programului sunt organizate vizite de studiu, activităţi culturale şi de socializare.

Cursurile şi seminariile sunt susţiute de către specialişti practicieni de prestigiu naţional şi internaţional, cu vastă experienţă în domeniul turismului, respectiv al ospitalităţii.