Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Acces resurse BCU

Biblioteca Centrala Universitara

Orar Biblioteca Semestrul al 2-lea 2023-2024

Anunt Biblioteca Inchisa - 11 ianuarie 2024

Orarul bibliotecii Facultatii de Business pentru anul universitar 2023-2024

Orar Biblioteca 2023

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi continutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa:

Biblioteca Centrala Universitara

Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii fiecarui utilizator:

Link

Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:

Inscriere

Biblioteca eliberează permisele GRATUIT pentru studenţii Universităţii Babeş-Bolyai.

Informaţii referitoare la permisele de biblioteca

Documentele solicitate se vor transmite ulterior la adresa: permise@bcucluj.ro

Format FIZIC:

a) Eliberare permise de bibliotecă

· La sediul central al bibliotecii (str. Clinicilor nr. 2), la Ghişeul de permise

b)-c) Vizarea permiselor de bibliotecă. Semnarea fişelor de lichidare

· La sediul central (str. Clinicilor nr. 2, la Ghişeul de permise), cât şi la toate bibliotecile filiale

Notă:
  • Permisele de bibliotecă eliberate în B.C.U. sunt valabile şi la biblioteca Facultăţii de Business
  • Permisul de bibliotecă este un document personal şi netransmisibil.
  • Biblioteca este operator de date personale având avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înregistrat la nr. 5420 în Registrul de Evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Valabilitatea permisului

  • pe toată durata păstrării statutului avut la înscrierea în bibliotecă (student, masterand)

Pierderea, deteriorarea permiselor de bibliotecă

  • titularul este obligat sa înştiinţeze imediat biblioteca de pierderea permisului;
  • biblioteca va elibera un duplicat titularului, pe baza actelor necesare unei eliberări de permis.