Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Burse si Taxe

Informatii despre burse si taxele de scolarizare

Anunt taxe/Fees announcement

Anunt 2 - prelungire termen taxe examene

2nd Annoucement deadline tuition fees and exams

Anunt 1- taxa scolarizare examene restante

1st Annoucement deadline tuition fees and exams

Burse Semestrul al II-lea 2023-2024 Anunturi Importante - TAXE Semestrul I 2023-2024

Anunţ important legat de prelungirea termenului de plată pentru disciplinele restante contractate în semestrul I 2023-2024

Studenții care nu s-au încadrat în termenul de 18 ianuarie 2024 pentru achitarea taxelor pentru disciplinele restante contractate în semestrul I 2023-2024, mai au posibilitatea să se prezinte la acele examene în sesiunea de restanțe și le pot achita în Academic Info sau la casieria facultății, în perioada 12.02-18.02.2024, ora 23:59.

Precizăm faptul că, după această dată de 18.02.2024, disciplinele restante contractate în semestrul I 2023-2024 nu se vor mai putea susține în acest an universitar, dar trebuie achitate având în vedere că au fost contractate.

Liste Burse Semestrul I 2023-2024 Grupe 2023-2024

Grupe Anul 1 - Licenta 2023-2024

Grupe Anul 2 - Licenta 2023-2024

Grupe Anul 3 - Licenta 2023-2024

Medii si Burse Invatamant la Distanta 2023 Medii an universitar 2022-2023 Burse an universitar 2023-2024 Taxe an universitar 2023-2024 Burse Invatamant la distanta 2023 Regulamente 2023-2024 Anunturi Semestrul II 2022-2023

Anunt taxe scolarizare/discipline restante

Annoucement deadline tuition exams fees

HS nr.-49 - Modificare Regulament Acordare Burse

Liste Burse Semestrul II 2022-2023 Medii Licenta/Master Semestrul I 2022-2023 Burse Invatamant la Distanta/IFR - Semestrul al II-lea 2022-2023 Burse Semestrul al II-lea 2022-2023 Anunturi Taxe Semestrul I 2022-2023

Anunt plata discipline restante

Anunt termene taxe scolarizare examene

Annoucement deadline tuition exams fees

Grupe 2022-2023

Anul I - Licenta IF

Anul II - Licenta IF

Burse Speciale 2022-2023 Medii si Burse Invatamant la Distanta 2022-2023 Liste Medii Invatamant ZI 2021-2022

Licenta

Anul 1

Anul 2

Master

Anul 1

Burse anul universitar 2022-2023

Rezultate contestatii

Anunt contestatii burse

Lista beneficiari burse-performanta merit

Lista beneficiari burse-social buget

Lista beneficiari burse-social extrabuget

Hotararea nr. 16 - Medii Burse

Cererile și dosarele pentru toate categoriile de bursă vor fi depuse exclusiv prin mijloace electronice folosind platforma de burse prin accesarea paginii de internet. La depunerea documentelor prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului (atașată mai jos) referitoare la conformitatea documentelor. Documentele încărcate electronic nu mai necesită depunerea acestora în format fizic.

Declaratie Bursa Documente electronic

Anunt extrase cont bursieri

Model cerere bursa performanta merit

Calendar acordare burse

Decizia nr. 12154 - Comisie acordare burse speciale

HCA nr. 12147 - Burse speciale

HCA nr. 12678 - Burse de ajutor social

Anunt cereri burse performanta merit sociale

Regulament burse

Cerere si declaratie bursa medicala

Cerere si declaratie bursa sociala

Rate Taxe si Regulamente 2022-2023

Ca student poți beneficia de mai multe tipuri de burse oferite de Universitate sau de firme private.

Studenții care au medie mare (sau medie de admitere mare, în cazul tău) pot beneficia de bursă de merit în valoare de 700 lei/lună. Trebuie doar să depui o cerere la secretariatul facultății în primele 2 săptămâni ale semestrului în care să soliciți acordarea unei burse de studiu. Aceste burse se acordă timp de un semestru /6 luni. Începând cu semestrul al doilea, dacă ai cea mai mare medie dintre colegii tăi, poți solicita bursă de performanță în valoare de 1000 de lei/lună.

Studenții care au o situație financiară nu tocmai bună sau o problemă medicală gravă, studenții orfani, cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial pot obține bursă de ajutor social în valoare de 578 de lei/lună. Pentru asta, trebuie să depui tot în primele 2 săptămâni de la începutul semestrului o cerere însoțită de acte doveditoare. Pe acestea le găsești în Regulamentul de Burse care este disponibil pe site-ul nostru: www.csubb.ro/ regulamente.

Bursele speciale

Bursele speciale acordate de către UBB sunt de 3 categorii: burse speciale pentru activitatea ştiinţifică, burse speciale pentru activitatea sportivă şi burse speciale pentru activitatea culturalartistică. Acestea se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu în baza unui concurs de dosare

Bursa “Merit olimpic internaţional” se acordă studenţilor din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII -a, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale şi care s-au situat pe unul dintre primele trei locuri, indiferent de disciplina de învăţământ la care aceste olimpiade au fost organizate, conform listelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naționale la începutul anului universitar. Bursa de merit olimpic internaţional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanţei şcolare, inclusiv în timpul vacanţelor.

Bursele Ursus - Studenți pentru comunitate - Ursus Breweries și Universitatea Babeș-Bolyai te încurajează să fii în continuare un model pentru cei din jur. Programul de burse se adresează studenților Universității BabeșBolyai aflați în anul 2 al studiilor de licență sau în anul 1 de master cu rezultate academice deosebite și o activitate intensă în beneficiul comunității locale. Acest tip de burse sunt în valoare de 400 de lei/lună și se acordă timp de 9 luni.