Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Licentă și disertație

Informatii si documente utile pentru licenta

Rezultate Licența/Disertație Iulie 2023-2024

Rezultate Sustinere Lucrare Licenta

Rezultate Sustinere Disertatie

Rezultate Examen Scris Licenta/Written Exam's Results

Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise la examenul de licenţă sesiunea iulie 2024 se pot trimite prin email la adresa secretariat.tbs@ubbcluj.ro până miercuri - 3 iulie 2024, ora 12,00

Any appeals regarding the grades received for the written test of the graduation exam during the July 2024 session can be sent by email to secretariat.tbs@ubbcluj.ro until Wednesday, July 3, 2024, at 12:00

Sustinere Licența/Disertație Iulie 2023-2024

Documente Finalizare Studii 2023-2024

Regulament finalizare studii

Ghiduri Elaborare Lucrare Licenta si Disertatie - Iunie/Iulie 2024

Guidelines for writing the bachelor thesis/dissertation

Ghid licenta si disertatie

Tematica Licenta si Disertatie - Iunie/Iulie 2024 - Bachelor's Degree Theoretical Exam Topics

Inscriere Licenta si Disertatie - Iunie/Iulie 2024

Calendar licenta disertatie

Etapa a II-a procesului de aplicații pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație

În perioada 2.11.2023 - 5.11.2023, se va desfășura cea de a doua etapă a procesului de aplicații pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație. În cadrul acestui proces vor putea aplica toți studenții care nu au fost selectați de către un cadru didactic pentru elaborarea lucrărilor de licență/disertație în prima etapă, precum și studenții care nu s-au înscris anterior. Înscrierea se va realiza prin completarea acestui formular.

The second stage of the application process for the coordination of bachelor's/dissertation theses will take place between 2.11.2023 - 5.11.2023. During this period of time, all the students who have not been selected in the first stage, and the students who have not previously registered, will be able to apply. Registration will be done by completing this form.

Etapa I a procesului de aplicații pentru coordonarea lucrărilor de licență/disertație

Din data de 23.10.2023 demarăm procesul de alegere a coordonatorului lucrării de licență/disertație pentru sesiunea iunie-iulie 2024. Pentru a vă ajuta în alegerea coordonatorului și a temei, v-am pregătit două fișiere cu teme orientative - teme licenta și teme master. Cadrele didactice care doresc vor organiza în perioada 23.10-27.10.2023 o întâlnire, pentru a răspunde la întrebările voastre referitoare la aceste teme - orarul și link-ul din platforma MS Teams unde vor avea loc aceste întâlniri sunt disponibile în aceleași fișiere. Vă rugam să participați la întâlnirile organizate de cadrele didactice sub îndrumarea cărora doriți să vă elaborați lucrarea de licență/disertație. În perioada 23.10-29.10.2023, fiecare dintre voi va completa formularul în cadrul căruia puteți opta pentru maximum trei teme/profesori coordonatori. Recomandarea este să vă alegeți teme și coordonatori din domenii diferite. Pe baza opțiunilor voastre și a argumentelor prezentate pentru fiecare temă aleasă, veți fi selectați de către cadrele didactice. Aceste etape vor fi parcurse de către toți studenții Facultății de Business care doresc să își finalizeze studiile în sesiunea Iunie-Iulie 2024 (inclusiv de către cei care au deja acceptul unui cadru didactic). În data de 1 noiembrie 2023 se vor afișa rezultatele în urma desfășurării primei selecții, urmând ca în perioada 2-3 noiembrie 2023 să se desfășoare runda a II-a de alegere a coordonatorului. Rezultatele rundei a II-a se vor afișa în data de 7 noiembrie 2023.

Registration for Bachelor and Dissertation theses - June/July 2024

On the 23rd of October 2023, we start the process of choosing the coordinator for bachelor and master theses’ writing for the session of June-July 2024. To help you choose the coordinator and the theme, we have prepared two files with indicative themes - bachelor topics and master topics . Those teachers who consider it necessary will organize online meetings (via the MS Teams platform) between October 23rd and 27th 2023 to answer your questions regarding the proposed topics – the timetable and the meeting links are available in the same files. We recommend that you attend the meetings organized by the teachers under whose guidance you wish to write your bachelor’s/master’s thesis. Between 23.10-29.10.2023, each of you will fill in a form in which you can opt for a maximum of three topics/coordinating teachers. The recommendation is to choose your themes and coordinators from different fields. Based on your options and the arguments presented for each chosen topic, you will be selected by the teachers. These stages will be completed by all students of the Faculty of Business who wish to complete their studies in the session of June-July 2024 (including those students who already have the approval of a teacher). On November 1st, 2023, the results of the first selection will be displayed, and the second round of coordinator selection will take place between November 2nd -3 rd , 2023. The results of the second round will be displayed on November 7th, 2023.

Teme Licenta si Disertatie - Iunie/Iulie 2024

Teme disertatie

Teme licenta

Ghiduri Elaborare Lucrare Licenta si Disertatie - Iunie/Iulie 2023

Guidelines for writing the bachelor thesis/dissertation

Ghid licenta si disertatie