Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

POCU/90/6.13/6.14/109172

Proiect de practica

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 Educatie si competente

Obiectiv specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si nonuniversitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Titlul proiectului: Imbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate

Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Contract POCU/90/6.13/6.14/109172

Proiectul de practica intra in anul 2 de implementare

Lista rezultate preinscriere

Lista preliminara studenti selectati 2019

Lista studenti in asteptare 2019

Lista studenti neeligibili 2019

Universitatea Babeș-Bolyai alături de Camera de Comert si Industrie Cluj deruleaza prin Facultatea de Matematica si Informatica, Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor si Facultatea de Business proiectul "Imbunătăţirea potenţialului de absorbţie pe piaţa muncii a studenţilor prin stagii de practica de calitate"

BENEFICII

Servicii de informare si consiliere profesionala

Derularea unui stagiu de practică prin parcurgerea orelor de practica la una din organizatiile oferite prin intermediul proiectului

Oportunitatea de a participa la doua concursuri cu premii care va fi organizate la finalul stagiilor de practica

CALENDAR DE DERULARE A PROCESULUI DE PREINSCRIERE (ETAPA I):

1. Preinscrierea in grupul tinta: 14 – 20 noiembrie 2019;

2. Afișarea rezultatelor preliminare ale selecției: 22 noiembrie 2019;

3. Depunerea contestațiilor (prin e-mail): 25 noiembrie 2019, intre orele 10 si 20;

dragos.paun@tbs.ubbcluj.ro

cristian.chifu@tbs.ubbcluj.ro

4. Afisarea rezultatelor finale, 26 noiembrie 2019, ora 20;

5. Inscrierea in grupul tinta: 27 – 28 noiembrie 2019.

Criterii de departajare

In cazul în care pe ultimul loc eligibil se afla doi sau mai multi candidati cu medii egale, se va lua in considerare media obtinuta in semestrul II al anului I. Dacă egalitatea persista se va considera media obținuta in semestrul I al anului I si daca si in acest caz exista egalitate se va lua în considerare media obtinuta la admitere.

I. PREINSCRIERE

a. Preinscrierea se realizeaza online la adresa:

http://www.cs.ubbcluj.ro/POCU109172/registration/PreRegister.php

sau prin email la adresa inscrieri.pocu109172@cs.ubbcluj.ro cu urmatoarele informatii:

Nume și prenume

Telefon

Facultatea (FMI / FSEGA / FB)

Specializarea

Copie scanata (poza) buletin si carnet vizat 2018-2019

Acordul pentru folosirea datelor personale în cadrul proiectului.

b. Dupa realizarea preinscrierii si afisarea rezultatelor selectiei, studentii vor depune dosarele de inscriere la locatiile anuntate ulterior.

II. EVALUARE DOSARE DE PREÎNSCRIERE SI SELECTIE

Locurile disponibile vor fi atribuite studentilor din anul II, in ordine descrescatoare dupa media generala din anul I de facultate, astfel:

• Administrarea Afacerilor în limba română – 4 locuri;

• Administrarea Afacerilor în limba engleză – 4 locuri;

• Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate în limba română – 2 locuri;

• Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate în limba engleză – 2 locuri

III. AFISAREA REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECTIE

Rezultatele evaluarii dosarelor de preinscriere vor fi afisate pe site-ul proiectului (http://www.cs.ubbcluj.ro/POCU109172/) si pe site-urile facultatilor

implicate in aceste proiect, folosind numarul matricol.

Studentii care s-au preinscris vor fi notificati si prin email.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la adresele de mail contact.pocu109172@cs.ubbcluj.ro si inscrieri.pocu109172@cs.ubbcluj.ro.