Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Licență

Admitere la Facultatea de Business

Răspuns Contestații - Admitere Licența 2020

Situație - Înscriși Admitere Licența - Sesiunea Iulie 2020

Ghid admitere (video): Pasul 1. Pregatește dosarul Pasul 2. Preînscriere Pasul 3. Înscriere

Începe preinscrierea ON-LINE

Oferta educaţională pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, nivel licenţă, sesiunea iulie-septembrie 2020, (aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Business din 18 decembrie 2019):

Specializarea: Administrarea Afacerilor – Cluj-Napoca

  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;
  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;
  • Învăţământ la distanţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română.

Specializarea: Administrarea Afacerilor – Extensia Bistriţa

  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română.

Specializarea: Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – Cluj-Napoca

  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;
  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;
  • Învăţământ la distanţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română.

Regulamentul de admitere, actualizat in data de 18 mai 2020, poate fi consultat aici.

Informațiile referitoare la plata taxei de admitere pot fi consultate aici.

Pliantul pentru admiterea 2020 la UBB, Invatamant la Distanta poate fi consultat aici

Număr de locuri disponibile pentru admitere – Sesiunea Septembrie 2020

Nr.Crt Specializare/forma de invatamant Buget Rural/buget * Taxa Etnici Non UE/taxa Capacitate
1 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă 0 2 13 0 0 200
2 Administrarea Afacerilor - în limba engleză/ frecvenţă 0 0 11 0 0 75
3 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă – Extensia Bistriţa 0 4 60 0 0 90
4 Administrarea Afacerilor - în limba română/ID 0 0 94 0 0 150
5 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba română/cu frecvenţă 0 2 39 0 0 75
6 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba engleză/cu frecvenţă 0 0 20 0 14 50
7 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba română/ID 0 0 47 0 0 50
TOTAL: 0 8 284 0 14 690

*) Locurile - Rural/buget sunt valabile pentru toate cele 7 specializari.

2. Uită-te peste calendarul admiterii 2020 – Etapa I-a (iulie) si a II-a (septembrie)

Nr.Crt Etapa I Iulie 2020 (Calendar reactualizat!)
1 Înscrierea candidaţilor 10.07 – 16.07.2020 (ora 14:00)
2 Afişarea rezultatelor iniţiale 18.07.2020
3 Depunerea contestaţiilor on-line (E-mail: secretariat[@]tbs.ubbcluj.ro) 19.07.2020
4 Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor dupa consultatii 19.07.2020
5 Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 20.07 – 23.07.2020
6 Redistribuirea locurilor rămase neocupate 24.07.2020
7 Confirmarea locurilor după redistribuire 25.07 - 26.07.2020
8 Afişarea rezultatelor finale 27.07.2020
Nr.Crt Etapa a II-a Septembrie 2020 (Calendar reactualizat!)
1 Înscrierea candidaţilor 07.09 – 09.09.2020, ora 16:00
2 Afişarea rezultatelor iniţiale 10.09.2020
3 Depunerea contestaţiilor on-line(E-mail: secretariat[@]tbs.ubbcluj.ro) 10.09.2020, ora 23:59
4 Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor dupa contestatii 11.09.2020
5 Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 11.09 – 12.09.2020, ora 23:59
6 Redistribuirea locurilor rămase neocupate 13.09.2020
7 Confirmarea locurilor după redistribuire 15.09.2020
8 Afişarea rezultatelor finale 16.09.2020

3. Pregătește-ți dosarul de înscriere, acte necesare.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, nivel licenţă, Facultatea de Business a stabilit următoarele criterii de admitere:

Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă şi pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau absolvire, media de admitere se poate calcula, la alegere, în una dintre următoarele forme:

Prima optiune:

100% media examenului de bacalaureat în cazul în care candidatul nu a participat la concursul de cunoştinţe sau nu doreşte să se ţină cont de nota obținută la acest concurs;

Optiunea a 2-a:

100% nota concursului de cunoştinţe, doar dacă această notă este cel puţin egală cu 9,00 (nouă 0%) – pentru candidații care au participat la edițiile anterioare anului 2020;

Optiunea a 3-a:

100% media examenului de bacalureat + 10% din nota obținută la concursul de cunostinte, dacă nota obținută la concursul de cunoștințe este cel puțin egală cu 6,00 (sase 0%). În acest caz, nota finală nu poate să depășească nota 10 (zece)

Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba română, Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba română, învăţământ cu frecvenţă şi ID sau Administrarea Afacerilor (Extensia Bistriţa) – în limba română trebuie să depună la dosar un eseu tehnoredactat în limba română, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

- Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba engleză sau Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba engleză trebuie să depună la dosar un eseu tehnoredactat în limba engleză, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

- Concursul de cunoştinţe se va desfăşura ONLINE, candidaţii susţinând, la alegere, un test din economie sau matematică. Concursul de cunostinte se va desfășura în două sesiuni:

• în data de 13 iunie 2020,

• în data de 6 iulie 2020.

Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la o sesiune de instruire în vederea susţinerii probei - conform calendarului afişat pe site-ul Facultăţii de Business

Criteriile de departajare utilizate în caz de medii egale sunt:

  • nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.
  • nota la proba scrisă a disciplinei de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.
  • nota la proba scrisă a disciplinei la alegere din cadrul examenului de bacalaureat.