Oups!

Totul este aproape gata!

Timpul de încarcare este neobișnuit de mare
Această problemă poate fii cauzată de o conecțiune slabă la internet
sau de downloadarea fișierelor cache la prima accesare a website-ului

Licență

Admitere la Facultatea de Business

Începe preinscrierea ON-LINE

Oferta educaţională pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, nivel licenţă, sesiunea iulie-septembrie 2021, (aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Business, organizată on-line pe platforma MS TEAMS, din 10 decembrie 2020):

Specializarea: Administrarea Afacerilor – Cluj-Napoca

  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;
  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;
  • Învăţământ la distanţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română.

Specializarea: Administrarea Afacerilor – Extensia Bistriţa

  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română.

Specializarea: Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – Cluj-Napoca

  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu română;
  • Învăţământ cu frecvenţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă, linia de studiu engleză;
  • Învăţământ la distanţă – sistem Bologna (3 ani), pe locuri cu taxă, linia de studiu română.

Comisia admitere - Licenta 2021-2022

Număr de locuri disponibile pentru admitere – Sesiunea Iulie-Septembrie 2021 (vor fi afișate după aprobarea de către Rectoratul UBB)

Nr.Crt Specializare/forma de invatamant Buget Rural/buget * Taxa Etnici Non UE/taxa Capacitate
1 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă
2 Administrarea Afacerilor - în limba engleză/ frecvenţă
3 Administrarea Afacerilor - în limba română/cu frecvenţă – Extensia Bistriţa
4 Administrarea Afacerilor - în limba română/ID
5 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba română/cu frecvenţă
6 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba engleză/cu frecvenţă
7 Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate - în limba română/ID
TOTAL: 700

*) Locurile - Rural/buget sunt valabile pentru toate cele 7 specializari.

2. Uită-te peste calendarul admiterii 2021 – Etapa I-a (Iulie) si a II-a (Septembrie)

Nr.Crt Etapa I Iulie 2021
1 Înscrierea candidaţilor 12 – 18.07.2021 (ora 16:00)
2 Afişarea rezultatelor iniţiale 19 - 20.07.2021
3 Depunerea contestaţiilor on-line (E-mail: secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 21 - 22.07.2021, ora 08:00
4 Solutionarea si afisarea rezultatelor dupa contestatii 22.07.2021, ora 10:00
5 Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 22 – 24.07.2021, ora 23:59
6 Redistribuirea locurilor rămase neocupate 26 - 27.07.2021
7 Confirmarea locurilor după redistribuire 27 - 28.07.2021, ora 23.59
8 Afişarea rezultatelor finale 29.07.2021
Nr.Crt Etapa a II-a Septembrie 2021
1 Înscrierea candidaţilor 6 – 8.09.2021, ora 16:00
2 Afişarea rezultatelor iniţiale 9.09.2021
3 Depunerea contestaţiilor on-line(E-mail: secretariat.tbs@ubbcluj.ro) 9 - 10.09.2021, ora 23:59
4 Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor dupa contestatii 11.09.2021, ora 09:00
5 Confirmarea locurilor obţinute prin concurs 11 – 13.09.2021, ora 23:59
6 Redistribuirea locurilor rămase neocupate 14.09.2021, ora 09:00
7 Confirmarea locurilor după redistribuire 14.09.2021, ora 23:59
8 Afişarea rezultatelor finale 15.09.2021

3. Pregătește-ți dosarul de înscriere, acte necesare.

4. Vino la înscriere și devino parte a “FAMILIEI BUSINESS”

Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, nivel licenţă, Facultatea de Business a stabilit următoarele criterii de admitere:

Pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă şi pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau absolvire, media de admitere se poate calcula, la alegere, în una dintre următoarele forme:

Prima optiune:

100% media examenului de bacalaureat în cazul în care candidatul nu a participat la concursul de cunoştinţe sau nu doreşte să se ţină cont de nota obținută la acest concurs;

Optiunea a 2-a:

100% nota concursului de cunoştinţe, doar dacă această notă este cel puţin egală cu 9,00 (nouă 0%) – pentru candidații care au participat la edițiile anterioare anului 2020;

Optiunea a 3-a:

100% media examenului de bacalureat + 10% din nota obținută la concursul de cunostinte, dacă nota obținută la acesta este cel puțin egală cu 6,00 (sase 0%). În acest caz, nota finală nu poate să depășească nota 10 (zece %)

Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba română, Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba română, învăţământ cu frecvenţă şi ID sau Administrarea Afacerilor (Extensia Bistriţa) – în limba română trebuie să depună la dosar un eseu tehnoredactat în limba română, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

- Candidaţii care optează pentru specializările Administrarea Afacerilor – în limba engleză sau Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate – în limba engleză trebuie să depună la dosar un eseu tehnoredactat în limba engleză, care va fi notat cu ADMIS/RESPINS.

- Concursul de cunoştinţe se va desfăşura ONLINE sau la sediul facultatii (va fi comunicat ulterior), candidaţii susţinând, la alegere, un test din economie sau matematică. Concursul de cunostinte se va desfășura în două sesiuni:

• Etapa I - 21 mai 2021

• Etapa a II-a - 9 iulie 2021.

Concursul se va organiza la sediul facultății, str. Horea nr. 7, sau on-line pe o platformă care va fi comunicată ulterior după înscrierea candidaților, in funcție de contextul Covid19 la data organizării aestuia.

Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de cunoştinţe pot participa la o sesiune de instruire în vederea susţinerii probei - conform calendarului afişat pe site-ul Facultăţii de Business

Criteriile de departajare utilizate în caz de medii egale sunt:

  • nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat.
  • nota la proba scrisă a disciplinei de specialitate din cadrul examenului de bacalaureat.
  • nota la proba scrisă a disciplinei la alegere din cadrul examenului de bacalaureat.